ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра професійної освіти

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ауд. 101, 102, 103 головного корпусу університету
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік заснування кафедри – 1928 р.

Призначення кафедри

Науково-освітня діяльність і підготовка високоосвічених, конкурентоспроможних фахівців у галузі педагогіки й економіки, здатних до самостійної професійної роботи в сучасних умовах розвитку суспільства.Студенти проходять навчання за двома напрямами: психолого-педагогічній і економічній.

Склад кафедри

Професори: д. п. н. Яцула Т.В., д. і. н. Черемісін О. В.
Доценти: к. п. н. Варнавська І. В., к. і. н. Кругла Н.А., к. п. н. Чепок Р. В.
Старші викладачі: Фролова М.Е., к. п. н. Черненко Н.І.
Старший лаборант: Дяченко Н. М.

Ініціативна наукова тема кафедри:

«Професійна освіта як складова системи вищої освіти України»

номер державної реєстрації 0119U101641

Склад викладачів та співробітників кафедри професійної освіти

Варнавська Інна Вячеславівна – в. о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
Кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 60.
Тематика науково-дослідної роботи: «Формування мовленнєвої компетентності студентів-аграрників».
Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), культура наукової української мови, культура наукової мови.
Профіль GoogleScholar: Інна Варнавська
ORCID0000-0002-3061-0665
e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Яцула Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри.
Кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 150.
Тематика науково-дослідної роботи: «Теоретичні і методичні основи підготовки студентів вищих навчальних закладів до організації дозвілля школярів».
Викладає дисципліни: філософія науки, методологія педагогічних досліджень, філософія здоров’я, філософія освіти.
Профіль GoogleScholarЯцула Тетяна
ORCID0000-0003-4686-4122 

Чепок Роман Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 50.
Тематика науково-дослідної роботи: «Реалізація конструкторсько-технологічного підходу у процесі навчання креслення майбутніх вчителів трудового навчання».
Викладає дисципліни: педагогічні технології, методика викладання економічних дисциплін, політологія, етика ділових стосунків.
Профіль GoogleScholarЧепок Роман
ORCID0000-0002-9063-3244
e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Черненко Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри.
Кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 30
Тематика науково-дослідної роботи: «Педагогічні умови реалізації андрагогічного підходу у професійній підготовці».
Викладає дисципліни: педагогічні технології, філософія, політологія,філософські проблеми біології.
Профіль GoogleScholar: Наталья Черненко
ORCID:  0000-0002-6697-3089
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дяченко Наталя Миколаївна – старший лаборант кафедри
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

«Основи професійної освіти», «Філософія освіти», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Соціальна психологія», «Культура наукової української мови», «Проектування професійної діяльності та підготовки фахівця», «Етика ділових стосунків», «Психологія управління»,  «Основи наукових досліджень», «Професійна педагогіка», «Культура усного професійного мовлення», «Методика професійного навчання», «Основи наукових досліджень», «Теорія та методика виховної роботи», «Дидактичні основи професійної освіти», «Філософія», «Біофілософія», «Екофілософія», «Філософія здоров’я», «Політологія», «Соціологія», «Історія суспільства, держави та господарства України».

Наукова тематика кафедри

Викладачі кафедри працюють над ініціативною науковою тематикою «Професійна освіта як складова системи вищої освіти України» (0119U101641), метою якої є піднесення рівня професійної підготовки фахівців, здатних впроваджувати інновації та практичні дослідження в сучасних умовах євроінтеграції.

Конференції

Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення», присвячена Всесвітньому дню філософії

Міжнародна діяльність кафедри

Обмін досвідом і співпраця  з вищими навчальними закладами Болгарії, Польщі, Білорусі.

Практична підготовка студентів

УРОЧИСТІ ЗАХОДИ З ПОСВЯТИ У СТУДЕНТИ

ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАХОДІ «СВЯТО ВИШИВАНКИ»

 

Наукові праці

Монографії

Варнавська І. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців спеціальності «Професійна освіта (Економіка)» // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та діалоги в просторі науки та освіти [колективна монографія] / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін–Ужгород–Київ-Херсон: Посвіт, 2020.  С. 19-30.

Черемісін О. В. Міське самоврядування на Півдні України в 1785-1917 рр. Херсон: Олді-плюс, 2017. 586 с.

Черемісін О. В. Міське самоврядування Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785-1870 рр. Херсон: Олді-плюс, 2018. 183 с.

Черемісін О. В., Герасименко М. В. Становлення та розвиток земської медицини Півдня України (60-90 рр. XIX ст.) Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 200 с.

ЯцулаТ. В., Дрозд О.В. Туркова Л. І. Нікітіна Л. А. Вступ до психології. Частина І: Навчальний посібник. Херсон: Айлант 2016. 124с.

Видання включені до міжнародних науково-метричних баз даних (Scopus, WOS)

Cheremisin O. Modern decentralization of local self-gorvenment in ukraine: sources and perspectivesof developvent (regional aspect) Public Policy and administration. 2018. № 4. p. 555-568.

Cheremisin O. Mykhailenko G Corruption and bribery in towns of the south in Ukraine  during the period of 1785-1870  PublicPolicyandadministration. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.  2019. Vol. 4. p. 509-523.

Cheremisin O. Municipal integration of southern Ukraine jews at the XVIII – the beginning of the XX c.  Analele universitate din Craiova. Vol. 35. Issu. 1. 2019. p. 7-18.

Cheremisin O., Mykhailenko G. New Ukraine vs Novorossia: myths and realities of geopolitical changes in the second half of XVIII – in the end of XIX c. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk, 14, 2020. рр. 36-45. doi: 10.24919/2519-058x.14.197177

Публікації у фахових виданнях України

Варнавська І.В. Особливості мотивації студентів заочної форми навчання //  Практична філософія. 2019. №4 (74). С.53-58.

Варнавська, І.В. Місце проблемних комунікативних ситуаційу навчанні української мови (за професійним спрямуванням) // Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] Випуск 30. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. С.18-20

Варнавська І. В. Морально-психологічна готовність фахівців з обліку й оподаткування до професійної діяльності //  Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba April # 33, 2019. Р.71-73.

Варнавська І. В. Комунікативні здібності в контексті професійного вибору старшокласників //  Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba March # 42, 2020. Р.24-27.

Варнавська І. В. Соціокультурні засади в управлінні трудовою поведінкою персоналу на підприємствах //  Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba April # 43, 2020. Р.227-230.

Черемісін О. В.,Михайленко Г. М. Образ міст Півдня України в подорожніх путівниках іноземців в кінці XVIII – початку XIX ст. // Scriptoriumnostrum. 2019. Вип. 12. С. 124-138

Черемісін О. В. Податки та збори з міського населення Півдня України в 1870-1917 рр. // Вчені записки Таврійського університету. № 3. 2019. С. 82-92.

Черемісін О. В., Михайленко Г. М. Діяльність міського самоврядування в розвитку освіти Таврійської губернії // Вчені записки Таврійського університету. № 2. 2019. С. 37-52.

Черемісін О. В. Спеціальні та додаткові податки з міського населення на Півдні України в кінці XVIII – першій половині XIX ст. // Київські історичні студії. № 1. 2020. С. 60-66.

Черемісін О. В., Дубовик Л. П. Участь міського самоврядування в розбудові залізничних шляхів сполучення в першій половині 19 - на початку 20 ст .Наукові праці Таврійського національного університету ім. В. Вернадського, 2020. 2. 27-32

Черемісін О. В., Дубовик Л. П. Внесок іноземних колоністів в архітектурний та культурний простір міст Півдня України наприкінці 18- першій половині 19 ст Наукові праці Таврійського національного університету ім. В. Вернадського, 2020. 3. 99-104

Чепок Р.В., Кострицький В.Г., Саух О.М. З досвіду естетичного виховання учнів на заняттях у гуртках початкового технічного моделювання // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми». Вінниця 2018. С. 111-113.

Чепок Р.В., Савченко О.Г., Чепок В.І. Сучасні підходи до процесу викладання інженерної та комп’ютерної графіки у майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів // Збірник наукових праць за результатами V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та сфери обслуговування» Херсон 2017. С. 76-83.

Яцула Т. В. Особливості управління в системі «класний керівник – колектив класу» на сучасному етапі. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон: ХДУ, Вип. 28. 2015 С.145-149

Яцула Т. В. Подготовка будущего классного руководителя к взаимодействию с современными школьниками Педагогічний альманах: збірник наукових праць редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, 2015. Випуск 28. С.102 -107

Яцула Т. В. Усвідомлення сенсу виховної взаємодії вчителя зі школярами як основа управлінської діяльності класного керівника Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск .Т.1. Херсон: ХДУ, 2016 С.176-179

Яцула Т. В. Суб'єкт суб'єктні взаємовідносини як основа управлінської компетентності класного керівника Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск .Т.2. Херсон: ХДУ, 2016 С.186-190

Яцула Т. В. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвілля школярів // Актуальні питання культурології: Альманах науковоготовариства «Афіна» Вип. 19 2019. С. 111-115

Яцула Т. В. Зміст та якісні результати формування культури особистісної взаємодії майбутніх учителів зі школярами у сфері дозвілля // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 1103-1111. URL: http://sci-conf.com.ua.

Яцула Т. В. Теоретичні основи осмислення сутності взаємодії вчителя зі школярами // Scietific achievements of modern society. Fbstracts of the 9th Intenational scientific and practical conference.Cognum Publishing House. Liverpool United Kingdom. 2020. Pp.1167-1175 URL: http://sci-conf.com.ua.

Яцула Т. В. Дозвілля молоді як психолого-педагогічна проблема // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2020. Pp. 512-521.

 

Опублікування статті у періодичних науково-практичних виданнях, крім фахових:

 

Варнавська І. В. Кейс-метод у формуванні комунікативної компетентності студентів економічного напряму з української мови (за професійним спрямуванням) Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 жовтня 2019 року). Переяслав-Хмельницький, жовтень, 2019. С.125-128.

Варнавська І. В. Особливості формування професійного самовизначення майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ Філософські обрії сьогодення / Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 2019року). Херсон. С.49-54.

Варнавська І. В. Морально-психологічна готовність фахівців агрономічного напряму в умовах вищої школи Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці / [Ред.: Ян Ґжесяк, Іван Зимомря, Василь Ільницький]. Конін – Ужгород – Бєльско-Бяла – Київ: Посвіт, 2019. С.62-64.

Варнавська І. В. Специфіка використання кейс-методу на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) Proceedings of the 1stInternational Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (December 16-18, 2019). – Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2019. – P.129-138.

Варнавська І. В. Місце проблемних комунікативних ситуацій у навчанні української мови (за професійним спрямуванням) Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 30. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – С.18-20.

Варнавська І. В. Елементи позитивної педагогіки в системі організації освіти Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 2), 3 avril, 2020. Monaco, Principauté de Monaco: Plateforme scientifique européenne. P.72-74.

Опублікування тез доповідей

Варнавська І. В. Соціологічні концепції членів женевського гуртка // Філософські обрії сьогодення / Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 2019 року). Херсон. С.21-24.

Варнавська І. В. Орфографічний аспект аналізу термінів у фаховій підготовці студентів агрономічного напряму // Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 грудня 2019 року) Львів. С.8-10.

Варнавська І. В. Місце проблемних комунікативних ситуацій у навчанні української мови (за професійним спрямуванням) // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців / Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференція (20 грудня 2019 року). Київ. С.18-20

Варнавська І. В., Морозова С. О. Основні відмінності понять регіонального та локального ринку праці. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 2019 року). Херсон. С. 134-137.

Варнавська І. В. Роль ораторського мистецтва у професійному спілкуванні майбутніх фахівців напряму “Харчові технології» // Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти (частина IІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12-13 лютого 2020 року). Львів : Львівський науковий форум, 2020. С.6-8.

Варнавська І. В., Калініченко В. Г. Формування мовленнєвої компетентності студентів економічного спрямування засобами виразності мови // Теорія і практика розвитку наукових знань: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 лютого 2020 року) . К.: МЦНіД, 2020. С.25-27.

Варнавська І. В. Чинники впливу позиції педагога на розвиток особистості //  Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 квітня 2020 р.). Київ, 2020. С. 38-43.

Варнавська І. В. Сучасний стан аграрного сектору України // Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої К.І. Тархову, 22 травня 2020р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С.136-138.

Варнавська І. В. Елементи моделювання професійної підготовки фахівців //  Новітні технології в освіті, науці та виробництві : ІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція (16 квітня 2020року). Донецьк : ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2020.

Varnavska I. Специфіка формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців спеціальності «Економіка» // Proceedings of the 3rdInternational Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (March16-18, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. P.32-42.

 

Черемісін О. В. Міська традиція на Півдні України в кінці XVIII ст. // Філософські обрії сьогодення : Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 203-206.

 

Черемісін О. В. Особливості міського самоврядування на Півдні України в 1785-1917 рр. // Філософські обрії сьогодення : Збірник наукових праць. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 228-235.

 

Черемісін О. В.,Михайленко Г. М. Міське самоврядування у вирі промислової модернізації другої половини XIX – початку XX ст. // Матеріали Усеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон–Одеса, ПП Вишемирський В.С., 2020. С. 70-76.

 

Черемісін О. В. Образ міст Півдня України у подорожніх путівниках іноземців // Збірник тез наукової конференції «Економіка і фінанси». Херсон: МУБіП, 2019. С. 105-111.

 

Патенти

Чепок Р. В. Патент на корисну модель №97906 Різцетримач. від 10.04.2015 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=211104

 

Силабуси навчальних дисциплін викладачів кафедри за ОПП 015 Професійна освіта (Економіка)

Силабус навчальної дисципліни ДОП

Силабус навчальної дисципліни ПОНП

Силабус Педагогічні технології

Силабус Культура наукової мови

Силабус навчальної дисципліни Політологія

Силабус навчальної дисципліни ІСДГУ Будівництво та цивільна інженерія

Силабус навчальної дисципліни ІСДГУ Геодезія та землеустрій

Силабус навчальної дисципліни ІСДГУ Гідротехнічне будівництво

Силабус навчальної дисципліни ІСДГУ Економіка

Силабус навчальної дисципліни ІСДГУ Менеджмент

Силабус навчальної дисципліни ІСДГУ Науки про землю

Силабус навчальної дисципліни ІСДГУ Облік і оподаткування

Силабус навчальної дисципліни ІСДГУ ПТБД

Силабус навчальної дисципліни ІСДГУ Публічне управління та адміністрування