ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Положення

 

Положення про вибіркові дисципліни  ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДВНЗ «ХДАУ» (зі змінами)
Положення про надання платних послуг ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про організацію набору на навчання  іноземців і осіб без громадянства у ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про отримання і використання благодійних внесків
Положення про переведення студентів ДВНЗ ХДАУ на вакантні місця державного замовлення
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про правила призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам, докторантам денної форми навчання
Положення про призначення академічних стипендій
Положення про проведення атестації працівників наукової бібліотеки
Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про Ради роботодавців у ДВНЗ ХДАУ
Положення про студентські гуртожитки ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про індивідуальний графік навчання студентів ДВНЗ «ХДАУ»

 

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ХДАУ»

Положення про науково-методичну раду

Положення про порядок проведення конкурсного відбору

Положення про практичну підготовку студентів

Положення про підвищення кваліфікації

Положення про рейтингову оцінку діяльності