ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов

Аудиторія 3-1, 3-2, 3-3 корпусу №3 ХДАЕУ 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік заснування кафедри – 2019 р.


Призначення кафедри

Кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних задач з підготовки кваліфікованих фахівців, компетентних у готельно-ресторанному та туристичному бізнесі, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів. 

Склад кафедри

Професори: Грановська В.Г.
Доценти: Морозова О.С., Крикунова В.М., Бойко В.О., Бокшань Г.І., Главацька Ю.Л., Кацемір Я.В.
Старші викладачі: Дуга В.О., Кан О.Ю., Макухіна С.В., Несін Ю.М., Совач К.О.
Асистенти: Фесенко Г.О.
Лаборант: Матєйченко К.Ю.

Склад викладачів та співробітників кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов


Морозова Олена Сергіївна – завідувачка кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 81, із них 2стаття у науковому журналі зміжнародної науко метричної бази(SCOPUS), 1 підручник, 2 словника, 2колективні монографії, 20 у фаховихвиданнях України, 54 матеріали татези науково-практичних конференцій
Тематика НДР: «Організаційно-економічні засади розвитку екологічного моніторингу зрошуваних сільськогосподарських земель»
Викладає дисципліни: «Інфраструктура ГРБ», «Менеджмент ГРБ»,«Міжнародні економічні відносини», «Організація і технології ГРС», «Фінансовий аналіз»
Профіль GoogleScholarОлена Морозова
Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-1425-4891
Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Грановська Вікторія Григорівна - доктор економічних наук, професор.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – понад 190
 Тематика НДР: «Конкурентоспроможність підприємств сфери обслуговування»
 Викладає дисципліни: «Спеціальність економіка» (аспірантура), «Управління проектами»
Профіль GoogleScholarГрановська Вікторія 
Ідентифікатор ORCID: 0000-0003-0348-9692
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Крикунова Вікторія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 67 публікації, з них 2 статті у науковому журналі з міжнародної наукометричної бази (Web of Science),  26 – у фахових виданнях, 6 – розділів колективних монографій, участь у підготовці 2 навчальних посібників, 1 словник-довідник. Брала участь у 34 конференціях та семінарах, у тому числі 26 – міжнародних..
 Тематика НДР: «Теоретичні та прикладні аспекти державного регулювання економіки, економіко-соціальні аспекти розвитку сфери обслуговування.»
 Викладає дисципліни: «Вступ до фаху», «Політична економія», «Мікроекономіка», «Ризикологія», «Економетрика»
Профіль Google ScholarКрикунова Вікторія 
Ідентифікатор ORCID : 0000-0001-5710-8029
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бойко Вікторія Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових і навчально-методичних праць - понад 90, із них: 3 статті у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus; 17– фахових виданнях; 5 статей у зарубіжних журналах; 9 розділів колективних монографій, із них 3 зарубіжні; 8 – свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 45 матеріали та тези науково-практичних конференцій.
Тематика НДР: «Діагностика бізнес середовища та конкурентоспроможність сфери туристичного бізнесу»
Викладає дисципліни: «Маркетинг в ГРБ», «Організація і методика економічного аналізу», «Міжнародна економіка», «Рекреалогія і організація санаторно-курортної справи»,  «Фінансовий аналіз»
Профіль Google ScholarБойко Вікторія 
Ідентифікатор автора Scopus:  57201252253
Ідентифікатор автора WebofScience: viktoriia-boiko 
Ідентифікатор ORCID : 0000-0002-8032-5731
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кацемір Яна Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 30, із них 134, з них 2 статті у науковому журналі з міжнародної наукометричної бази (Scopus),  14 – у фахових виданнях. Брала участь у 18 конференціях та семінарах, у тому числі 11 – міжнародних. 
Тематика НДР: «Управління підприємствами сфери послуг в контексті підвищення споживчої привабливості туристичного продукту»
Викладає дисципліни: «Основи екскурсійної справи», «Економіка ГРБ», «Міжнародна економіка».
Профіль GoogleScholarКацемір Яна
Ідентифікатор автора ORCID0000-0003-2919-4032
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дуга Вікторія Олександрівна – старший викладач.
Кількість наукових робіт та науково-методичних праць – 36.
Тематика НДР: «Розвиток та ефективність агротуризму як форми підприємницької діяльності».
Викладає дисципліни: «Основи індустрії гостинності», «Сервіс і дизайн», «Маркетинг в ГРБ»
Профіль GoogleScholarДуга Вікторія 
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Фесенко Ганна Олександрівна – асистент
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 8, із них 1 у фахових виданнях України, 5 матеріали та тези науково-практичних конференцій.
Викладає дисципліни: «Економіка ГРБ», «Економетрика», «Мікроекономіка».
Профіль GoogleScholarФесенко Ганна
Ідентифікатор автора ORCID0000-0002-9462-8573
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Бокшань Галина Іванівна– кандидат філологічних наук, доцент кафедри. 
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 100, із них 25 – у фахових виданнях України, 5 – у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus Web of Science, 1 – навчальний посібник, 3 – колективних монографії, 1 – навчальний посібник, 15 – навчально-методичного характеру.
Тематика НДР: «Іноземна мова у мультигалузевому просторі». 
Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Наукова іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Профіль GoogleScholar: Бокшань Галина 
ORCID: 0000-0002-7430-8257 
e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Главацька Юлія Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 37, із них 27 у фахових виданнях України, 4 навчально-методичного характеру, 4 статті у міжнародних виданнях, 2 публікації у колективних монографіях, виданих мовами ЄС.
Тематика НДР: «Засоби медіакомунікації: лінгвостилістичний, когнітивний та синергетичний параметри»
Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова (проф спрям)», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова наукового та ділового спілкування»
Профіль GoogleScholarГлавацька Юлія
Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-1162-0251
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кан Олена Юріївна – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 42, із них 10 у фахових виданнях України, 16 матеріали та тези науково-практичних конференцій, 4 – у зарубіжних виданнях.
Тематика НДР: «Лексичні та граматичні аспекти викладання англійської мови для студентів нефілологічних спеціальностей».
Викладає дисципліни: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова»
Профіль GoogleScholarКан Олена
Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-3975-5385
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Макухіна Світлана Володимирівна – старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць– 50, із них 3 у фахових виданнях України, 47 матеріали та тези науково-практичних конференцій.
Тематика НДР: «Іноземна мова у сучасному мультигалузевому просторі».
Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Профіль GoogleScholar: Макухіна Світлана
Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0001-6269-8406
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Несін Юрій Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 57, із них 1 методичний посібник, 2 одноосібних монографії та 1 колективна монографія, 20 у фахових виданнях України.
 Тематика НДР: «Аналіз англомовних підручників економічного й бізнес спрямування».
 Викладає дисципліни: «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням), «Іноземна мова» (бізнес спрямування), «Друга іноземна мова (французька)».
Профіль Google Scholar: Несін Юрій
 Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Совач Катерина Олегівна – старший викладач.
Тематика НДР: «Лексичні та граматичні аспекти викладання англійської мови для студентів нефілологічних спеціальностей».
Викладає дисципліни: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова»
Профіль GoogleScholarСовач Катерина
Ідентифікатор автора ORCID: 0000-0002-8376-7623
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Основні навчальні дисципліни кафедри

 Іноземна мова (англійська), Основи екскурсійної справи, Друга іноземна мова (французька), Сервіс і дизайн, Бізнес-етика, Статистика, Іноземна мова (бізнес спрям), Основи індустрії гостинності, Інфраструктура ГРБ, Менеджмент ГРБ, Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні, Рекреалогія і організація санаторно-курортної справи, Ризикологія, Маркетинг в ГРБ, Економіка ГРБ

Нагороди кафедри

Морозова О.С. - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; Почесна грамота Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації; Почесна грамота Херсонського міського голови

Грановська В.Г. - Грамота Верховної Ради України

Крикунова В.М. – Подяка Міністерства освіти і науки України,  Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; Почесна грамота Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

Главацька Ю.Л. - Грамота управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації; Почесна грамота Голови Херсонської обласної державної адміністрації; Подяка Міністра Міністерства освіти і науки України; Подяка Херсонського академічного ліцею імені О.В. Мішукова; Почесна грамота Голови обласної ради

Несін Ю.М. – Сертифікат Академії педагогічних наук України, університету менеджменту освіти; Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації.

Бокшань Г.І. – Почесна грамота Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

Історична довідка кафедри

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов здійснює підготовку здобувачів вищої освіти бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня акредитації спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». Викладання основних навчальних дисциплін на кафедрі здійснюється за допомогою сучасних технічних засобів, використанням інтерактивних технологій, що дозволяє підвищити ефективність навчання.

Наукова робота викладачів кафедри інтегрована в систему наукової діяльності факультету та університету. Тематика наукової діяльності охоплює аналіз сучасного стану і прогнозування результатів функціонування туристичної сфери України, оцінювання інституційних, інноваційних та інвестиційних засад конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку підприємств туристичної сфери, вивченню зарубіжного досвіду розвитку та державного регулювання підприємництва.

До наукової діяльності долучаються студенти та учні шкіл міста та області. На кафедрі працює науковий студентський гурток «Туристична Херсонщина», проводяться студентські науково-практичні конференції.

Один із напрямів роботи кафедри є організація та проведення Школи економіки для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста Херсона та області. Школа економіки сприяє формуванню економічного світогляду учнів, розвитку лідерських здібностей, професійно орієнтує учнів і сприяє створенню позитивного іміджу факультету та університету.

Дорадча діяльність кафедри

Кафедра активно допомагає керівництву в налагодженні міжнародних зв’язків університету. Науково-педагогічні працівники кафедри перекладають ділові папери, проекти угод співпраці, меморандумів. У межах програм запрошення іноземних спеціалістів здійснюється усний переклад лекцій вузькогалузевої тематики та бесід на зустрічах зі студентами і викладачами університету.

Науково-дослідна робота 

Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри 

Навчальні посібники

 1. Грановська В.Г., Морозов О.В., Крикунова В.М., Морозова О.С Словник – довідник: туризм і природно-рекреаційний потенціал. Науково-методичне видання. Херсон, Вид-во ПП «ЛТ-Офіс», 2019.–192 с.
 2. С.І. Самайчук, В.М. Крикунова, Н.С. Танклевська.Фінансовий аналіз: навчальний посібник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 216 с.
 3. Навчально-методичний посібник для лабораторних практикумів студентів біолого-технологічного факультету спеціальності «Харчові технології», – Херсон : РВВ, 2017. – 60 с.
 4. 2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів біолого-технологічного факультету спеціальності «Харчові технології»,– Херсон : РВВ, 2017. – 60 с.
 5. Лебідь О.М., Камінська М.О., Мринський І.М Англо-український словник-посібник  для агрономічних спеціальностей.. Херсон, «Олді+», 2019 – С.117
 6. Лебідь О.М., Бокшань Г.І., Камінська М.О.,, Макухіна С.В.   Словник-посібник для розвитку професійно-орієнтованої  комунікативної компетенції  студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій». Херсон, «Колос», 2019. – С.117 с.
 7. Лебідь О.М., Бокшань Г.І., Камінська М.О., Макухіна С.В. Навчальний посібник для розвитку професійно-орієнтованої  комунікативної  компетенції зі спеціальносі  194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Херсон, «КОЛОС», 2020.-С. 124 .

Монографії

 1. Крикунова В.М., Аверчев О.В. Баланси виробництва і споживання продукції овочівництва в Україні/ Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області : колективна монографія / За ред. Н.С. Танклевської. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.  308 с. С. 20-35. ISBN 978-966-916-782-8
 2. Крикунова В.М. Динаміка і структура виробництва овочів відкритого ґрунту / Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області : колективна монографія / За ред. Н.С. Танклевської. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.  308 с. С. 63-75.
 3. Крикунова В.М., Аверчева Н.О. Ефективність реалізації продукції овочівництва аграрними підприємствами Херсонської області / Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області : колективна монографія / За ред. Н.С. Танклевської. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.  308 с.С. 76-88.
 4. Морозова О.С. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку [Колективна монографія] /– 2018/ [колективнамонографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н.,професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Рівне, 2018. 638 с.
 5. Hlavatska Yu. “Fake” news via the comic: distortion of information. Modern development trends in philology and social  communication :  collective  monograph  /  D.  Drozdovskyi,  Yu.  Hlavatska, I. Holubovska, L. Umrykhina, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. Р. 18-33. SENSE category “C” [isn: 3943, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701;prefixMetCode: 978966397]. ISBN 978-966-397-160-5. URL: ttps://www.researchgate.net/
 6.  Glavatska Yu. The ambivalent image of a human being (case study of G. Chaucer’s fable “The Nun’s priest’s tale”). Advanced trends of the modern development of philology in European countries : сollective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. P. 26-41. ISBN 978-9934-571-87-9.URL: https://www.academia.edu/ 

Статті у виданнях, що індексуються у Web of Science і Scopus

 1. Natalia V. Trusova, Yurii Y. Kyrylov, Viktoriia Hr. Hranovska, Oleksandr S. Prystеmskyi, Viktoriia M. Krykunova, Alina Zh. Sakun.  The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system. GeoJournal of Tourism and Geosites. 2020. Vol. 29, No. 2, P.565-582 http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-2-2020/gtg.29215-490.pdf
 2. Aleksii MOROZOV1, Roman MOROZOV1, Vladimir MOROZOV1, Pavlo LYKHOVYD2, Lena MOROZOVA1, Olga MOROZOVA1. Hydro chemical Regime of Surface Waters in the Kakhovka Reservoir and Irrigation System under the Impact of Climate Change https://www.kansaiuniversityreports.com/
 3. Viktoriia Hranovska, Lena Morozova, Yana Katsemir, Oleksandra Nenko Methodology of Environmental Competence Formation in Tourism Business Management,  International Journal of Management International Journal of Management Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 801-811.  http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6
 4. Krykunova V., Kyrylov, Y., Thompson, S. R., Hranovska, V.  (2018). THE WORLD TRENDS OF ORGANIC PRODUCTION AND CONSUMPTION. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 40(4), 514–530. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/198
 5. Oleksander Averchev, Hanna Fesenko. Analysis of economic aspects of buckwheat, panicum and rice growing and production in central and eastern europe and Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2019,№5- С. 213-221. -Retrieved from: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/756
 6. Yana V. Katsemir, Yurii Y. Kyrylov, Viktoriia H. Hranovska, Iryna V. Kolokolchykova, Alina G. Sakun, Kateryna S. Nikitenko. Regional Diversification of Rural Territories with Limited Spatial Location of Green Tourism Objects. Journal of Environmental Accounting and Management 8(4) (2020) 351-363 Retrieved from: https://www.lhscientificpublishing.com/journals/JEAM-Download.aspx
 7. Andrieieva R. Teaching approaches in extracurricular physical activities for 12-14-year-old pupils under environmentally unfavorable conditions / Mykola Halaidiuk, Borys Maksymchuk, Oksana Khurtenko, Ivan Zuma, Zoryana Korytko, Rehina Andrieieva, Yevhenii Strykalenko, Ihor Zhosan, Yaroslav Syvokhop, Olena Shkola, Olena Fomenko, Iryna Maksymchuk // Journal of Physical Education and Sport, 18 (4), 2284-2291.
 8. Andrieieva R. Influence of the maximum force indicators on the efficiency of passing the distance in academic rowing / Ye. Strykalenko, O. Shalar, V. Huzar, R. Andrieieva, I. Zhosan, S. Bazylyev // Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol.19 (3), Art 218, pp. 1507 - 1512, 2019.
 9. Bokshan H. Mythologems of Primordial Elements in the novel “Yuliia’s and Herman’s Dreams” by Halyna Pahutiak / H. Bokshan // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – V.21. – Issue 130. – Budapesht, 2017. – P. 21–24. http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3466
 10. Bokshan H. The Elements of Creation Myths in Halyna Pahutiak’s Novels “Yuliia’s and Herman’s Dreams” and “The Enchanted Musicians” / H. Bokshan // Philological Sciences : Modern Scholarly Discussions. – Lviv–Torun, 2019. – P. 1–25. http://212.111.209.68:8080/handle/123456789/2586?show=full&locale-attribute=uk
 11. Bokshan, H. I. (2019) Mythopoetics of Halyna Pahutiak’s short prose. Development of philology and linguistics at the modern historical period: collective monograph / H. I. Bokshan, S. V. Holyk, N. I. Ilinska, O. V. Keba, etc.  Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 1-15. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-146-9/1-15 (SENSE) http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/4167?show=full
 12. Bokshan H. Social and Psychological Factors of Migration Readiness of Ukrainian Students / O. Blynova, I. Popovych, H. Bokshan, O. Tsilmak, N. Zavatska // Espacios. – Vol. 40 (Number 36). – 2019. – P. 4–14. http://www.revistaespacios.com/a19v40n36/a19v40n36p04.pdf
 13. Bokshan H. The Research of the Mental States of Expecting a Victory in Men Mini-Football Teams / O. Blynova, I. Popovych, H. Bokshan, Nosov P., Kovalschuk Z., Piletska L. & Berbentsev V. // Journal of Physical Education and Sport. – Vol. 19 (4). – 2019. – P. 2343–2351. https://scholar.google.com/citations?user=ZOrnUqcAAAAJ&hl=ru
 14. Halian O., Halian  L., Gusak L., Bokshan H. & Popovych I. Communicative Competence in Training Future Language and Literature Teachers / O. Halian, L. Halian, L. Gusak, H. Bokshan & I. Popovych // Revista Amazonia Investiga. – Vol. 9 (29). – 2020. – P. 530–541. Retrieved from: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1417

Статті у фахових виданнях України

 1. Морозова О.С. Інтегральна оцінка придатності (на основі екологічного моніторингу) зрошуваних земель для вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції / Л.М. Грановська, О.В. Морозов, О.С. Морозова // Бізнес-навігатор. – 2016. – №2 (39). – С. 139-147.
 2. Olena S. Morozova. Current state of irrigation in the Kherson steppe zona of Ukraine and in Kujawsko-Pomorskie Province in Poland: [Електронний ресурс] / Valery S. Reznik , Olena S. Morozova , Olexiy V. Morozov , Iwona Jaskulska , Jarosław Kamieniarz// Acta Sci. Pol. Agricultura. – 2016. – № 15 (4). – Режим доступу до журналу: http://agricultura.acta.utp.edu. pl/uploads/pliki/15(4)2016_Reznik.pdf.)
 3. Морозова О.С. Теоретико – методичні засади розвитку моніторингу та екологічного моніторингу сільськогосподарських земель в Україні / Л.М. Грановська, О.С. Морозова // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки. –  2016. –  № 2(72). –  С. 25–
 4. Морозова О.С. Регіональна політика в контексті євроінтеграції / Морозова О.С., Морозов О.В. // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2017. № 4-1 (43) – С.31-34
 5. Морозова О.С. Державне управління земельними ресурсами у сфері регіонального розвитку / Морозова О.С., Морозов О.В., Бабушкіна Р.О. // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2017. № 2 (41) – С. 101-105.
 6. Морозова О.С. Інвестиційна привабливість туристичного бізнесу Південного регіону України  / Морозова О.С., Морозов О.В., Морозов Р.В., Бабушкіна Р.О. // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2017. № 3 (42) – С. 71-85
 7. Морозова О.С. Теоретичні підходи до оцінювання потенціалу розвитку рисівництва / Володін С.А., Морозов Р.В., Чекамова О.І., Морозова О.С. // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2017. № 3 (42)
 8. Морозова О.С. Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком рисівництва в Україні / Морозов Р.В., Морозов О.В., Морозова О.Г., Морозова О.С. // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2018. № 2-1 (45) – С.62-65
 9. Морозова О.С. Економічний потенціал АПК розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів / Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М.  // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2019. № 2 (51) – С.88-92
 10. Морозова О.С. Зрошення в Херсонській області: сучасний стан та проблеми розвитку / Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М., Волошин М.М. // Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2019. № 3-1 (52)
 11. Hranovska V.H. Geomarketing in the system of managing selling activities of agrarian enterprises / V.H. Hranovska // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 37 –    45 (включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, AGRIS)
 12. Грановська В. Г. Механізми стимулювання розвитку підприємств органічного сектору: адаптація світового досвіду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal-9/16-stati-9/871- granovska-v-g (включено до міжнародної науком. бази Index Copernicus).
 13. Грановська В. Г. Тенденції та перспективи розвитку органічного ринку в Україні / В. Г. Грановська // Економіка АПК. – 2017. – № 4. – С. 31 – 41 (включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, AGRIS).
 14. Грановська В. Г. Агротехнопарки як інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств агарного сектору / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // Економіка АПК. – 2017. – № 6 – С. 65 – 73 (особистий внесок автора: визначено основні компоненти інноваційної моделі конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств, розроблено механізм формування і розподілу продукту агротехнологічного парку) (включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, AGRIS) .
 15. Грановська В.Г. Організаційні трансформації в аграрному секторі економіки України / В. Г. Грановська, В. М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 3 – С. 63 – 74 (особистий внесок автора: висвітлено принципи функціонування альтернативних організаційних форм, оцінено переваги і ризики впровадження інноваційних форм організації виробництва в управління суб’єктами національного аграрного сектору з метою створення новітньої моделі конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств) (включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, AGRIS).
 16. Кирилов Ю. Є. Чинники та стимули розвитку органічного сегменту аграрного виробництва в країнах  світу  /  Ю.  Є  Кирилов,  В.  Г.  Грановська,  В. М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 7 – С. 16 – 27 (особистий внесок автора: оцінено стан органічного сегменту аграрного сектору економіки України та перспективи його розвитку з точки зору економічних, екологічних та соціальних переваг) (включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, AGRIS).
 17. Hranovska V. Innovative alternative agricultural formations in Ukraine / Y. Kyrylov, V. Hranovska // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – Lithuania. – 2016. Vol. 38. No. 3: 239 – 251. (особистий внесок автора: досліджено перспективи розвитку малих форм організації виробництва та альтернативних утворень, що представлені аграрними об’єднаннями інтегрованого типу та формуваннями інноваційного спрямування, які на сьогодні не мають широкого розповсюдження на селі та у великотоварному виробництв, сформовано модель організації та управління підприємством, що адаптована до умов глобалізаційного середовища та стійка до його викликів) (журнал індексується у світових наукометричних базах даних і системах: Web of Science Core Collection DOI: 10. 15544/mts 2016.19).
 18. Kyrylov Y., Thompson S., Hranovska V., Krykynova V. The world trends of organic production and consumption / Y. Kyrylov, S. Thompson, V.Hranovska, V. Krykynova // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – Lithuania. – 2018. Vol. 40. №. 4: 514 – 530. (особистий внесок автора: досліджено стан та тенденції функціонування світового ринку органічної продукції, оцінено перспективи розвитку внутрішнього споживання продукції органічного сектору)  (журнал індексується у світових наукометричних базах даних і системах: Web of Science Core Collection, Index Copernicus, ESCI, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar).
 19. Грановська В.Г. Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні / В.Г. Грановська, В.М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – №3. – С. 63-74.
 20. Кирилов Ю.Є. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу / Ю.Є. Кирилов, В.Г. Грановська, В.М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – №7. – С. 16-26.
 21. Кирилов Ю.Є., Крикунова В.М., Жосан Г.В. Корпоративна соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів оцінювання // Економічні інновації : Збірник наукових праць. 2019. Т. 21, Вип. 1(70). С. 51-62.
 22. Крикунова В.М., Жосан Г.В. Зарубіжний досвід використання економічних інструментів «зеленого» зростання // Економічні інновації : Збірник наукових праць. 2019. Т. 21, Вип. 3(72). С. 53-61. http://ei-journal.com/index.php/journal/article/view/662
 23. Yurii Kyrylov, Stanley R. Thompson, Viktoriia Hranovska, Viktoriia Krykunova. The World Trends of Organic Production and Consumption. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 40 No. 4: 118-127.
 24. Кацемір Я.В. Формирование позитивного имиджа Украины как туристического государства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – №23. С.109-112
 25. Кацемір Я.В. Дослідження зовнішніх факторів розвитку туристичної галузі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 34/2019, С.60-64
 26. Кацемір Я.В. Визначення напрямів підвищення споживчої привабливості туристично-рекреаційного комплексу Херсонської області. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони».  Серія: Економіка та підприємництво 2019 р., № 3 (108), с.111-115
 27. Кацемір Я.В. Формування та забезпечення корисності туристичного продукту через використання оцінки задоволеності споживача. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”) № 3 (65), 2019, с.144-151
 28. Несін Ю. М. Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для фінансового сектору» / Ю. М. Несін // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 60. Том 2. Головний редактор В. П. Андрющенко. – Київ, 2018. – С. 46 – 49.
 29. Несін Ю. М. Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для бухгалтерського обліку». Збірник наукових праць / Ю. М.  Несін // Педагогічні науки. Випуск LXXXVI. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2019. – С. 303 – 306.
 30. Несін Ю. М.  Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для логістики». Збірник наукових праць / Ю. М.  Несін // Педагогічні науки. Випуск LXXXVIІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2019. – С. 204 – 208.
 31. Макухіна С.В. Модернізація іншомовної підготовки майбутніх спеціалістів аграрної галузі у сфері професійної діяльності. Закарпатські філологічні студії. Вип. 3, Т. 2. Ужгород, 2018. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/3/part_2/4.pdf
 32. Макухіна С.В. Новітні тенденції для розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції у вищих навчальних закладах. Закарпатські філологічні студії. Вип. 6. Ужгород, 2018. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/6/12.pdf
 33. Макухіна С.В. Удосконалення комунікативної компетенції студентів-аграріїв шляхом підвищення мотивації до вивчення іноземних мов Закарпатські філологічні студії. Вип. 11, Т. 1. Ужгород, 2019. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/11/part_1/22.pdf
 34. Бокшань Г. Міфологема фейрі в романах «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк і «Єдиноріг» Айріс Мердок / Г. Бокшань // Султанівські читання. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – Вип. VII. – С. 126–135. http://sultanivskichytannia.if.ua/Archive/Issue_7/Bokshan7el.pdf
 35. Бокшань Г. До проблеми теріоморфності у творах Віри Вовк і Галини Пагутяк / Г. Бокшань // Текст. Контекст. Інтертекст (філологічні науки). 2018. № 1(3). URL: http://text-intertext.in.ua
 36. Бокшань Г. Неоміфологічна стратегія в романі Галини Пагутяк «Урізька готика» / Г. Бокшань // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць. – Вип. 23. – Ужгород, 2018. – С. 50–53. http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/1887
 37. Бокшань Г. Мотив пам’яті в повісті Галини Пагутяк «Гірчичне зерно» / Г. Бокшань // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – №11. – С. 3–7. http://212.111.209.68:8080/handle/123456789/1886
 38. Бокшань Г. Естетичні акценти в міфопоетиці щоденників Галини Пагутяк і Тоніно Ґверри / Г. Бокшань // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. – Вип. XVI. – С. 36–42. http://www.ksau.kherson.ua/files/kaf_in_yaz/6-1%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C.pdf
 39. Бокшань Г. Тілесна ідентичність у романі Богуміла Грабала «Я обслуговував англійського короля» / Г. Бокшань // Літературний процес : методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки). – №13. – К. : КУБГ, 2019.– С. 3–8. http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/1884
 40. Бокшань Г. Образ моря в романі Айріс Мердок «Єдиноріг» / Г. Бокшань // Наукові записки Бердянського державного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ, БДПУ, 2019. – С. 22–27. http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/660
 41. Бокшань Г. Моделі ідентичностей у романі Аскольда Мельничука «Посол мертвих» / Г. Бокшань // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 325. – Випуск 313. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – С. 12–16.
 42. Главацька Ю.Л. Гротескний образ людини в текстах англомовних байок: лінгвокогнітивні механізми його формування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. Серія «Філологія». Одеса : МГУ. 2016. Вип. 24. Том. 2. С. 14-16.. URL: http://ppublishing.org/upload/iblock/d88/Congress-06.pdf
 43. 3. Главацька Ю.Л. Лінгвостилістичні засоби вербалізації гендеру: лексико-семантичний контекст (на матеріалі текстів «жіночих» політичних програм атлантичної традиції). Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія «Лінгвістика». Херсон : ХДУ. 2017. Вип. 30. С. 164–170.URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6552
 44. Главацька Ю.Л. Міжкультурна комунікація як діалог культур: три етапи відтворення непрямої комунікації (на матеріалі аналізу тексту оригіналу та тексту перекладу англійської байки Бернарда Мандевіля «The Grumbling Hive: Or, Knaves Turn’d Honest»). Науковий вісник ХДУ: зб. наук. праць. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Херсон : ХДУ. 2017. Вип. 4. С. 176–181. URL: https://www.academia.edu
 45. Главацька Ю.Л. “Fake” news functions: historical background of their development. Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія «Лінгвістика». Херсон : ХДУ. 2018. Вип. 34. Том 2. С. 150–152. URL: https://www.researchgate.net/publication/
 46. Главацька Ю.Л. Класифікація «фейкових» новин у сучасному медіапросторі: синергетичний аспект. Науковий вісник ХДУ: зб. наук. праць. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». Херсон : ХДУ. 2019. С. 275–280. URL: https://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj/article/view/460
 47. Hlavatska Yu. Rumours as a prototype of fake news: lexical level. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І.  Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70). № 2. Частина 2. С. 50-54. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/archive?id=53
 48. Ю.Є. Кирилов, Г.О. Фесенко, Популяризація рису як напрям брендингу Херсонщини. Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки. 2020 №7 –С. 12-17.-URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3137&i=1
 49. Грановська В.Г., Бойко В.О. Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2020. № 3. С. 57-65. doi:10.32317/2221-1055.202003057 9/4,5. URL:http://eapk.org.ua/ru/contents/2020/03/57
 50. Бойко, В. О., Ключник, А. В., & Півньова, Л. В. (2020). Зміцнення конкурентоспроможності підприємств екологічного (зеленого) туризму. Вісник Херсонського Національного Технічного Університету, 3, 213-222.URL:https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.3.28
 51. Дуга В.О. Особливості маркетингу агротуристичного продукту [Електронний ресурс] / В.О. Дуга // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 37. – С. 235-242. – Режим доступу до журналу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/35.pdf 
 52. Дуга В.О. Профілактичні заходи щодо створення умов безпечного відпочинку агротуриста / В.О. Дуга // Бізнес-навігатор. – 2020. – Вип.1 (57). – С.115-120. – Режим доступу до журналу: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2020/57_2020/22.pdf

Наукові гуртки

На кафедрі існують постійно діючі Наукові гуртки здобувачів вищої освіти

«Туристична Херсонщина»

Керівник наукового гуртка - Кацемір Яна Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент

Науковий гурток «Туристична Херсонщина» кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу було створено у 2019 році з метою підготовки кваліфікованих фахівців, компетентних у готельно-ресторанному та туристичному бізнесі, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів.  

Напрями роботи гуртка:

-          практична підготовка здобувачів вищої освіти на базі підприємств індустрії гостинності.

-          підготовка наукових текстів (доповідей, тезисів, статей) для участі у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях;

-          підготовка здобувачів вищої освіти до публічного виступу;

«Англійська мова в міжкультурній комунікації»

Керівник наукового гуртка – Бокшань Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент

На заняттях гуртка студенти спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» й «Туризм» вивчають контент англомовних туристичних і кулінарних блогів у мовному аспекті, аналізуючи лексико-граматичні і стилістичні явища та специфіку їх функціонування у текстах фахового спрямування.

У такий спосіб відвідувачі гуртка мають змогу досліджувати функціонування мови у пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю комунікативних ситуаціях і тренувати мовленнєві явища у змодельованих за автентичними зразками умовах.

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов економічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету запрошує школярів 9-11 класів міста Херсона взяти участь у Школі економіки.

Школа Економіки ХДАЕУ прагне надати учням сучасні, якісні знання та ефективні практичні навички, які допоможуть школярам визначитися з майбутньою професією економіста саме в Херсонському державному аграрно-економічному університеті.