ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра економіки та фінансів

аудиторії 303, 306, 402, 412 корпусу ГМФ ХДАЕУ
e-mail: eсЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік заснування кафедри – 1999 р.

Призначення кафедри   

Кафедра економіки та фінансів є випусковою, готує фахівців за освітніми рівнями: «бакалавр», «магістр» зі спеціальностей 051 «Економіка» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання.

Склад кафедри   

Професори: д.е.н. Танклевська Н.С., д.с.-г.н. Аверчев О.В.,

Доценти: д.е.н. Грановська В.Г., к.с.-г.н. Бойко Л.О., к.е.н., Мухіна І.А.,  к.е.н. Морозова О. Г., к.е.н. Нікітенко К.С., к.е.н. Петрова О.О., к.е.н. Повод Т.М.

Асистенти: к.е.н. Карнаушенко А.С., Ярмоленко В.В.

Старший лаборант: Петровська-Чайкіна С.М.

 

 

Танклевська Наталія Станіславівна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 240
Тематика НДР: «Стратегічні пріоритети фінансово-економічного розвитку підприємницьких структур в контексті світогосподарських трансформацій», «Strategic priorities of financial and economic development of business structures in the context of world economic transformations»

Викладає дисципліни: «Гроші і кредит», «Методологія та організація наукових досліджень», «Глобальна економіка», «Публічні фінанси», «Сучасні економічні теорії»

 

Здійснює керівництво аспірантурою за спеціальністю 051 «Економіка».

 

Профіль Google Scholar: Наталія Танклевська 

ORCID: 0000-0003-2906-4051

Ідентифікатор автора Scopus: 57215584023

Ідентифікатор автора Web of ScienceAAD-4322-2020 

Профіль Researchgate: Nataliya_Tanklevska

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Аверчев Олександр Володимирович

доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності 

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 290

Тематика НДР: «Агроекологічне обґрунтування адаптивних технологій вирощування круп’яних культур на півдні України».

Викладає дисципліни: «Організація управління науковими проектами та захист інтелектуальної власності», «Економіка підприємства», «Економіка рибогосподарських підприємств».

Профіль Google ScholarОлександр Аверчев

ORCID0000-0002-8333-2419 

Ідентифікатор автора Scopus: 57207855385

Ідентифікатор автора Web of Science: Averchev O.

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Грановська Вікторія Григорівна –  доктор економічних наук, професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 190

Тематика НДР: «Конкурентоспроможність підприємств сфери обслуговування»

Викладає дисципліни: «Розробка дисертаційного проекту», «Конкурентоспроможність підприємств», «Управління проектами».

Профіль Google Scholar: Вікторія Грановська

ORCID: 0000-0003-0348-9692

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бойко Людмила Олександрівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 112

Тематика НДР: «Система цін та ціноутворення в аграрному секторі».

Викладає дисципліни: «Ціна і ціноутворення», «Управління бізнес-процесами у торгівлі», «Підприємництво», «Економіка кооперативного сектору», «Економіка і підприємництво, менеджмент»

Профіль Google Scholar: Людмила Бойко

ORCID:0000-0003-3699-6906

Ідентифікатор автора Scopus57226132367

Ідентифікатор автора Web of Science:    AAF-3490-2020  

Профіль ResearchgateLiudmyla_Boiko

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Морозова Ольга Григорівна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць- 82

Тематика НДР: «Стратегічні напрями формування інноваційно-інвестиційної політики  розвитку економіки України»

Викладає дисципліни: «Інтелектуальний бізнес»,  «Економіка освітньої сфери», «Економіка кооперативного сектору», «Етика», «Економічна діагностика», «Фінансова санація».

Профіль Google Scholar: Оlga Morozova

ORCID: 0000-0002-6501-3561

e-mail: postolgamorozova@gmail.сom

 

Мухіна Ірина Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць- 105

Тематика НДР: «Теоретичні та практичні засади прогнозування змін еколого-економічних процесів в умовах Півдня України»

Викладає дисципліни: 

«Комерційна діяльність», «Організація і розвиток власної справи», «Сільськогосподарська кооперація», «Планування бізнесу та оцінка його ефективності», «Стандартизація та сертифікація», «Інвестиційна діяльність», «Ринок нерухомості і майна».

ORCID0000-0002-9540-1899

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нікітенко Катерина Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 70

Тематика НДР: «Державне регулювання аграрних підприємств Півдня України».

Викладає дисципліни:  «Електронна торгівля», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Стратегія підприємства», «Фінанси підприємств», «Податкова система»

Профіль Google Scholar: Катерина Нікітенко

ORCID: 0000-0001-8423-5605

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Петрова Ольга Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 87

Тематика НДР: «Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України».

Викладає дисципліни: «Стратегічне управління підприємством», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Фінансовий менеджмент», «Інноваційний розвиток підприємства»,  «Кількісний аналіз та моделювання аграрних ризиків».

Профіль Google Scholar: Ольга Петрова

ORCID0000-0001-8639-3615

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Повод Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 62

Тематика НДР: Фінансові технології і модернізація аграрного сектору

Викладає дисципліни: «Економіка і фінанси підприємств», «Поведінкова економіка», «Капітал підприємства: формування і використання», «Інтелектуальний бізнес»

Профіль Google Scholar: Тетяна Повод

ORCID: 0000-0001-8191-5488

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Карнаушенко Алла Сергіївна

кандидат економічних наук, асистент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 46

Тематика НДР – «Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств».

Викладає дисципліни: «Гроші і кредит», «Страхування та інвестування», «Економіка торгівлі», «Організація торгівлі», «Економіка рибогосподарських підприємств».

Профіль Google Scholar: Алла Карнаушенко

ORCID: 0000-0003-1813-2792

Ідентифікатор автора Web of Science: A-3777-2019 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ярмоленко Віталіна Вікторівна

асистент

Кількість наукових та навчально-методичних праць - 10

Тематика НДР: «Страхування ризиків функціонування сільськогосподарських підприємств»

Викладає дисципліни: «Фінанси», «Товарознавство», «Фінанси, гроші та кредит», «Економічне управління підприємством», «Економіка та фінанси підприємств».

Профіль Google ScholarВіталіна Ярмоленко

ORCID: 0000-0001-7567-0082

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

 

Петровська-Чайкіна Світлана Миколаївна

старший лаборант кафедри

 

 

 

 

 

 

 

Основні навчальні дисципліни кафедри «Аграрна політика та біоекономіка», «Актуальні проблеми АПК та аграрна політика», «Біржова діяльність», «Вступ до фаху», «Економічне управління підприємством», «Економіка і фінанси підприємства», «Економіка підприємства», «Економіка торгівлі», «Економіка підприємств аграрного сектору», «Електронна комерція», «Економічна оцінка технологічних процесів», «Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві», «Економіка рибогосподарських підприємств», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Економіка сільського господарства», «Економіка, підприємство, менеджмент», «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств», «Електронна торгівля», «Інтелектуальний бізнес», «Інноваційний розвиток підприємства», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», «Капітал підприємства: формування та використання», «Кількісний аналіз та моделювання аграрних ризиків», «Комерційна логістика», «Методологія та організація наукових досліджень», «Міжнародна торгівля», «Моделювання та управління ризиками у біржовій діяльності», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Економіка торгівлі», «Організація управління науковими проектами та захист інтелектуальної власності», «Підприємництво», «Планування і контроль на підприємстві», «Потенціал і розвиток підприємства», «Публічні фінанси», «Страхування та інвестування», «Товарознавство» «Торгівля та комерційна діяльність підприємницьких структур», «Торговельні мережі», «Управління бізнес процесами», «Фінанси підприємств» «Фінанси, гроші та кредит», «Фінанси», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Ціна і ціноутворення», «Глобальна економіка», «Поведінкова економіка», «Економіка підприємств харчових виробництв», «Електронна комерція».
Історична довідка кафедри

Сучасна кафедра економіки та фінансів сформувалася в 2017 р. після об’єднання кафедри економіки підприємства та фінансів. Вона є випусковою за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». За роки існування неодноразово змінювала назву та зміст діяльності, що є своєрідним відображенням тогочасного стану економіки та суспільних відносин.

Витоки сучасної кафедри економіки та фінансів сягають кафедри, що здійснювала теоретичну економічну підготовку студентів усіх факультетів інституту що в 70-ті рр. минулого століття. У 1970-1971 н.р. з кафедри марксизму-ленінізму утворено кафедру політекономії і наукового комунізму. З цього періоду політична економія стала провідною й обов’язковою дисципліною для студентів усіх факультетів.

 Кафедру очолив кандидат філософських наук, доцент Цвелих Петро Тимофійович. У 1976-1984 рр. керівництво кафедрою здійснював доцент Домбровський Юрій Робертович. 1984-1987 рр. кафедру економічної теорії очолила доцент Самборська Тетяна Герасимівна. Згодом завідувачем кафедри став доцент Буров Сергій Васильович. У 1994 році кафедра була трансформована у кафедру економічної теорії та аграрної економіки.

З 1995 року до 2008 року завідувачем кафедри був доцент Аверчев Олександр Володимирович. В цей період кафедра активно розвивалась та зміцнювала свій кадровий потенціал. Сумісними зусиллями у 1999 р. під керівництвом Аверчева О.В. на кафедрі була відкрита нова спеціальність «Економіка підприємства»

З 2008 року до 2016 року кафедру очолювала – доцент Галат Лариса Миколаївна. У 2016-2017 роках завідувала кафедрою д.е.н., доцент Руснак Алла Валентинівна.

З 2016 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

З 1 вересня 2017 року на базі кафедри економіки підприємства було створено кафедру економіки та фінансів, яку очолює д.е.н., професор, член Правління Херсонської філії спілки економістів України, член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, голова журі обласного туру Малої академії наук України Танклевська Наталія Станіславівна.

У 2019 на кафедрі економіки та фінансів відкрита нову спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Дорадча діяльність кафедри

Основні теми консультування: «Аналіз економічної ефективності сільськогосподарського виробництва», «Бізнес-прогнозування», «Стратегічне планування діяльності сільськогосподарських підприємств», «Вартісна оцінка технологічних процесів», «Вартісна оцінка бізнесу».

Дорадчу діяльність проводять:

- з питань економіки, фінансів, інвестування та розвитку сільських територій: професор Танклевська Н.С., професор Аверчев О.В., Боровік Л.В.

- з питань економіки, сільського господарства, ціноутворення: доц. Бойко Л.О.;

- з питань економіки підприємства: доц. Петрова О.О.

Основні наукові досягнення кафедри

Викладачі кафедри брали участь у розробці:

- Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2021 року.

- Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсон.

Завідуюча кафедри Танклевська Н.С. проводила лекційні заняття англійською мовою у 2018 р. у Вільнюській колегії (Літва) з дисципліни «Фінанси» для бакалаврів спеціальності «Агробізнес».

На кафедрі опрацьовано теоретичні засади обґрунтування конкурентоспроможності аграрних підприємств, досліджені проблеми економічної ефективності окремих галузей сільськогосподарського виробництва на прикладах низки підприємств регіону (зерновиробництва, овочівництва, птахівництва, садівництва), досліджувалися тенденції розвитку різних секторів агропромислового виробництва у Херсонській області, а також запропоновані шляхи та механізми підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Отримані результати наукових досліджень можуть використовуватись для бізнес-планування і прогнозування сільськогосподарського виробництва різних видів продукції, впровадження інноваційних технологій в аграрне виробництво при оцінці кон’юнктури ринків сільськогосподарської продукції.

Викладачі кафедри надають консультації вчителям шкіл та старшокласникам, які працюють над науковими темами з економічної проблематики в рамках Малої академії наук.

 На кафедрі опрацьовано теоретичні засади обґрунтування конкурентоспроможності аграрних підприємств, досліджені проблеми економічної ефективності окремих галузей сільськогосподарського виробництва на прикладах низки підприємств регіону (зерновиробництва, овочівництва, птахівництва, садівництва), досліджувалися тенденції розвитку різних секторів агропромислового виробництва у Херсонській області, а також запропоновані шляхи та механізми підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Отримані результати наукових досліджень можуть використовуватись для бізнес-планування і прогнозування сільськогосподарського виробництва різних видів продукції, впровадження інноваційних технологій в аграрне виробництво при оцінці кон’юнктури ринків сільськогосподарської продукції.

Нагороди кафедри

   

 

 

    

      

 

 

  

 

Свідоцтва та патенти

 

  

Міжнародна діяльність кафедри  Викладачі кафедри брали участь:

- Танклевська Н.С. стажування в Thessaloniki, Greece. Сертифікат № 0506 від 01.10.2018 р. Тема: «Adaptation of science education and business to world innovative megatrends»

- Танклевська Н.С. стажування в Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Сертифікат  № 1017 від 24.10.2017 р. Тема: «Methodology and Innovative Business Tools of Foresight Management»

- Карнаушенко А.С. стажування в Thessaloniki, Greece. Сертифікат № 0514 від 01.10.2018р. Тема: «Adaptation of science education and business to world innovative megatrends»

- Карнаушенко А.С. стажування в Varna University of management. Снртифікат № 162/26.09.2019р. «Higher Education Strategies for Technological Innovation in the Global Context of Changing Social Demands».

- Бойко В.О. Стажування у Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словакія, м. Братислава). Сертифікат № 21-01/18 від 21.01.2016 р. Тема: «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія». («Economics, Science, Education: Integration and Synergy». Advanced Training in the field of innovative methods and approaches in education (72 hours). January, 18-21, 2016. Bratislava, Slovakia. Certificate №21-01/16).

 Аспірантура та докторантура спеціальності 051 «Економіка» Керівники:
Доктор економічних наук, професор Танклевська Н.С.
Практична підготовка студентів 

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота зі студентами. За її результатами щорічно відбувається студентська наукова конференція. Щорічно проводиться І тур олімпіади з економічних дисциплін, переможці якого беруть участь у ІІ турі в провідних ВНЗ України. Студентські наукові статті, під керівництвом викладачів кафедри, друкуються у збірнику студентських наукових праць ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Студенти беруть участь у науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

2015 р. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського господарства та АПК». Тищенко І. студент 5 курсу 2 групи  економічного факультету. Диплом 1 ступеня за наукову роботу «Напрями підвищення економічної ефективності виробництва ріпаку на Півдні України» (науковий керівник - к.с.-г.н., доцент кафедри економіки підприємства Бойко Людмила Олександрівна

2016 р. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського господарства та АПК». Чехун Варвара, студентка 4 курсу 2 групи економічного факультету. Диплом ІІ ступеня за наукову роботу на тему: «Обґрунтування стратегії розвитку підприємства на основі підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва» (науковий керівник роботи - к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Бойко Вікторія Олександрівна).

2017 р. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського господарства та АПК». Давидко Альбіна, студентка 5 курсу 2 групи економічного факультету. Диплом ІІ ступеня за наукову роботу на тему: «Синергія перспектив розвитку галузі вівчарства на Херсонщині» (науковий керівник роботи - к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Бойко Вікторія Олександрівна).

2018 р. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт секція «Економіка сільського господарства». Хлистова Катерина Олександрівна, студентка 4 курсу економічного факультету. Диплом І ступеня за наукову роботу на тему: «Перспектива розвитку нішових культур на Півдні України» (науковий керівник роботи - к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Бойко Людмила Олександрівна).

2018 р. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт секція «Підприємництво». Гончар Світлана Василівна, студентка 4 курсу економічного факультету. Диплом ІІІ ступеня за наукову роботу на тему: «Шафрановий бізнес – формула підприємницького успіху» (науковий керівник роботи - к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Бойко Вікторія Олександрівна).
Наукове та навчально-методичне забезпечення кафедри
 1. Танклевська Н. С., Руснак А.В. The essence of domestic trade as a sectoral economic system. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університет (екон. науки). 2018. № 2 (37). С. 111-118. 
 2. Кирилов Ю.Є., Танклевська Н.С.,  Жосан Г.В. Вірусний менеджмент як підвид креативного менеджменту в умовах фінансової нестабільності. Науковий вісник Полісся.  Чернігів: ЧНТУ, 2018. № 2 (14), Ч. 2. С. 160-164.
 3. Танклевська Н. С., В. В. Ярмоленко Тенденції розвитку страхування сільськогосподарських культур в Україні.  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка».  2018.  Вип.1(51). С. 381-386.
 4. Танклевська Н.С., Руснак В.А., Карнаушенко А.С.   Перспективи державного регулювання розвитку біржового ринку в Україні. Агросвіт. №7. 2018. С. 3-8.
 5. Hrubá, Renata, Tanklevska, Natalie S. Relationship between the knowledge economy and the education system in the context of intercultural communication. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, May, 2018, p. 106-117. ISBN 978-80-245-2265-4. 
 6. Бойко В., Стрельченко О., Бойко Л. Теоретичні та практичні аспекти агрострахування як інструмент управління ризиками. EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU. Т.4. №3. С.50-58
 7. Бойко В.А., Аверчева Н.А., Бойко Л.А. Виноградарсько-виноробна галузь України - перспективний напрям агробізнесу. Економіка АПК. №3. С. 61-71. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903061
 8. Карнаушенко А. С. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1.
 9. Карнаушенко А.С., Адвокатова Н.О. Пріорітетні та стратегічні напрями розвитку аграрних підприємств України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 33/2019. (Index Copernicus). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.43-47.
 10. Петрова О.О. Аналіз основних тенденцій сучасного фармацевтичного ринку. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Луцьк , 2018. № 20. С.235-244 
 11. Петрова О.О. Механізм формування водогосподарського комплексу регіону в умовах інтенсивного зрошення. Ефективна економіка, 2019. № 6
 12. Нікітенко К.С., Адвокатова Н.О. Логістична стратегія реформування морської портової галузі України. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», № 3. 2019. (Index Copernicus ICV 2017:40.0)
 13. Ковтун В.А. Важелі та принципи    організаційно-економічного підходу функціонування аграрних підприємств / Економіка та суспільство, Мукачево. – 2018. - №17, С.  23-31   Index Copernicus (0,54 д.а.)
 14. Ковтун В.А. Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу при вирощуванні плодоовочевої продукції Інфраструктура ринку.  м. Одеса,  грудень 2018  № 26 С. 178-184 Index Copernicus.
 15. Ковтун В.А. Організаційно-економічні складові розвитку аграрного сектору економіки   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу  Листопад, 2018. №43. С.64-71 (0,62 д.а.)
 16. Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності: Колективна монографія. За редакцією Н.С. Танклевської.  Херсон, 2019.
 17. Збірник тез Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції «Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів»(18-19 квытня 2019 р., м. Херсон
 18. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір» (19 жовтня 2018 р., м. Херсон).  2018.
Науковий гурток 

 

Наукова тематика кафедри «Стратегічні пріоритети фінансово-економічного розвитку підприємницьких структур в контексті світогосподарських трансформацій»
Хоз. догов. тематика «Альтернативні джерела фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств»