ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 12

Таврійський науковий вісник, 1999, Вип. 12

[Титул]

[Зміст] 212-215

Ушкаренко В.О., Шепель А.В. [Раціональність використання різними гібридами соняшника вологи, добрив та періоду вегетації в залежності від умов вирощування] 3

Ушкаренко В.О., Лисогоров К.С. [Встановлення залежності між фотосинтетично- активною радіацією і урожаєм сільськогосподарських культур та її використанням] 6

Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Гнидін А.Є., Ільницький О.А. [Залежність вмісту хлорофілу від умов живлення шавлії лікарської] 13

Базалій В.В. [Ефективність відбору форм озимої пшениці по адаптивним ознакам в різних поколіннях і проблеми їх ідентифікації] 16

Лавриненко Ю.О. [Агроекологічні моделі гібридів кукурудзи для південного степу України] 25

Почколіна С.В, Щербаков В.Я. [Продуктивність та якість насіння ярого ячменю при сівбі та збирання в різні строки] 34

Яковенко Т.М. [Вплив способів розміщення квасолі звичайної на урожай та його структуру] 37

Салатенко В.Н., Писаренко В.А., Кононенко Ю.А.–Ефективність водозберігаючого режиму зрошення цукрового буряку в умовах південного степу України] 40

Сидоренко О.І., Гамаюнов В.Є.[Еколого-меліоративний моніторинг родючості зрошуваних ґрунтів півдня України] 44

Скороход В.О.[Організаційно-економічні основи виробництва в Україні оздоровленого посадкового матеріалу винограду високих селекційно-санітарних категорій] 45

Іванов Ф.А.[Шляхи підвищення врожайності кукурудзи та озимої пшениці у посушливій зоні північного Причорномор’я] 59

Коваленко В.П., Бородай В.П.[Оптимізація програм селекції птиці м’ясних кросів] 64

Підпала Т.П.[Методи розведення і типи парувань в селекції червоної степової худоби] 67

Сивик Т.Л., Сивик А.Є. [Перетравність поживних речовин, баланс азоту та мінеральних елементів у асканійських тонкорунних ярок при споживанні гіпергалинної аквакультури в складі комбікорму] 71

Колесніков М.О., Калитка В.В., Маслаков С.М.[Вплив препарату “стибіл” на інтенсивність перекисних процесів і приріст живої маси качок] 75

Пентилюк С.І., Коваленко В.Г.[Застосування різних товарних форм лізин-протеїнових добавок у годівлі свиней] 78

Гафіатулліна О.Г.[Цеоліти як джерело мікроелементів в кормах тварин] 81

Шантар Л.З, Вовченко С.Г.[Адаптаційна здатність помісей червоної степової і голштинської худоби] 84

Пелих В.Г., Балабанова І.О [Підвищення репродуктивних якостей свиноматок шляхом їх відбору за інтенсивністю формування] 86

Микитас Р.Є., Папакіна Н.С.[Порівняльна ефективність використання математичних моделей для прогнозування молочної продуктивності] 90

Полякова В.О., Поляков М.Г.[Типологічні особливості свиней різного генотипу за краніологічними показниками] 93

Дєбров В.В.[Теоретичне обґрунтування і практична реалізація програм підвищення і прогнозування продуктивних якостей гусей] 96

Данченко О.О, Калитка В.В., Кольцов М.П. [Про один з можливих критеріїв оцінки адаптивної відповіді гусеподібних] 101

Краснощок В.Г. [Відтворні якості гусей в залежності від маси інкубаційних яєць і індекса форми] 104

Назаревич Ю.М. [Забійні і м'ясні якості свиней при чистопорідному розведені, схрещуванні і лінійно-породній гібридізації] 107

Грек О.В., Галашевська О., Циганков С.П. [Використання ультрафільтрації для обробки молочної сироватки] 110

Іванченко В.Й., Прісс О.П., Калитка В.В. [Деякі біохімічні показники яблук при довгостроковому зберіганні за обробки їх антиоксидантами] 114

Ушкаренко В.О., Ігнатенко М.Г. [Питання управління режимами зрошення сільськогосподарських культур в маловодні роки у степовій зоні України] 120

Колесніков В.В. [Вплив водогосподарських і кліматичних факторів на меліоративний стан орних земель] 125

Колесніков В.В., Іванів О.Я., Шевченко П.О., Шинкаревський Г.М.[Сучасний меліоративний стан орних зрошуваних земель в КСП “Зарічний” Джанкойського району АР Крим та шляхи його покращення] 127

Морозов О.В. [Оцінка та районування зони рисосіяння Херсонської області по агроресурсному потенціалу] 131

Ушкаренко В.О., Міхеєв Є.К. [Проблеми прийняття управляючих рішень в землеробстві] 141

Мармуль Л.О., Ушкаренко Ю.В. [Основні форми бухгалтерської звітності за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО)] 149

Мохненко А.С. [Основні причини соціально-економічної кризи в Україні і шляхи його подолання] 160

Мухіна І.А. [Історичні закономірності появи та розвитку зрошуваного землеробства на півдні України] 167

Миронов В.В. [Організаційно-економічні особливості аграрного виробництва автономної республіки Крим] 170

Соловйов І.О.[Нові технології управління АПК] 174

Марасанов В.В., Ларченко О.В. [Цілеспрямований добір пар культурних рослин для виведення нових сортів на основі методу головних компонентів канонічних кореляцій] 179

Ківер Г.Ф, Москаленко А.А., Крініцин В.В. [Модель коректування технології вирощування томатів] 186