ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Загальна інформація

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

ЄВІ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

У 2019 році для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  281 «Публічне управління та адміністрування», потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Для вступників, які мають диплом магістра або спеціаліста і бажають вступити до магістратури за зазначеними спеціальностями, можуть вступати за іспитами університету за умови навчання на контрактній формі відповідно до Правил прийому у 2019 році http://www.ksau.kherson.ua/abiturientu/pravila.html

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) передбачає написання тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської). Тест міститиме 2 частини – з перевірки читання та використання мови.

Із матеріалами єдиного вступного іспиту 2019 року можна ознайомитися за посиланнями нижче:

Англійська мова:

-         Програма ЄВІ  (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf)

-         Загальна характеристика тесту (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/05/harakterystyka-YEVI_angl_2019.pdf)

-         Схеми нарахування балів (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/05/shemy-narahuvannya_YEVI_2019.pdf)

Німецька мова

-          Програма ЄВІ (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf)

-          Схеми нарахування балів (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/05/harakterystyka-YEVI_nim_2019.pdf)

-          Загальна характеристика тесту (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/05/shemy-narahuvannya_YEVI_2019.pdf)

Французька мова

-          Програма ЄВІ (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf)

-          Схеми нарахування балів (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/05/harakterystyka-YEVI_frants_2019.pdf)

-          Загальна характеристика тесту (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/05/shemy-narahuvannya_YEVI_2019.pdf)

Іспанська мова

-          Програма ЄВІ (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf)

-          Схеми нарахування балів (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/05/harakterystyka-YEVI_ispan_2019.pdf)

-          Загальна характеристика тесту (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/05/shemy-narahuvannya_YEVI_2019.pdf)

Пропонуємо ознайомитися із матеріалами ЄВІ 2018 року на сайті Українського центру оцінювання якості освіти http://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

Реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті триватиме з 13 травня до 3 червня.

Її здійснюватиме приймальна комісія ХДАУ, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі, за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Український центр оцінювання якості освіти та ДП «Інфоресурс». Звертаємо увагу на те, що створення запиту на формування екзаменаційного листка є першим кроком реєстрації та здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – сервіс ЄДЕБО). З питань доступу до Сервісу ЄДЕБО та особливостей його роботи, просимо звертатися до ДП «Інфоресурс».

Формування екзаменаційного листка є другим кроком реєстрації та здійснюються за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.  Учасник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

Під час створення екзаменаційного листка представник приймальної комісії вносить таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;
 • число, місяць і рік народження вступника;
 • тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);
 • дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань) або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома (для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань)
 • номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;
 • іноземна мова, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
 • інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • інформація про населений пункт, у якому (або у передмісті якого) вступник бажає скласти вступні випробування.

Після внесення інформації роздруковує та надає для перевірки вступнику реєстраційну картку. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує підписанням реєстраційної картки. Представник приймальної комісії формує та роздруковує для вступника екзаменаційний листок.

В екзаменаційному листку в спеціально відведених місцях:

 • наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3х4 із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • проставляється печатка ХДАУ (приймальної комісії);
 • зазначаються прізвище та ініціали, ставиться підпис особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка.

Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

ОСНОВНА СЕСІЯ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ ВІДБУДЕТЬСЯ 02 ЛИПНЯ 2019 РОКУ

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 05.04.2019 №441 «Про затвердження Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти»


від 28.03.2019 №410 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄФВВ)


від 28.03.2019 №411 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄВІ)


від 11.10.2018 №1096 «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році»


від 29.08.2016 № 1027/900 (спільний з МОЗ) «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»


від 08.04.2016 № 409 «Щодо проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” з використанням організаціно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»

НАКАЗИ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

від 11.05.2019 №78 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань єдиного вступного іспиту з англійської, іспанської, німецької та французької мов для вступу у 2019 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»


від 10.05.2019 №76 «Про затвердження Загальних характеристих предметних тестів єдиного вступного іспиту для вступу у 2019 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»