ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 15

Таврійський науковий вісник, 2000, Вип. 15

[Титул]

[Зміст] 137-139

В.О.Ушкаренко, М.І.Федорчук, В.І.Василіха [Вплив добрив на ріст і розвиток наперстянки шерстистої в умовах зрошення України] 3

В.В.Базалій [Характер мінливості кількісних ознак у гібридів озимої пшениці різних поколінь] 7

Б.В.Дзюбецький, В.А.Писаренко, Ю.О.Лавриненко, С.В.Коковіхін [Продуктивність і рентабельність виробництва батьківських форм гібридів кукурудзи в умовах південного степу України] 10

М.А.Олішевський [Вплив основного обробітку та сидератів на фізичні властивості зрошуваних чорноземів] 16

Л.А.Криницька, В.І.Рось [Стан і перспективи світового виробництва рису (Огляд іноземної літератури)] 20

Н.Я.Кривобокова [Розмноження волоського горіха в південному степу України] 25

В.П.Коваленко, Н.Л.Пелих, С.П.Панкєєв [Удосконалення прийомів відбору по підвищенню продуктивних якостей свиноматок] 29

В.Д.Карапуз, М.М.Хренов, М.В.Коновалова, О.І.Дудка [Застосування методу шляхового аналізу компонентів в свинарстві] 32

А.В.Вороненко [Використання імуногенетичних маркерів для оцінки та відбору худоби за молочною продуктивністю] 35

В.О.Козлова, І.В.Назаренко, І.С.Костенко, Т.В.Кучеренко [Зміна надоїв у голштинських корів в умовах півдня України] 39

Л.Мігаль [Вплив морфофізичних показників яєць на їх інкубаційні якості] 42

С.В.Шамшура [Взаємозв’язок типів тварин з продуктивністю] 44

В.Г.Пелих [Селекційно-технологічне значення ознаки великоплідності поросят] 46

Т.І.Нежлукченко, Т.А.Яблонська [Визначення дискретності ліній і типологічних груп коней Чистокровної та Української верхових порід] 49

Б.О.Вовченко, І.О.Ряполова [Особливості успадкування основних продуктивних ознак у овець Асканійської породи різних генотипів] 55

В.В.Колесніков, О.Я.Іванів [Технічний стан колекторно-дренажних мереж і меліоративні обставини на зрошуваних сівозмінах в СПК “Зарічний” Джанкойського району АР Крим] 58

С.І.Чеботар [Грошово-кредитна система Польщі та основні напрямки її реформування] 64

А.Є.Іщенко [Особливості експертної оцінки вартості незавершеного сільськогосподарського виробництва] 69

В.А. Рульєв [Промислове садівництво в зоні степу] 73

С.Ю.Боліла, М.І.Губа [Удосконалення системи зайнятості населення в умовах ринкової економіки] 79

А.С. Мохненко [Аналіз розвитку малого бізнесу у складі господарського комплексу регіону] 82

Л.Д.Завідна [Реструктуризація КСП Миколаївської області в нові формування ринкового типу] 90

С.В.Ісаєва [Шляхи подолання впливу ризику на здійсненість проекту в умовах невизначеності] 94

Л.П.Сідельнікова [Формування фінансової бази місцевого самоврядування (на прикладі зведеного бюджету Херсонської області)] 99

М.Г.Чеканович [Аналіз способів попереднього обтиску залізобетонних конструкцій] 107

Б.Г.Демчина, М.Й.Коляков, В.С.Фіцик [Пропозиції з вирішення статичної задачі при визначенні границі вогнестійкості об’ємних блоків житлових будівель] 112