ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Сертифікати про акредитацію

051 Економіка (бакалавр)
051 Економіка (магістр)
071 Облік і оподаткування (бакалавр)
071 Облік і оподаткування (магістр)
073 Менеджмент (бакалавр)
073 Менеджмент (магістр)
074 Публічне управління та адміністрування (бакалавр)
074 Публічне управління та адміністрування (магістр)
076 Пiдприємництво, торгівл та біржова діяльність (бакалавр)
076 Пiдприємництво, торгівл та біржова діяльність (магістр)
101 Екологія (бакалавр)
101 Екологія (магістр)
103 Науки про землю (бакалавр)
103 Науки про землю (магістр)
192 Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр)
192 Будівництво та цивільна інженерія (магістр)
193 Геодезія та землеустрій (бакалавр)
193 Геодезія та землеустрій (магістр)
201 Агрономія (бакалавр)
201 Агрономія (магістр)
204 Технологія виробництва і переробки продукції твариництва(бакалавр)
204 Технологія виробництва і переробки продукції твариництва(магістр)
205 Лісове господарство (бакалавр)
206 Садово-паркове господарство (бакалавр)
207 Водні біоресурси та аквакультура (бакалавр)
207 Водні біоресурси та аквакультура (магістр)

 

Спеціальності

Код та найменування
спеціальності

Перелік конкурсних 
предметів

За вибором

Вага предметів 
сертифікату ЗНО

Вага 
атестату

Мінімальна
кількість балів
для участі 
у конкурсі

051

Економіка

Українська мова та література

 

0,3

0,1

100

Математика

 

0,4

100

Історія України

або

0,2

100

Географія

або

0,2

100

071

Облік і оподаткування

Українська мова та література

 

0,3

0,1

100

Математика

 

0,4

100

Історія України

або

0,2

100

Географія

або

0,2

100

073

Менеджмент

Українська мова та література

 

0,3

0,1

100

Математика

 

0,4

100

Історія України

або

0,2

100

Географія

або

0,2

100

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Українська мова та література

 

0,3

0,1

100

Математика

 

0,4

100

Історія України

або

0,2

100

Географія

або

0,2

100

101

Екологія

Українська мова та література

 

0,3

0,05

100

Математика

 

0,3

100

Історія України

або

0,3

100

Біологія

або

0,3

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

103

Науки про Землю

Українська мова та література

 

0,3

0,05

100

Математика

 

0,4

100

Історія України

або

0,2

100

Географія

або

0,2

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

181

Харчові технології

Українська мова та література

 

0,3

0,05

100

Математика

 

0,3

100

Історія України

або

0,3

100

Біологія

або

0,3

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

183

Технології захисту навколишнього середовища

Українська мова та література

 

0,3

0,05

100

Математика

 

0,3

100

Історія України

або

0,3

100

Фізика

або

0,3

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

192

Будівництво та 
цивільна інженерія

Українська мова та література

 

0,2

0,05

100

Математика

 

0,4

100

Історія України

або

0,3

100

Фізика

або

0,3

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

193

Геодезія та землеустрій

Українська мова та література

 

0,3

0,05

100

Математика

 

0,4

100

Історія України

або

0,2

100

Географія

або

0,2

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Українська мова та література

 

0,3

0,1

100

Математика

 

0,4

100

Історія України

або

0,2

100

Географія

або

0,2

100

201

Агрономія

Українська мова та література

 

0,2

0,05

100

Біологія

 

0,5

100

Історія України

або

0,2

100

Математика

або

0,2

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

202

Захист і карантин рослин

Українська мова та література

 

0,2

0,1

100

Біологія

 

0,5

100

Історія України

або

0,2

100

Математика

або

0,2

100

204

Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва

Українська мова та література

 

0,2

0,05

100

Біологія

 

0,4

100

Історія України

або

0,3

100

Математика

або

0,3

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

205

Лісове господарство

Українська мова та література

 

0,3

0,05

100

Біологія

 

0,4

100

Історія України

або

0,2

100

Математика

або

0,2

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

206

Садово-паркове господарство

Українська мова та література

 

0,3

0,05

100

Біологія

 

0,4

100

Історія України

або

0,2

100

Математика

або

0,2

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

Українська мова та література

 

0,2

0,05

100

Біологія

 

0,4

100

Історія України

або

0,3

100

Математика

або

0,3

100

Додатковий  бал

 

0,05

 

281

Публічне управління та адміністрування

Українська мова та література

 

0,3

0,1

100

Математика

 

0,4

100

Історія України

або

0,2

100

Географія

або

0,2

100

«Захист і карантин рослин»

Призначення фахівця

Фахівець із захисту і карантину рослин у наш час займається організацією роботи по контролю чисельності шкідливих організмів; складає карти забур’яненості полів; забезпечує проведення комплексу профілактичних і винищувальних заходів із захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур’янів агротехнічними, хімічними, біологічними та іншими засобами.

Заробітна плата фахівців такого профілю складає в середньому від 10 000 грн. і більше.

Детальніше...

«Агрономія»

Призначення фахівця
Фахівець зобов’язаний освоїти, вміти впроваджувати інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур і вдосконалювати на основі нових досягнень науки і передового досвіду, володіти найновішими формами організації та праці, вміти кваліфіковано керувати виробничими колективами, господарствами, або орендними підрядними колективами.

Детальніше...

«Будівництво»

Направленість і сфера діяльності
Бакалавр з будівництва у своїй діяльності орієнтований на такі об'єкти, як містобудівні системи, населені пункти, будівлі і споруди; будівельні конструкції різного призначення ( для цивільного, промислового, комунального, гідротехнічного, транспортного, гідромеліоративного, енергетичного будівництва); процеси зведення, експлуатації, ремонту і реконструкції будівель і споруд; забезпечення охорони праці, навколишнього середовища і пожежної безпеки. Свою діяльність бакалавр з будівництва може здійснювати у сферах: вишукування, проектування, виробництва, експлуатації, ремонту, реконструкції, будівель і споруд.

Детальніше...

«Водні біоресурси та аквакультура»

Херсонщина - своєрідний край, в якому органічно поєднуються неозорі простори степів з унікальними ґрунтовими комплексами, могутній Дніпро, рукотворні водосховища і ліси, багатий рибою Азов, Чорне море, не до кінця пізнаний Сиваш. Саме тому в Херсонському сільськогосподарському інституті зразка двадцятих років минулого століття існували факультети агрономічний, сільськогосподарського машинобудування, хімічний та рибопромисловий. Але час вносить свої корективи - з його плином все змінюється, і реорганізація інституту в різні часи привела до того, що рибопромисловий факультет було виділено у окремий навчальний заклад.

Детальніше...

«Геодезія, картографія і землеустрій»

Направленність та сфера діяльності
Фахівець підготовлений для пошукової, проектної, консультативної, організаційно-керівної діяльності по раціональному використанню і охорони земель, формування землеволодінь і землекористувань, організації території, обліку і оцінці земель, державному контролю за використанням земель та інше.

Детальніше...

«Гідротехніка»

1. Направленість та сфера діяльності.
Фахівець з дипломом технолога - гідротехніка має бути підготовлений до роботи у проектних, будівельних та експлуатаційних організаціях. Коло його службових обов'язків визначається місцем його роботи та посадою, яку він займає.
Орієнтовний перелік посад, які може займати бакалавр за напрямом "Гідротехніка" на початку своєї кар'єри:
– інженер (технік) у проектній організації, майстер (прораб)у будівельній організації, інженер – гідротехнік сільськогосподарського підприємства, інженер (технік) управління водного господарства, інженер (технік) гідрогеологомелі-оративної експедиції, інженер (технік) управління водопостачання та водовідведення.

Детальніше...

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

На сучасному етапі збалансованого розвитку світової спільноти одним з пріоритетних напрямків діяльності затверджено раціональне використання природних ресурсів та охорона середовища проживання людини. Розвинені країни при проектуванні власних управлінських рішень керуються стандартами, які в першу чергу, є природоохоронними та екологічно безпечними. Україна, з її прагненням приєднання до європейської спільноти намагається дотримуватись міжнародних норм і стандартів по охороні навколишнього середовища, зокрема засновує екологічні служби у більшості підприємств та організацій. Саме фахівців з охорони довкілля та збалансованого природокористування і готує екологічне відділення рибогосподарсько-екологічного факультету.

Детальніше...

«Економіка підприємства»

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня  бакалавр з економіки підприємства отримує освітній рівень «Базова вища освіта». Він здобуває спеціальні знання та вміння для виконання окремих функцій (посадових обов’язків) на підприємстві з метою більш ефективного використання фінансового, кадрового, виробничого елементів потенціалу.

Детальніше...

«Облік і аудит»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Знання бухгалтерського обліку вкрай потрібні людині, яка бажає присвятити своє життя обліковій справі, стати бухгалтером, аудитором, ревізором, інспектором податкової служби, директором або власником фірми. Це необхідно для прийняття своєчасних і грамотних фінансово-економічних рішень, повсякденного контролю за доходами і витратами, попередження банкрутства підприємства.

Детальніше...

«Менеджмент організацій»

Підготовка студентів за напрямом підготовки «Менеджмент» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, соціальної активізації праці в умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання

Детальніше...

«Лісове та садово-паркове господарство»

Унікальний компонент природи, що іменується лісом, впродовж багатьох століть створює необхідні умови для існування всього живого на Землі. В той же час є видимим парадокс, що історично склався, – людина, з тих пір, як в його руках з'явилися необхідні знаряддя, почала рубати гілку, на якій добре влаштувався. У міру того як людина нестримно рухалася до безмежних благ цивілізації, почався етап безсистемного знищення довколишньої рослинності, як на рівнинах, так і в гірських умовах. Результати такої безгосподарної діяльності не змусили себе довго чекати. Тотальне забруднення атмосфери, обміління річок і озер, руйнівні зливові потоки, сіли, зсуви, урагани, вимирання сотень видів рослин і тварин – ось далеко не повний перелік бід, викликаних знищенням лісів. Мабуть правий був Шатобріан: "Ліси передували людині, – пустелі слідували за нею".

Детальніше...

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Підготовка фахівців в Херсонському державному аграрному університеті за спеціальністю "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" здійснюється на біолого-технологічному факультеті.

Біолого-технологічний факультет є одним із найстаріших факультетів на півдні України. Створений в 1925 році як зоотехнічний, перейменований в 1973 році в зооінженерний, а з 2004 року біолого-технологічний факультет, зробив значний внесок у підготовку кадрів. За роки існування підготовлено близько 20 тисяч спеціалістів вищої кваліфікації для народного господарства.

Детальніше...