ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра науки про Землю

ауд. 218, корпусу факультету ВГБЗ, ДВНЗ «ХДАУ»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Рік заснування

кафедри

У зв’язку з необхідністю акредитації відкритої раніше (у 2016 році) спеціальності 103 «Науки про Землю» та зміни назви спеціальності  8.080101«Землеустрій та кадастр» на 193 «Геодезія та землеустрій» було проведено розділення кафедри землеустрою, геодезії та кадастру на дві кафедри: геодезії та землеустрою і науки про Землю

Призначення кафедри

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - НОВІ МОЖЛИВОСТІ!

Що змінює світ сьогодні? Стрімкий розвиток техніки і технологій на початку ХХІ сторіччя, так званий технологічний прорив, зумовлює суттєві зміни в організації виробництва товарів, надання послуг, появу нових сфер діяльності та трансформація існуючих, а також зміну економічних, екологічних і соціальних відносин і формування нових ринків. У найближчі роки деякі професії, залишаться в минулому або трансформуються в нові. Передбачається, що в подальшому все більше місце займатимуть еколого – економічні проблеми, а один із трендів на ринку праці буде попит на професіоналів у сфері управління якістю навколишнього середовища.

Професії майбутнього - які вони? При дослідженні  Землі головну роль гратимуть контроль за змінами навколишнього середовища, розвиток технологій видобування корисних копалин та переробки відходів, планування проектів та програм з урахуванням технологій повного циклу (від проектування продукту до його використання і вторинної переробки або захоронення). Екологічний моніторинг і впровадження екологічних практик стануть в найближчі десятиліття обов'язковою частиною роботи у всіх секторах промисловості та транспорту.

Де здобути професію? Відчувши гостру потребу у відповідних фахівцях в Херсонському державному аграрному університеті відкрита нова спеціальність «Науки про Землю». Науки про Землю – області дослідження Землі як комплексної планетарної системи, її геосфер, процесів і явищ, що в них відбуваються.

У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, затверджуються нові закони про захист природи, жорсткі екологічні стандарти та нормативи, а суспільство вимагає екологічного контролю. Фахівець зі спеціальності «Науки про Землю» здатен здійснювати дослідження геосфер та їхніх компонентів (земельні, водні ресурси, надра та ін.), встановлювати закономірності їхньої будови та розвитку, розв’язувати складні практичні та наукові задачі і на основі цього надавати оцінку впливу на людське суспільство і можливості промислового використання.

Під час навчання майбутні спеціалісти отримують спеціальні компетентності, а саме:

- знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням раціонального використання природних ресурсів, екологічних аспектів та основ природоохоронного законодавства;

- здатність застосовувати знання і необхідні практичні навички з планування, організації, мотивування, контролю та регулювання діяльності підприємств і установ;

- уміння застосовувати знання і практично втілювати їх для розробки та впровадження механізмів геопланування, територіального планування, проведення моніторингу розвитку регіонів, складання стратегічних планів і програм;

- вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у геосферах та їхніх компонентах із використанням математичних, картографічних методів і геоінформаційних технологій. 

 

 Склад кафедри

Викладачі та співробітники кафедри науки про Землю

 

        Бабушкіна Руслана Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доктор філософії. Заступник голови  Херсонського відділення ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків».

 Кількість наукових та науково-методичних праць - понад 130 наукових та науково-методичних праць, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 24, патентів на корисну модель –3.Автор наукових розробок з хімічної меліорації солонцевих ґрунтів півдня України.

Тематика науково-дослідної роботи: Прийоми хімічної меліорації на солонцевих ґрунтах півдня України.
      Викладає дисципліни: Історія наук про Землю, Топографія, Утилізація промислових та побутових відходів, Топографія з основами картографії, Глобальна геоекологія та ресурсозбереження, Водні ресурси України.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com/

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

          Морозов Олексій Володимирович– доктор сільськогосподарських наук, професор,  доктор філософії.

Кількість наукових та науково-методичних праць – 340, авторських свідоцтв на винаходи – 2, патентів на корисні моделі – 3.

Тематика науково-дослідної роботи: Теоретико-методологічне обґрунтування еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних земель із застосуванням ГІС – технологій.

Викладає дисципліни: Системний аналіз в науках про Землю, Безпека геосфери, Моделювання геоекологічних систем, Основи природоохоронного законодавства,  Управління розвитком регіонів, Оцінка природних ресурсів світу, ГІС-технології в карторафії територій.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

      Шевченко Олексій Леонідович – кандидат технічних наук,доктор геологічних наук, професор.

       Кількість наукових та науково-методичних праць – має понад 200 наукових та науково- методичних праць, опублікованих в Україні та за кордоном, автор 3 –х монографій,  співавтор 4-х наукових монографій, відзначених Державними преміями в галузі науки і техніки,співавтор 4-хнавчальних посібників, автор патенту за винахід, автор-розробник системи радіоекологічної оцінки меліорованих земель, має 7 впроваджень, розробник спеціальних курсів, започаткував науково-прикладний напрямок “меліоративна радіогідроекологія”.

      Експерт ДКЗ України. Член Міжнародної спілки радіоекологів UIR (Union International of Radioecologist).

      Провідний фахівець у галузях радіогідроекології, екологічного аудиту, техніко-економічного обґрунтування доцільності експлуатації родовищ підземних вод, районування і моніторингу осушуваних земель, оцінки балансу підземних вод за даними режимних спостережень, проектування водозаборів, тощо.

       Тематика науково-дослідної роботи: Радіогідрогеологія осушува­них ландшафтів Українського Полісся (на прикладі Чорнобильської зони відчуження)».

       Сфера наукової діяльності: меліоративна радіогідроекологія, моніторинг радіоактивного забруднення ґрунтових та поверхневих вод, обґрунтування водоохоронних заходів, регіон. гідрогеологія, техніко-економ. обґрунтування доцільної експлуатації водозабор’я.

       Викладає дисципліни: Історія, теорія та методологія наук про Землю, Управління інженерними проектами в геосистемах, Інженерно- геологічні розрахунки та моделювання

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

          Мацко Петро Володимирович – доцент, кандидат сільськогосподарських наук,  доктор філософії. Очолював кафедру з 2008-2014 рр., з 2015 - 2016 рр.

           Кількість наукових та навчально-методичних праць – понад 150, з них авторських свідоцтв на винаходи – 4, патентів на корисні моделі – 5, свідоцтв про реєстрацію авторського права  на твір – 9, навчальних посібників з грифом МінАПП та МОН - 3.
          Тематика науково–дослідної роботи: 1. Дослідження осідання фундаментної плити корпусу БГМФ, гуртожитків № 6 та №3, головного корпусу університету.

 2. Дослідження висотної мережі вздовж Північно-Кримського каналу.
          Викладає дисципліни: Геодезичне та картографічне забезпечення геосистем, Космічний моніторинг навколишнього середовища, Методи збереження біорізноманіття геосистем, Геотроніка, Інженерно-вишукувальні роботи.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com/

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

     Петрова Алла Терентіївна - кандидат технічних наук, доцент.

З 1988 - 2011рр. – декан будівельно-гідромеліоративного факультету і завідувач кафедри по 2008 рік.
  Кількість наукових та науково-методичних праць – понад 85 робіт.
  Тематика науково-дослідної роботи: Застосування нових технологій в навчальному процесі.
 Викладає дисципліни: нарисна геометрія, інженерна графіка, топографічне креслення, комп’ютерна графіка
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

    Смирнов Віктор Миколайович - кандидат геологічних наук, доцент.
    Кількість наукових та науково-методичних праць – має понад 29 наукових та науково-методичних праць, співавтор 2 монографій, 2 статті в Skopus, співавтор 2 навчальних посібника.
      Тематика науково-дослідної роботи: Формування поля забруднення донних відкладів Бузського лиману важкими металами.

     Сфера наукової діяльності: Дослідження накопичення важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища

     Викладає дисципліни: Реабілітація техногених ланшафтів, Основи гідрології та інженерної геології, Геологія та геоморфологія.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

   Смирнова Світлана Михайлівна – кандидат геологічних наук, старший викладач.

       Кількість наукових та науково-методичних праць – має понад 20 наукових та науково–методичних праць, співавтор 2-х монографій, 2 статті в Skopus, співавтор 2 навчальних посібника.

    Керівник постійно діючого студентського наукового екологічного гуртка,      член Агенції якості освіти.  

       Сфера наукової діяльності: Природно-техногенне забруднення урболандшафта Миколаївської міської агломірації важкими металами.

       Викладає дисципліни: Забезпечення надійності геосистем, Основи інженерного захисту територій, Рекреаційні комплекси.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

         

 

        Музика Наталія Миколаївна –  магістр, асистент.
        Кількість наукових та науково-методичних праць – більше  40 наукових праць, чотири  авторських свідоцтва на твір,  3- патента на корисну модель, куратор групи – 4 курсу напряму підготовки НЗ та 1 курс Б та ЦІ

      Тематика науково-дослідної роботи: «Урожай та якість зерна  озимого ячменю, жита та третикале залежно від попередника та фону живлення».

       Викладає дисципліни:

нарисна геометрія, топографічне креслення, організація проектно-вишукувальних робіт, геодезія, картографія

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Ляшенко Надія Анатоліївна – лаборант.

 

 

 

 

Нагороди кафедри

        Петрова А.Т.  - нагороджена знаком «Відмінник освіти України» та Почесною грамотою МОН України (1998 р.),  орденом «Знак пошани» Мінагрополітики  України (2008 р.), грамотою міського голови (2010р.)
      Мацко П.В. -  нагороджений Почесною грамотою МОН України (2009р.), Подякою Міністерства аграрної політики України (2010р.), Подякою ректорату Херсонського ДАУ (2010р., 2011р.), Почесною грамотою ХерсонськогоДАУ (2013 р., 2015 р.).

      Морозов О.В.нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України „За наукові досягнення» (2007 р.),  Почесною Грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (2006 р.),  Почесною грамотою Херсонського ДАУ (2013р.)
      Бабушкіна Р.О. - нагороджена Почесними грамотами Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА (2015р., 2016р., 2017р.) Почесною грамотою Херсонської обласної держадміністрації (2011 р.), Почесною грамотою  Херсонського ДАУ (2013р., 2016 р., 2017 р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виховна робота та практична діяльність співробітників кафедри із студентами

 

На згадку про посвячення в студенти  бакалаврів першого курсу факультету ВГБЗ, 2017рік

Визначення  крену будівлі гуртожитку №6 електронним тахеометром SET-630RK

 

Профорієнтаційна робота зі студентами

Херсонського гідрометеорологічного технікуму

 

 

 

Літня навчальна практика, 2018 р.

Інтернаціональний форум АРОПОРТ, Херсон, 2018 р.

Посвячення у студенти, 2018 р.

Виїздне заняття з дисципліни «Агрометеорологія» на метеостанції  Херсонського гідромеліоративного технікуму

Перший випуск магістрів зі спеціальності «Науки про Землю» (2018 р.)


Святкування Дня Вчителя (2018 р.)

Участь у ярмарці «Дари восені» (2018 р.)

Виїздне заняття на Південно-Українській атомній станції (2018 р.)

Святкування Дня студента (2018 р.)

 

Визначення просідання корпусу факультету ВГБЗ членами студентського геодезичного гуртка спеціальності «Науки про Землю»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронологія завідувачів кафедри

   Назва кафедри геодезії згадується вперше в 1953 році, як кафедра сільськогосподарських меліорацій та геодезії на вперше створеному гідромеліоративному факультеті в Херсонському СГІ, який був заснований в 1951 році та пропрацював до 1954 року. Очолював її доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої освіти України, Кавалер ордена Леніна - Шапошніков Донат Григорович.

    У 1964 році був повторно відкритий гідромеліоративний факультет в Херсонському сільськогосподарському інституті для підготовки інженерів-гідротехніків.
   У цьому ж році започаткована кафедра меліорації, геодезії та ґрунтознавства. З 1966р. кафедра була перейменована на кафедру геодезії та графіки, яку очолював доцент Вельдбрехт Олександр Олександрович до 1982р. З 1976 рр. кафедра була перейменована на кафедру інженерної геодезії. З 1977р. кафедру роз’єднали на дві кафедри. Завідувачем кафедри графіки була Петрова А.Т., а кафедру геодезії, очолював Кудрявцев Л.В.

   В 1984-1989 рр. році кафедри знову об’єднали і вона отримала назву графіки та геодезії під керівництвом Петрової А.Т. З 1991-1997 рр. кафедра була перейменована на кафедру архітектури. В 2000р. кафедра була названа - землевпорядкування та архітектурного проектування.

    У 2002 році кафедрі  землевпорядкування та архітектурного проектування   відбувся перший випуск меліораторів-землевпорядників за спеціалізацією «Землевпорядкуання на меліорованих землях».  Цю кафедру  очолювала до 2008р. кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України Петрова Алла Терентіївна.

    Завідувач кафедри землевпорядкування та архітектурного проектування: Мацко Петро Володимирович з листопада 2008 по 2014р. З вересня 2013 р. перейменована в кафедру землевпорядкування, геодезії та кадастру.
     З 2014 року  по 31 серпня 2015р. завідувач кафедри землевпорядкування, геодезії та кадастру доктор сільськогосподарських наук, професор Морозов Олексій Володимирович.

З 1 вересня 2015 року по листопад 2016 року кафедру перейменували як : землеустрою, геодезії та кадастру і  її знову очолив кандидат с.-г. наук, доцент Мацко Петро Володимирович. З 24 листопада 2016 року  завідувачем кафедри була обрана кандидат економічних наук, доцент Дудяк Наталія Василівна.
       У зв’язку з необхідністю акредитації відкритої раніше ( 2016р.)  спеціальності 103 «Науки про Землю» та зміни назви спеціальності «Землеустрій та кадастр» на «Геодезія та землеустрій», було проведено розділення кафедри землеустрою, геодезії та кадастру на дві кафедри: геодезії та землеустрою і науки про Землю. Першу з них продовжує очолювати доцент Дудяк Наталія Василівна.

Кафедру науки про Землю очолює  Бабушкіна Руслана Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доктор філософії.

Працювала на посадах: інженера (1980-1985), наукового співробітника проблемної науково-дослідної лабораторії еколого- меліоративного моніторингу імені професора Д.Г.Шапошнікова (1993–1999), асистента кафедри сільськогосподарських меліорацій (2003 -2006), доцента  кафедри землевпорядкування та архітектурного проектування (2007 – 2016) Херсонського ДАУ.

 Кількість докторів та кандидатів наук (взагалі та теперішній час)

  Докторів наук: всього працювало - 4; в тому числі в даний час -2.

  Кандидатів наук: всього працювало - 22; в тому числі в даний час -6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік
дисциплін
які викладаються
на кафедрі

У даний час кафедра веде лекційне та лабораторно-практичне навантаження із наступних дисциплін: 
 •  Історія наук про Землю
 •  топографія,
 •  картографія,
 •  фотограмметрія
 •  охорона грунтів та надр
 •  водні ресурси України,
 •  ландшафтні меліорації
 • моніторинг кризових явищ
 • методи та методологія наукових досліджень
 • історія, теорія та методологія наук про Землю
 •  реабілітація техногенних ландшафтів
 •  основи інженерного захисту територій
 •  рекреаційні комплекси
 •  геоекологічна оцінка територій та картографування,
 •  нарисна геометрія та інженерна графіка,
 •  інженерна та комп’ютерна графіка,
 •  інженерна геодезія,
 •  методи збереження біорізноманіття  геосистем
 •  прогноз стійкості геосистем
 •  оцінка природних ресурсі світу
 •  управління розвитком регіонів
 •  комплексне знімання територій
 •  геодезія та  землевпорядкування,
 •  топографія з основами картографії,
 •  організація проектно-вишукувальних робіт,
 •  геотроніка та картографія,
 •  геодезія
 •  утилізація промислових та побутових відходів
 •  основи стійкості геосистем
 •  моделювання геоекологичних систем
 •  нормування в геосистемах
 •  основи природоохоронного законодавства
 •  аналіз та оцінка надзвичайних ситуацій
 •  небезпечні та катастрофічні геологічні процеси
 •  космічний моніторинг навколишнього середовища
 •  експертиза геосистем.

Належність
до наукових шкіл

 

Наукові розробки викладачів кафедри належать до напряму роботи проблемної науково-дослідної лабораторії еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем Сухостепової зони України

Кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій

 

      Кандидатських – 1,
      Докторських - 1

 

 

 

 

 

 

Основні напрями
наукової роботи
викладачів
кафедри

 Участь НПП у виконанні наукових програм, міжнародних проектів: 

1. Міждержавний науково-технічний проект - “Розробити (вдосконалити) і поетапно впровадити науково - обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з урахуванням якості вод, а також методи забезпечення нормованого екологічного безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн СНД” номер Держреєстрації 0108U000144 прийняли участь: Пічура В.І., Морозов О.В., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О.
2. ПНД НААН України «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» на 2011-2015рр. як співвиконавця завдання 01/18-05 за темою «Встановити закономірності сучасного розвитку та ландшафтної адаптації зрошуваних, солонцевих та вилучених зі зрошення земель та розробити інтегровані системи управління та гармонізації їхніх продуктивних і екологічних функцій (співвиконавець –доц. Бабушкіна Р.О.)
3. Участь у розробці і реалізації «Державної програми модернізації агропромислового комплексу на базі відновлення зрошення та створення логістичних кластерів в Херсонській області на період 2011-2015 років» ( доценти Петрова А.Т., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О., Яремко Ю.І.)
4. Участь у складі науково-аналітичної групи стратегічного управління за пріоритетним напрямком розвитку області «Збереження, раціональне використання та розвиток природних ресурсів. Розвиток земельних відносин та землекористування. Покращення екологічної ситуації. Збереження та розвиток природного середовища» ( доценти Бабушкіна Р.О., Мацко П.В.)
5. Участь у Гранді Світового банку по підготовці науково-методичного комплексу «Державний контроль за використанням і охороною земель» спільно з Державним агентством України по земельних ресурсах (співвиконавець доцент Яремко Ю.І.)
6. Участь у програмі «Чисте виробництво та енергоефективність», Норвезька модель (Tekna). Для покращення екологічного стану басейну Дніпра на базі Херсонської Торгово-промислової палати, асистент Буркун Т.Д. 2010-2011рр.

 

 

  Ініціативна тематика

2009-2015рр. - Меліоративні заходи та їх ефективність на орних землях півдня України. Держ. реєстр. № 01090000444 - керівник Колесніков В.В., виконавці: Бабушкіна Р.О. Музика Н.М. Зражевська Л.А.

        2010-2013рр. – «Встановити в натурі та на землевпорядній документації межі природно-заповідного фонду дендропарку Херсонського  ДАУ». Виконавці: Мацко П.В., Зражевська Л.А.    

         2000 - 2020 рр. – «Спостереження за деформаціями будівель ХДАУ». Керівник теми - Мацко П.В. Виконавці: Бабушкіна Р.О., Петрова А.Т., Музика Н.М.,студенти геодезичного гуртка.

    2013 – 2020 рр. – «Застосування нових технологій в навчальному процесі». Керівник теми - Мацко П.В. Виконавці: Бабушкіна Р.О., Петрова А.Т., Музика Н.М

 

Держдбюджетні
госпдоговірні та ініціативні
наукові теми
кафедри

 

       Госпдоговірна тематика:

2010р. - "Польові дослідження та спостереження по впровадженню "Методики оцінки та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення" на прикладі Каланчацького району Херсонської області". Керівник теми Кузьменко В.Д., відповідальний виконавець Мацко П.В.
2012р. - Розробка рекомендацій щодо поліпшення якості поливної води на Інгулецької зрошувальної системі. Відповідальний виконавець - Морозов О.В.
2009-2013 рр. – «Меліоративні заходи та їх ефективність на орних землях півдня України». Держ. реєстр. No 01090000444. Керівник теми - Колесніков В.В. Виконавці: Бабушкіна Р.О., Музика Н.М., Зражевська Л.А.
2013 р. - «Дослідна перевірка та організація впровадження інформаційної системи оперативного планування зрошення «ГІС-Полив» у господарствах Херсонської області. Морозов О.В., відповідальний виконавець.
2013 р. – «Встановити в натурі та на землевпорядній документації межі природно-заповідного фонду дендропарку Херсонського ДАУ». Виконавці: Мацко П.В., Зражевська Л.А.
2014р. - "Дослідження висотної геодезичної мережі на міжгосподарчій мережі і спорудах Каланчацького УВГ у межах Каланчацького району Херсонської області". Керівник теми - Мацко П.В. Виконавці: Кузьменко В.Д., Артюшенко В.В., Яковлєв О.В.,члени геодезичного гуртка: Палуєв А.І., Качаєнко М.С.
2014-2015 рр. - Підготовка бази даних для впровадження інформаційної системи планування зрошення «ГІС-полив» у господарствах Херсонської області. Морозов О.В., відповідальний виконавець.
2016 р. – -«Інструментальна зйомка висотної геодезичної мережі на Північно-Кримському магістральному каналі». № держреєстрації: 0116U008825 – Керівник Кузьменко В.Д., відповідальний виконавець Мацко П.В., співвиконавці: Романча А.С. Яковлєв О.В., члени геодезичного гуртка: Палуєв А.І., Качаєнко М.С., Зінкевич Є.О., Левицький В.О.
2017 р. - «Обґрунтування критеріїв якості поливної води для ґрунтів Інгулецького зрошуваного масиву (згідно діючого ДСТУ 2730:2015 - Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії)», № держ. реєстрації 0117U 001647 (Морозов О.В., відповідальний виконавець).
2016-2020 рр. - ПНД НААН 1 «Розробити наукові засади збалансованого використання грунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості грунтів, як основи сталого розвитку України» («Грунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління») на 2016-2020 рр. Завдання - 01.01.03.01.Ф «Наукові засади нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив, прогнозування та сталого управління ґрунтовими ресурсами зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель для забезпечення гармонізації продуктивних та екологічних функцій» за темою «Принципи і методи нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив прогнозування та сталого управління ґрунтовими ресурсами зрошуваних ландшафтів сухостепової зони України». Відповідальний виконавець - Морозов О.В.
2016-2020 р. - ПНД НААН 1 «Розробити наукові засади збалансованого використання грунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості грунтів, як основи сталого розвитку України» («Грунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління») на 2016-2020 рр. Завдання - 01.03.01.02.Ф «Розробити науково-методичні основи управління живленням та адаптації сільськогосподарських рослин до екстремальних змін погодних умов протягом вегетаційного періоду» за темою «Формування агроеколого-меліоративного режиму зрошуваних грунтів сухостепової зони України з урахуванням змін клімату». Відповідальний виконавець - Морозов О.В.
2018 р. - «Науково – обґрунтований розрахунок режиму зрошення сільськогосподарських культур». Керівник теми - Морозов О.В.
2018 р. - «Вплив ґрунтозберігаючої технології на водно-фізичні властивості ґрунту в умовах півдня України». Керівник теми - Морозов О.В.

 

 

 

 

 

Дорадча
діяльність кафедри

 

Викладачі кафедри приймають участь у дорадчій діяльності Херсонського ДАУ за напрямами:
Експерти-дорадники:
1. ГІС-технології в управлінні водними і земельними ресурсами, ґрунтознавство, гідромеліорація – д.с-г.н., професор Морозов О.В., к.с-г.н., доцент Бабушкіна Р.О.
2. Геодезичні вишукування для прийняття оптимальних рішень - к.с-г.н., доцент Мацко П.В., асистент Музика Н.М., а саме:
- у 2010-2016 рр. була виконана тахеометрична зйомка території Херсонського ДАУ, за результатами якої був складений топографічний план квітниково-паркової зони та всієї території університету. Матеріали зйомок в подальшому були використані для магістерської роботи по створенню проекту краплинного зрошення частини парку, а також для створення екологічного паспорту парку-заповідника Херсонського ДАУ.
- у 2011-2016 рр. виконана топографічна контурна зйомка полів університету, з уточненням форми та площі ділянок, що забезпечило зменшення витрат паливно-мастильних та посівних матеріалів.
- у 2013-2017 рр. виконано винос проекту в натуру по створенню механізованого току та дослідних ділянок під краплинне зрошення на полях університету.
Викладачі кафедри надають консультаційні послуги для працівників геологічної та водогосподарської галузі з питань моніторингу, управління та контролю в складних природно – технічних системах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історична
довідка кафедри

 

     У 1964 році під час створення гідромеліоративного факультету започаткована кафедра нарисної геометрії та креслення. Засновником кафедри був доцент Вельдбрехт Олександр Олександрович. З 1975 року кафедра нарисної геометрії та креслення об'єднана з кафедрою інженерної геодезії.

    У різні роки на кафедрі працювали прекрасні фахівці, кандидати наук, доценти - Зражевський В.М., Балаганський П., Войславський Л.К. та викладачі - Морозова А.А., 3імбіцький Г.І., Лященко Г.П., Полянський В.В, та ін.

Після реорганізації структури факультету у 1997 році кафедра отримала нові дисципліни і нову назву - кафедра архітектури. Завідувала кафедрою з 1982 по 2008 рік кандидат технічних наук, доцент, академік Академії будівництва України Петрова А.Т. Вона являється членом науково-методичної комісії з будівництва і архітектури Міністерства аграрної політики України, нагороджена Почесною грамотою та почесним знаком МОН України «Відмінник освіти», а також орденом «Знак пошани» Мінагрополітики України.

У 1988 року Петрова А.Т. обрана деканом будівельно-гідромеліоративного факультету, який очолює понад 20 років. Під її керівництвом проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальностей «Гідромеліорація» і «Промислове та цивільне будівництво». Якість підготовки фахівців підтверджується тим, що у 2007 році обидві спеціальності факультету були акредитовані за найвищим IV рівнем.

Нові напрямки розвитку суспільства та соціальних відносин у сільському господарстві викликали необхідність включення сучасних розробок у навчальні плани університету та кафедри. На будівельно-гідромеліоративному факультеті була відкрита нова спеціалізація: «Землевпорядкування на меліорованих землях».

В 2011 році кафедра провела ліцензування за напрямком підготовки бакалаврів «Геодезія, картографія та землеустрій» і з цього ж року оголошено перший набір за цією спеціальністю на будівельно-гідромеліоративному факультеті.

З 2014 року успішно проведена підготовка до акредитації бакалаврського напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» і ліцензування на 2015 рік ОКР   8.080101 «Магістр» спеціальності «Землеустрій та кадастр».

В лютому 2016 року проведено перший випуск магістрів за спе Історія кафедри науки про Землю та її науково-педагогічних працівників тісно пов’язана з історією факультету водного господарства, будівництва та землеустрою тому, що більшість із НПП працюють в університеті більше 20, а то і 50 років.  Витоки нашої кафедри, яка сформувалася на  основі висококваліфікованих викладачів, що зараз відповідають  за підготовку фахівців із спеціальності науки про Землю, сягають тих часів, коли був тільки організований гідромеліоративний факультет для спеціальності «Гідромеліорація».

Назва кафедри геодезії згадується вперше в 1953 р. як кафедра сільськогосподарських меліорацій та геодезії на створеному гідромеліоративному  факультеті в Херсонському СГІ, який  був заснований в 1951 р. та пропрацював до 1954 р. Очолював її д-р техн.. наук,  проф., заслужений працівник вищої освіти України, кавалер ордена Леніна Д. Г. Шапошников.

У 1964 р. був повторно відкритий гідромеліоративний факультет у Херсонському сільськогосподарському інституті. У цьому ж році започаткована кафедра меліорації, геодезії та ґрунтознавства. З 1966 р. кафедра була  перейменована на кафедру геодезії та графіки, яку очолював доц. О.О.  Вельдбрехт.

З 1977 р. кафедру роз’єднали на дві кафедри: інженерної геодезії та графіки. Завідувачем кафедри графіки до 1982 р. залишався О.О. Вельдбрехт, а кафедру інженерної геодезії  очолив  Л.В. Кудрявцев. З 1982 р. кафедру графіки прийняла А.Т. Петрова. У 1984 р. кафедри знову об’єднали , і вона отримала назву інженерної геодезії та графіки під керівництвом А.Т. Петрової.

Викладачі кафедра інженерні  дисципліни читають не тільки на  своєму факультеті, але обслуговують також агрономічний, біолого-технологічний, рибогосподарський та екологічний факультети.

У різні роки на кафедрі працювали прекрасні фахівці: професори В.В. Горлачук та В.В. Морозов; кандидати наук, доценти В.М. Зражевський, П. C. Балаганський, Л.К. Войславський, М.Г. Чеканович; викладачі - А.А. Морозова, Г.І. 3імбіцький, Г.П Лященко., В.В. Полянський, Е.Ф. Кривоспицька, Л.М. Хлинова, Л.А. Зражевська, Г.І. Угріна, Ф.Д. Угрін, І.В. Ситник, Т.Д. Буркун, А.С. Романча, Л.Ф. Найдьонова, В.М. Громихін – головний архітектор м. Херсону, В.К. Тягур – директор ДП геодезії, картографії та кадастру «Херсонгеоінформ», І.В. Пєсков – директор ДП «Херсонський НДПІ землеустрою» та ін.

Починаючи з 1988 р. А.Т. Петрова обрана деканом  гідромеліоративного факультету, який очолювала понад 20 років. У 1989 р. на гідромеліоративному факультеті відкрито нову інженерну спеціальність 29.03 «Промислове та цивільне будівництво», тому рішенням ректорату змінено назву факультету на будівельно-гідромеліоративний. Під її керівництвом проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальностей «Гідромеліорація» і «Промислове та цивільне будівництво».  Якість підготовки фахівців підтверджується тим, що в 2007 р. обидві спеціальності факультету були акредитовані за найвищим  IV рівнем.

Після реорганізації структури факультету за рішенням вченої ради університету в 1997 р.  кафедра інженерної геодезії та графіки отримала нові дисципліни й була перейменована на кафедру архітектури.

Нові напрямки розвитку суспільства та соціальних відносин у сільському господарстві викликали необхідність включення сучасних розробок у навчальні плани університету та кафедри. На будівельно-гідромеліоративному факультеті була відкрита нова спеціалізація «Землевпорядкування на меліорованих землях». 

У 2002 р. кафедра отримала назву «Землевпорядкування та архітектурного проектування», і в цьому ж році відбувся перший випуск меліораторів-землевпорядників, її продовжувала очолювати до 2008р. канд. техн. наук, доц., дійсний член Академії будівництва України А. Т. Петрова. Вона є членом науково-методичної комісії з будівництва й архітектури Міністерства аграрної політики України, нагороджена Почесною грамотою та почесним знаком МОН України «Відмінник освіти», а також орденом «Знак пошани» Мінагрополітики  України.

З листопада 2008 р. завідувачем кафедри землевпорядкування та архітектурного проектування став канд. с.-г. наук, доц. П. В. Мацко. У 2011 р.  завдяки активним діям декана БГМФ А. Т. Петрової, завідувача кафедри П.В. Мацко, доц. кафедри Ю.І. Яремко та за сприяння керівництва університету кафедра провела ліцензування  за напрямком підготовки бакалаврів 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», і з цього ж року оголошено перший набір за новою спеціальністю на будівельно-гідромеліоративному факультеті. У вересні 2013 р. перейменована в кафедру землевпорядкування, геодезії та кадастру на факультеті водного господарства, будівництва та землевпорядкування.

З 2014 до 31 серпня 2015 р. завідувачем кафедри землевпорядкування, геодезії та кадастру став д-р с.-г. наук, проф. О. В. Морозов. Ним разом із колегами кафедри проведена підготовка до акредитації бакалаврського  напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» і ліцензування на 2015 р. ОКР 8.080101 «магістр» спеціальності «Землеустрій та кадастр».

З 1 вересня 2015  до листопада 2016 р. кафедру перейменували як землеустрою, геодезії та кадастру, і  її знову очолив канд. с.-г. наук, доц. П. В. Мацко. У лютому 2016 р. проведено перший випуск магістрів за спеціальністю «Землеустрій та кадастр». 

З 24 листопада 2016 р.  завідувачем кафедри була обрана канд. екон. наук, доц. Н. В. Дудяк.

У серпні 2017 р., у зв’язку з необхідністю акредитації відкритої раніше  спеціальності 103 «Науки про Землю» та зміни назви спеціальності  8.080101«Землеустрій та кадастр» на 193 «Геодезія та землеустрій» було проведено розділення кафедри землеустрою, геодезії та кадастру на дві кафедри: геодезії та землеустрою і науки про Землю. Першу з них продовжує очолювати доц. Н.В. Дудяк, а науки про Землю – доц. Р.О. Бабушкіна. Гарантом спеціальності «Науки про Землю» на акредитацію другого магістерського рівня освіти є канд. геолог. наук В.М. Смирнов.  У лютому місяці 2018 р. кафедра здійснила перший випуск магістрів зі спеціальності «Науки про землю».

Викладачі кафедри надають знання та уміння з питань  основних природничих наук,  геології та геоморфології, гідрології, картографії,  нарисної геометрії, космічного моніторингу геосистем, геодезії, топографії,  топографічного креслення, географії ґрунтів та ін.

 

Матеріально-технічна
база кафедри
    Кафедра має матеріально-технічну базу, яка дозволяє готувати фахівців на високому рівні – це дві креслярські та лекційні зали, геодезичні лабораторії та геодезична камера з сучасними оптико-механічними та електронними приладами.
В своєму арсеналі кафедра має технічні теодоліти 2Т30, точні теодоліти 2Т5К, 3Т2КП, нівеліри НА-1, Н-3, НС-4, НСМ-2А, мензульні комплекти КА-2, КН, електронний тахеометр SET 630RK фірми Sokkia, цифровий нівелір DiNi 03, лазерну рулетку, світловіддалемір СМ-5, геодезичний комплект системи GPS (Trimble R-3 та Epoch-10 ).
Також в роботі використовуються 4 кафедральні комп’ютери з повним обладнанням та мультимедійний проектор.
Міжнародна
діяльність
кафедри

Морозов В.В., Мацко П.В. та Морозов О.В. є учасниками двох міжнародних проектів по лінії Tempus-Tacis за підтримки Європейської Комісії: «Розвиток земельної реформи та земельного ринку в Україні, (Франція, м. Ніцца)» та «Геоінформаційні системи в аграрних університетах (CISAU – Швеція, м. Євле)». За результатами цих проектів відкрита магістратура за спеціальністю «ГІС-технології в управлінні водними і земельними ресурсами »підготовлено і випущено більше 10 навчальних посібників.
Пічура В.І. Міжнародний грант Російського фонду наукових досліджень № 14-35-50085 мол_нр «Многолетний анализ и прогнозирование пространственно-временных трансформаций агроландшафтов сухостепной зоны в условиях глобального изменения климата и антропогенного влияния с использованием геоинформационных систем, дистанционного зондирования земли, многомерной статистики и нейротехнологий (на примере территории Херсонской области Украины)».
Пічура В.І. Проект за програмою Tempus JEP-27247-2006 «ICT based learning and personаl development services for students (CLIP)».
Морозов О.В. 2017 р. – 2018 рр. Участь у міжнародному проекті НДР: «Агрогеохімічні закономірності міграції і акумуляції важких металів у зрошуваних алювіальних ґрунтах заплав Дністра і Дніпра». Етап І. «Розробка програми та проведення польового обстеження зрошуваних земель пониззя Дніпра (Херсонська область)» за договором № М/90-2017 від 19.06.2017 року з Міністерством освіти і науки України.

 

 

Основні наукові
досягнення кафедри

   

Мацко П.В. за результатами досліджень в УкрНДІЗЗ захистив в 1984 році дисертацію на тему "Водопотребление, режим орошения и техника полива картофеля на юге УССР" на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

У 2006 році Бабушкіна Р.О. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Агромеліоративна ефективність використання кальцієвмісних меліорантів на зрошуваних чорноземах південних" на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

У 2011 р. Смирнов В.М. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека - за темою:  «Формування поля забруднення донних відкладів Бузського лиману важкими металами» на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук.

У 2012 році Морозов О.В. успішно захистив докторську дисертацію за спеціальністю сільськогосподарські меліорації «Теоретико-методологічне обґрунтування еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних земель».

У 2016 р. Шевченко О.Л. успішно захистив докторську дисертацію за темою: «Радіогідрогеологія осушуваних ландшафтів Українського Полісся

(на прикладі Чорнобильської зони відчуження)» на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю  04.00.06 – гідрогеологія.

У 2016 р. Смирнова С.М. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Природно-техногенне забруднення урболандшафта Миколаївської міської агломірації важкими металами» на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове та навчально -методичне забезпечення кафедри
науки про Землю

Статті у фахових українських та іноземних виданнях

1. Bilivets, O. Dotsenko, R. Babushkina, M. Solokha, V. Solovey. IDENTIFICATION OF AGRI-FIELD CONTOURS BY UAV OF AERO-PHOTOGRAPHY TECHNIQUES BOOK OFABSTRACTS Section 1 AGRONOMY – C.23-28.- 2018. Bucharest, Romania June, 7-8 (VoS). С. 9-15. 

2.Морозов О.В., Ісаченко С.О., Керімов А.Н. Зміна фізико-хімічнипх властивостей темно-каштанових грунтів грунтів за різних систем обробітку в умовах Південного Степу України. // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2019. № 105. – С. 218-227. 36.pdf

3. Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М. Економічний потенціал АПК розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск №2 (51) 2019. С. 88-93.

4. Морозов А.В., Морозов В.В., Морозова Е.С. Теоретико – методологические основы системной концепции мелиорации орошаемых галогенных почв. ХХХIX том “Сборник научных трудов” Азербайджанского Научно-Производственного Объединения Гидротехники и Мелиорации Азербайджана был рекомендован изданию Научным Советом НПО “АзГиМ” (11 апреля 2019 года, протокол № 02).  С. 50-62.

5. Гамаюнова В.В., Хоненко Л.Г., Глушко Т.В., Музика Н.М. Значення родючості ґрунтів та дотримання законів землеробства у збільшенні виробництва зерна та ефективному використанні вологи рослинами в умовах південного степу України. ХХХIX том “Сборник научных трудов” Азербайджанского Научно-Производственного Объединения Гидротехники и Мелиорации Азербайджана был рекомендован изданию Научным Советом НПО “АзГиМ” (11 апреля 2019 года, протокол № 02). С.192-197.

6. Гамаюнова В.В., Хоненко Л.Г., Глушко Т.В., Музика Н.М. Роль ґрунтової родючості і основних законів землеробства у зерновиробництві зони південного степу України.  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Пасиленка. Випуск 199 «Механізація сільськогосподарського виробництва», присвячений Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва». С. 344-351.

    7. Морозов О.В. Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком рисівництва в Україні / Морозов Р.В., Морозова О.Г., Морозов О.В., Морозова О.С. // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2018. № 5 (44) – С. 76.-84.

8. Морозов О.В.Економічний потенціал АПК розвитку сільських територій в умовах евроінтеграційних процесів / Морозов О.В., Шапоринська Н.М., Морозова О.С. // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – Випуск 2 (51), 2019. – С. 88-92

9. Шевченко О.Л.Визначення прогнознихтехніко-економічних показниківексплуатації родовищ підземних вод за емпіричними залежностями / О.Л. Шевченко, О.Є. Кошляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Геологія) – 2017. – Вип. 3 (78) – С. 89-94.  

10. Шевченко О.Л. Самоочищення підземних вод від 90Sr на фонових ділянках та при штучному забрудненні / О.Л. Шевченко, В.В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Геологія) – 2017. – Вип. 3 (82) – C. 100-106.

11.  Peter Lazer, Alexei Morozov, Vladimir Morozov, Margarita Stepanova. Assessment of accuracy of agricultural land for the Southern Ukrainian organic land // Book of Proceedings. Green Room and University of Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conferece. Podgorica, Montenegro. – 2018. – C. 184-189.

12. Alexei Morozov, Vladimir Morozov, Peter Lazer, Nataliy Beznitska. Formation of fertility and productivity indices of reclaimed soils under conditions of regional climate change of the south of Ukraine // Book of Proceedings. Green Room and University of Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conferece. Podgorica, Montenegro. – 2018. – C. 152-163.

13. Морозов О.В. Формування показників родючості меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату в Південному регіоні / Морозов О.В., Морозов В.В., Пічура В.І., Безніцька Н.В. // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2018. № 100. Том 2. – С. 236-244.

14. Писаренко П.В., Козирєв В.В., Біднина І.О., Шкода О.А., Морозов О.В. Параметри змін фізико – хімічних властивостей темно-каштанового зрошуваного ґрунту за різних меліоративних навантажень // Зрошуване землеробство: міжвідомчій тематичний науковий збірник. – 2018. - № 69. – С. 64-69. 

15. Морозов О.В., Морозов В.В., Пічура В.І., Безніцька Н.В. Управління землями сільськогосподарського призначення з урахуванням балу бонітету // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство – 2018. – С. 209-211. 

16. Морозов О.В., Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Козленко Є.В. Оцінка еколого – меліоративного стану зрошуваних ґрунтів Інгулецького зрошуваного масиву за різних меліоративних навантажень //  Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство – 2018. – С. 47-49. 

17. Морозов О.В., Ісаченко С.О. Особливості формування фосфорного стану темно – каштанових залишково слабо – і солонцюватих ґрунтів за різних систем обробітку // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2018. № 104. – С. 187-195.

       18. Морозов О.В., Ісаченко С.О., Керімов А.Н. Зміна фізико-хімічнипх властивостей темно-каштанових грунтів грунтів за різних систем обробітку в умовах Південного Степу України. // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2019. № 105. – С. 218-227.

19.Смирнова С.М. Стратегія розвитку природно-заповідних територій // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронне наукове фахове видання. – Вип. 2(19). – С. 267-272. 

20. Нєпєіва Г.В., Сербулова Н.А., Смирнов В.М., Смирнова С.М. Особливості застосування механізмів управління сталим туризмом, індикаторів та індексів його розвитку  // Екологічні науки: науково-практичний журнал. – Вип. 4(23). – с.78-82. DOI https://doi.оrg/10.32846/2306-9716-2018-4-23-17.

21. Смирнова С.М., Васильєва Т.А., Смирнов В.М. Метод аналізу і діагностики ситуації (Case study) в професійній підготовці студентів природничого спрямування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія» / Ред. кол. : Ніколаєнко С.М. (відп. Ред.) та ін. – К.: НУБІП України,2018.–Вип.287.–с.52-59.  

22. Мацко П.В. Дослідження  висотної  геодезичної мережі на Північно-Кримському магістральному каналі. /В.Д.Кузьменко, П.В. Мацко, Р.О.Бабушкіна. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 100. Т.2 – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.229-235.

23. Мацко П.В. Дослідження рівня забруднення ґрунтів Херсонської області в місцях несанкціонованих звалищ промислових відходів./ Р.О.Бабушкіна, П.В. Мацко, Ємельянова Т.А.. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 105. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 233-240.

24.Мацко П.В. Науки про Землю -  реальна перспектива./ Новий день. 19.09.18р. -  Херсон.  С. 5, Газета www.newday.kherson.ua . (друк.варіант)

25. Р.О.Бабушкіна, М.Солоха. Проблеми ідентифікації сільськогосподарської рослинності //Журнал «Агрономія сьогодні. Точне землеробство». 2018 - С. 120-123 

 

 

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.