ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 14

Таврійський науковий вісник, 2000, Вип. 14

[Титул]

[Зміст] 228-231

Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Василиха В.И. [Вплив доз добрив і ширини міжрядь на зростання та розвиток наперстянки шерстистої в умовах зрошення півдня України] 3

Лимар А.О. [Люцерна у короткoрoтаційних зрошуваних сівозмінах півдня України] 6

Салатенко В.Н. [Вплив термінів сівби на диференціацію статі і продуктивність рицини] 21

Рось В.І., Криницька Л.А.[Оптимізація мінерального живлення рису в конкретних умовах вирощування] 33

Писаренко В.А., Лавриненко Ю.О., Коковіхін С.В. [Вплив режимів зрошення, доз азоту та густоти посіву на розвиток, ріст і продуктивність материнської форми гібриду кукурудзи Борисфен 433 Мв] 37

Шелудько О.Д., Продченко Т.І., Кононенко Ю.А.[Вплив режимів зрошення на поширення і розвиток грибних хвороб цукрового буряка] 42

Рудаков Л.М.[Ресурси ґрунтової вологи на сільськогосподарських полях південного степу України в різні за зволоженістю роки] 46

Дєбров В.В.[Особливості екстер'єру та його зв'язок з господарсько корисними ознаками гусей] 53

Штомпель М.В., Богданова Н.В. [Жива маса і коефіцієнт вовності баранів-плідників Асканійської тонкорунної породи традиційної селекції, таврійського внутріпородного типу і породи Австралійський меринос] 57

Назаренко В.Г., Вороненко А.В. [Вплив сполучуваності корів та плідників за групами крові на відтворювальну здатність червоної молочної худоби] 62

Карапуз В.Д.[Вплив живої маси ремонтних свинок на рівень відтворювальних якостей свинок-першопоросок] 65

Крилова О.М. [Відтворювальна здатність поліпшених гено-типів овець при внутрішньо- і міжлінійному підборі] 67

Мігаль Л.В. [Використання стабілізуючого добору в птахівництві] 70

Корбич Н.М. [Сортовий склад рун овець таврійського внутріпородного типу Асканійської тонкорунної породи з різним характером вовнового покриву] 72

Степаненко Н.В.[Порівняльна оцінка моделей росту птиці різних кросів] 75

Задорожний В.В. [Порівняльна оцінка ліній бройлерних кросів за енергією росту] 79

Вовченко Б.О., Фінченко О.В.[Виробничі типи овець Асканійської тонкорунної породи і їх вовнова продуктивність] 81

Пелих В.Г., Ліпнягов П.П., Гладушняк А.К., Ліпнягов Н.П.[Моделювання процесу розподілення полідисперсних середовищ у сільському господарстві] 85

Ушкаренко В.О., Колесніков В.В. [Вплив прибуткової і витратної частини водного балансу орних територій на розміщення та ефективність роботи колекторно-дренажних мереж] 92

Бойко Л.О. [Сільське населення України на ринку праці] 96

Шаповалова В.М.[Проблеми реформування податкової системи в АПК] 99

Кваснікова Г.С. [Соціально-економічний стан сучасного села] 101

Доброзорова О.В. [Підвищення ефективності виробництва овочів закритого ґрунту Херсонської області] 105

Миронов В.В. [Фінансове забезпечення водогосподарського комплексу Криму [важлива умова розвитку реформованого сільськогосподарського виробництва] 110

Шепель І.В. [Сучасні проблеми організації заробітної плати у сільському господарстві Херсонської області] 115

Ушкаренко В.О., Морозов Р.В. [Теоретико-методологічні аспекти ефективного виробництва рису в ринкових умовах] 121

Боліла С.Ю., Губа М.І., Маліновська Н.М. [Мотиваційний механізм інноваційного розвитку підприємств і напрямки його вдосконалення] 124

Хлудова Л.О. [Значення амортизаційної політики у відтворенні основних засобів підприємств АПК] 132

Ушкаренко Ю.В. [Хліб у харчуванні людини, шляхи, засоби поліпшення його харчової цінності і якості] 137

Арестенко Т.В. [Технічна забезпеченість і ефективність виробництва в господарствах Запорізької області] 143

Воронянська О.В. [Спеціалізація - чинник підвищення економічної ефективності виробництва зерна в Запорізькій області] 147

Болтянська Л.О. [Ефективність виробництва плодів у садівничих підприємствах Запорізької області] 151

Прус Ю.О. [Деякі аспекти орендних відносин в реформованих господарствах] 154

Соловйов І.О.[Маркетинг в АПК як економічний інструмент управління] 159

Соловйов А.І.[Інституціональні проблеми державного регулювання сільського господарства України] 165

Сідельнікова Л.П. [Формування фінансової бази місцевого самоврядування (на прикладі зведеного бюджету Херсонської області)] 169

Житняк Ю.М. [Заробітна плата як чинник стабільності аграрного сектора економіки] 177

Чеканович М.Г.[Міцність дрібнозернистого бетону, одержаного шляхом обтиску сухої та зволоженої суміші] 181

Кириченко В.Л., Ємельянова Т.А. [Стійкість тришарової циліндричної оболонки, яка підкріплена поздовжніми ребрами жорсткості за умовами поздовжнього стиска] 185

Пелешко І.Д., Юрченко В.В.[Постановка задачі оптимізації стальної балочної клітки] 197