ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 11-3

Таврійський науковий вісник, 1999, Вип. 11, частина 2

[Титул]

[Зміст] 118-119

Б.Г.ГНІДЕЦЬ 3 [Конструктивно-технологічні системи в проектуванні, виготовленні і монтажі залізобетонних конструкцій майбутнього] 3

Ю.А.КЛІМОВ [До розрахунку міцності залізобетонних елементів в похилих перерізах] 11

Є.М.БАБИЧ, В.Є.БАБИЧ [Удосконалення розрахунку нерозрізних залізобетонних балок з використанням деформаційної моделі нормальних перерізів] 18

М.Г.ЧЕКАНОВИЧ [Залізобетонні елементи з автоматично регульованим обтисканням] 24

Л.І.СТОРОЖЕНКО, О.В.СЕМКО, В.Ф.ПЕНЦ [Проблеми подальшого розвитку  сталезалізобетонних конструкцій] 32

О.О.РАССКАЗОВ, М.Г.ЧЕКАНОВИЧ  [Вирішення рівнянь рівноваги для колон круглого перерізу] 34

О.Є.ЯНІН, О.В.ПИЛИПАСЬ, Л.А.ЛЕЙНЕК  Розробка раціонального коробчатого квадратного перерізу центрально-стиснутого стержня] 39

Л.І. СТОРОЖЕНКО, С.В.ЯХІН [Згинальні несучі конструкції із сталевих двотаврів  з порожнинами заповненими бетоном] 46

М.Л.ЗОЦЕНКО, Ю.Л.ВИННИКОВ [Сучасні методи розрахунку фундаментів у пробитих свердловинах] 51

В.С.КОРЯКІН [Про вплив негативного тертя на величину осідання буронабивних паль] 55

В.Я.САВЕНКО, В.В.ПЕТРОВИЧ, В.І.КАСЬКІВ, О.Ю.УСИЧЕНКО [Методологічні аспекти обчислювального комплекту для оцінки ефективності армування геоматеріалами нижніх шарів та основи нежорстких дорожніх одягів] 59

Е.Ф.ПЛАТОНОВ [Деякі положення про механізм твердіння карбонатно-цементних композицій] 69

О.Г.ПУСТОВОЙТ, Е.Ф.ПЛАТОНОВ [Дослідження впливу комплексних домішок на основні властивості бетонів на шлакопортландцементах] 73

Г.І.АНАН'ЄВ, М.І.ПОЛЯКОВ, О.М.ЗАХАРЦОВ [Деякі результати комп'ютерного моделювання динамічних навантажень мостових кранів] 77

В.І.СЕРДЮК [Визначення раціональної организації зведення будівель та споруд] 82

І.А.МОЛЧАНОВА [Орієнтація храмових споруд згідно сторін світу] 86

А.Т.ПЕТРОВА [Геометричні основи поняття узагальненої системи координат] 91

М.Г.ТЕРЕНТЮК  [Проектування та будівництво теплозберігаючих  житлових і громадських будинків із горищами] 93

М.І.ШЕРМАН [Параметричний перетворювач температури] 99

С.А.ПОШИВАЙ, О.М.ПЛЯШКЕВИЧ [Технічні та організаційні заходи захисту персонального комп’ютера] 102