ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра фізики та загальноінженерних дисциплін

Вчитися цікаво, корисно і необхідно! 

Кафедра
фізики та
загальноінженерних дисциплін

  ауд. 206 корпусу ВГБЗ

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедра фізики заснована у 1925 році, але курс фізики викладався з часу заснування (1874р.) земського сільськогосподарського училища. В різні роки на кафедрі вивчали курси математики, агрометеорології. З 1997 року викладаються також загальноінженерні дисципліни.

Основне призначення кафедри – формування матеріалістичного світогляду, фізичної картини миру у майбутніх фахівців з вищою освітою в галузі природничих та технічних наук, надання знань, необхідних для засвоєння спеціальних дисциплін, розвиток інженерного мислення і професійно-практичної підготовки у студентів факультету водного господарства, будівництва та землевпорядкування.

Склад кафедри:

Завідуючий кафедрою к.х.н. доцент О.М.Кияновський, к.ф.-м.н. доцент В.В.Заводянний, старші викладачі О.В.Яковлєв та Т.А.Ємельянова, асистенти О.В.Корінь та О.Ю.Сакара, зав.лабораторії О.В.Яковлєв, старший лаборант А.В.Овсянікова.

Кияновський Олександр Мойсейович – кандидат хімічних наук, доцент. Кількість наукових та навчально-методичних праць – 136
Тематика НДР: теорія динаміки сорбції і хроматографії.
Викладає дисципліни: «Фізика», «Фізика з основами біофізики», «Фізика з основами оптики та радіоелектроніки», «Технічна термодинаміка». 

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заводянний Віктор Володимирович – к.ф.-м.н., доцент.
Кількість наукових  та навчально-методичних праць – 50
Тематика НДР: методика викладання фізики
Викладає дисципліни: «Фізика», «Будівельна теплофізика», «Фізика з основами біофізики рослин», «Біофізика», «Автоматизація виробничих процесів»,  «Електротехніка».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ємельянова Тетяна Анатоліївнастарший викладач.
Кількість наукових  та навчально-методичних праць – 51.
Тематика НДР: дослідження стійкості тришарової замкненої циліндричної оболонки, підкріпленої поздовжніми ребрами жорсткості.
Викладає дисципліни: «Будівельна механіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія пружності».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Яковлєв Олег Володимирович – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 39
Викладає дисципліни: «Будівельне матеріало-знавство», «Механіка ґрунтів, основи, та фундаменти»

Корінь Олена Василівна – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 68
Тематика НДР: дослідження фізичних властивостей додекаборидів рідкісноземельних металів.
Викладає дисципліни: «Фізика», «Фізика з основами біофізики рослин», «Електротехніка», «Технічна термодинаміка».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сакара Олег Юрійович – асистент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 28
Тематика НДР: Технології ремонтно-відновлювальних робіт гідротехнічних споруд .
Викладає дисципліни: «Будівельна механіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 Звонарьов Геннадій Леонідович – завідувач лабораторією

Овсянікова Анастасія Валеріївна – старший лаборант

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У післявоєнні роки завідувачами кафедри працювали:

 • Воцелка Григорій Федорович (1944-1951 рр.), професор.
 • Голобородько Тимофій Архипович (1952-1955 рр.), к.ф.-м.н.
 • Кузько Марія Андріївна (1951-1952, 1955-1957 рр.).
 • Сазонов Сергій Васильович (1957-1958 рр.), к.г.н.
 • Предмєстніков Ісаак Йосифович (1958-1968 рр.).
 • Бузаджи Михайло Іванович (1968-1976рр.), к.с.-г.н.
 • Кияновський Олександр Мойсейович (1975-1986 рр.), к.х.н.
 • Тодоровський Анатолій Данилович (1986-1998 рр.), к.ф.-м.н., д.х.н.
 • Кияновський Олександр Мойсейович (1998 – 2010рр.).
 • Пастушенко Сергій Іванович (2010-2011рр.), д.т.н.
 • Кияновський Олександр Мойсейович (2011 р. – по теперішній час).

  Заняття в лабораторії механіки 

На кафедрі у різні часи працювали 2 доктори наук, 12 кандидатів наук. Зараз на кафедрі працюють 4 кандидати наук.

У післявоєнні роки викладання фізики та невеликих курсів математики і агрометеорології на агрономічному і зооінженерному факультетах забезпечували Воцелка Г.Ф. (1944-1951 рр.), Дєєв Ю.О. (1954-1957), Троіцький Н.Б. (1960-1992), Веселовська Є.М. (1951-1962), Стріха І.М. (1951-1981), Бірзова Л.П. (1963-1996)
У 1964 році, з відкриттям гідромеліоративного, а згодом і будівельного факультетів, виникла гостра потреба у створенні необхідного сучасного лабораторного практикуму, лекційних демонстрацій тощо.
Основна робота в цьому напрямі почалася в 1975р. Достатньо великий об’єм госпдоговірної науково-дослідної роботи дозволив наповнити лабораторії сучасним обладнанням, сконструювати необхідні установки для навчального процесу та наукових досліджень, покращити стан аудиторій та приміщень кафедри.
У 1975-1986 роках було розроблено й виготовлено більш 100 оригінальних установок для лабораторного практикуму та лекційних демонстрацій, відповідаючих сучасним вимогам.

 В лабораторії електромагнетизму

Про достатньо високий рівень викладання курсу фізики і підготовки студентів говорить те, що студенти гідромеліоративного факультету тричі займали другі місця у Всеукраїнській олімпіаді з фізики серед всіх технічних ВНЗ України, друге місце у Республіканському конкурсі наукових робіт.

Плідно працювали, багато зробили для становлення кафедри кандидати наук, доценти Троїцький М.Б. (1958-1992 рр.), Кияновський О.М. (з 1961 р.), Тодоровський А.Д., професор з 1992 р. (1967-1998 рр.), Ананьєв Г.І. (1997-2001 рр.), Поляшов Ю.А. (1997-2011 рр.), Строгий М.М. (з 1997р.), Заводянний В.В. (з 2001 р.), доцент Ємельянова Т.Т. (з 1997р.); старші викладачі Стріха І.М. (1951-1981 рр.), Сумар Л.П. (1963-1996 рр.), Вуколов М.П. (1962-1984 рр.), Патліс А.М. (1979-1999 рр.), Присяжна Г.М. (1971-1991 рр.), Воцелка С.О. (з 1997р.); асистенти Щербина Н.П. (1974–2013 рр.), Корінь О.В. (з 2002 р.), Сакара О.Ю. (з 2004 р.), професор Пастушенко С.І. (2010-2011 рр.).

На кафедрі у різні роки працювали лаборантами Петрушевська Є.О. (1944-1955 рр.), Сергєєв О.А. (1944-1958 рр.), Панкратов В.Ф. (1971-1987 рр.), Кушнір Я.М. (1988-2010рр.), Філіппов М.О. (1997-2009 рр.), Павліченко С.А. (з 2004 р.), Воїнова Л.Л. (з 2006 р.), Мазур О.В. (з 2010 р.).
  В лабораторії механіки, матеріалів і конструкцій 

Особливо необхідно відзначити діяльність колишнього завідувача лабораторії Панкратова Василя Пилиповича (1970-1988 рр.). Льотчик-фронтовик, конструктор КБ Туполєва, принциповий, працьовитий, прийняв активну участь у створенні і роботі лабораторій кафедри.

На кафедрі зараз викладаються курси фізики та загальноінженерних дисциплін.

 Лабораторія оптики, атомної та ядерної фізики чекає студентів 

На кафедрі надається велика увага організації та методичному забезпеченню навчального процесу, практичному впровадженню кредитно-модульної системи, підвищенню рівня систематичності засвоєння знань студентами, підсиленню зворотного зв’язку на визначених етапах навчання, контролю знань студентів і адекватному корегуванню навчання.

Розроблені навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.
Створені всі необхідні умови для забезпечення навчального процесу – спеціалізовані аудиторії, лабораторне устаткування, технічні засоби навчання. Методичні рекомендації забезпечують активне виконання студентами лабораторних практикумів, практичних занять, контрольних та розрахункових робіт, самостійної роботи тощо.

  Лабораторія технічної термодинаміки

Співробітники кафедри мають необхідні кваліфікацію, досвід.
Науково-педагогічні працівники проводять науково-дослідні роботу, пов’язану зі специфікою факультету, дисциплінами, що викладають.
Результати досліджень публікуються у фахових журналах, в тому числі міжнародних, приймають участь у міжнародних конференціях.
В наукових здобутках співробітників є також патенти, авторські свідоцтва.

Нова лабораторна робота
готова для випробування

Студенти в
лабораторії механіки

На кафедрі постійно виготовляють прилади для виконання наукових досліджень нових лабораторних робіт, лекційних  демонстрацій

Прилади для визначення характеристик міцності бетону

Прилади для виконання лабораторних робіт з електромагнетизму 

Прилади для лабораторних робіт з радіоелектроніки

За проханням підприємства «БЕДЕВЛЯ» (Нижньосірогозький район Херсонської області) завідувач кафедри фізики та загальноінженерних дисциплін О.М.Кияновський і старший викладач тієї ж кафедри О.В.Яковлєв сконструювали установку для електрохімічної активації води.

Така апаратура дозволяє широко застосовувати в аграрній практиці катіоніт як потужний біостимулятор для посилення росту розсади, посівів зернових та технічних культур. Зокрема аніоніт можна використовувати для стерилізації та дезінфекції.

Прилад для управління процесом електролізу (рис.1) дозволяє змінювати pH та редокс-потенціал електроліту  в широкому діапазоні, а електричний струм можна регулювати в інтервалі від 0 до 20 А. 

 

Рис.1. Фотографія апарата для регулювання і контролю процесу активації води.

Ванна електролізера розрахована на отримання 80 л катіоніту та 20 л аніоніту ( рис 2.) 

Рис.2. На фотографії установки ванна електролізера розміщена справа (зліва – прилад управління зі знятою верхньою кришкою). На верхній кришці ванни знаходяться вентилятори та сигналізуючі світлодіоди.

Особлива увага приділена безпеці користування установкою.

На наведених нижче фотографіях видно, як представники підприємства – директор О.В.Здановський і інженер О.П.Живков ретельно знайомилися з установкою, якістю виконаної роботи, параметрами катіоніту і аніоніту після активації води.

 Установка успішно пройшла технічні  випробування.

Зараз у підприємстві «БЕДЕВЛЯ» проводять дослідження дії катіоніту на рослини.  

Пристрій для опромінення бджіл електромагнітним полем.
Опромінення підвищує продуктивність бджолиної сім'ї.

Автоматичний сигналізатор вологості лесових ґрунтів - основ будівель. Призначений для запобігання просадних явищ, що призводять до деформації і руйнувань будівель

У рамках профорієнтаційної роботи кафедри

Приємно, що в учнів є помітний інтерес до фізики!

В наш час вже нікого не потрібно переконувати в тому, що фізика є фундаментом природничо - наукової та інженерної освіти.

Закони фізики лежать в основі сучасної науки, техніки, а деякі фізичні закономірності ще чекають свого застосування.

Тому важливо і корисно, що в Херсонському державному аграрному університеті завідувач кафедри фізики та загальноінженерних дисциплін доцент Кияновський О.М. постійно проводить лекції – бесіди з показом яскравих демонстрацій для учнів 7 -11 класів шкіл м. Херсону. Такі лекції проводились для Обласного ліцею, НВК «Школа гуманитарного труда», гімназії № 20 та інших. Плануються також найближчім часом зустрічі з учнями шкіл № 3, №46 тощо.

Нижче наведенні декілька фотографій про лекції для учнів ліцею журналістики бізнесу та правоведення і школи № 1, що відбулися 2 та 9 березня  2017 року відповідно.

 

Учень на собі перевіряє закони механіки

 

Атмосферний тиск не дозволяє розділити півкулі

 

А якщо знаєш фізику, то це легко зробити!

 

Учні 1-ої школи уважно та зацікавлено слухають

 

А так чекають результат експерименту учні ліцею

 

Досліди з трансформатором Тесла: трохи боязно, висока-ж напруга...

 

Цікава ця електростатика!

 

Ті, хто приймав участь у дослідах

Деякі творчі доробки викладачів кафедри

За багаторічну і плідну роботу співробітники кафедри отримали нагороди: 

доцент Кияновський О.М. – почесне звання «Відмінник освіти України» (1999), відзнака «Знак пошани» (2008), Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2009). 

доцент Строгий М.М. - почесне звання «Відмінник аграрної освіти і науки»  ІІІ ступеня (2009). 

ст. викладач Ємельянова Т.А. – Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2009).  

Вчитися цікаво, корисно і необхідно!