ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра загальноекономічної підготовки

аудиторії 300а, 300, 301 корпусу АБ ХДАЕУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри - 1989 р.

 

Призначення кафедри

Викладання економічної теорії студентам економічних та неекономічних спеціальностей, надання студентам економічного профілю ґрунтовних знань з аналітичної економіки, статистики та економічного аналізу.Основним завданням є формування у студентів компетентностей щодо оцінювання стану економічних систем макро- і мікрорівня, виявлення резервів їх розвитку, навичок аналізу ринкових структур і поведінки економічних суб’єктів, наукових досліджень у сфері макро- та мікроекономіки, аналітичного забезпечення діяльності підприємств.

Склад кафедри

Доценти: Аверчева Н.О., Рудік Н.М., Ковальов Д.В., Лишевська В.М.
Старші викладачі та викладачі:
Шаповал С.І.
Старший лаборант:
Вощак Н.В

Склад викладачів та співробітників кафедри загальноекономічної підготовки

 

Аверчева Наталія Олександрівна - в.о. завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 62

Тематика НДР: «Економічна оцінка рівня конкурентоспроможності суб’єктів аграрного сектору в умовах ринку».

Викладає дисципліни: «Аграрні ринки», «Аналіз господарської діяльності», «Організація виробництва», «Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві», «Державне регулювання економіки».

Профіль Google Scholar: Наталія Аверчева

Ідентифікатор автора Scopus:  57201261561

ORCID: 0000-0003-4534-639

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковальов Дмитро Вікторович – заступник декана економічного факультету з виховної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 76.

Тематика НДР: «Оцінка ресурсного потенціалу як основа конкурентоспроможності аграрного виробництва на прикладі Причорноморського регіону».

Викладає дисципліни: «Історія економіки та економічної думки», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Національна економіка», «Регіональна економіка», «Національна та регіональна економіка».

Профіль Google Scholar: Дмитро Ковальов

ORCID: 0000-0002-3672-7063

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рудік Наталя Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 155.

Тематика НДР: «Концептуальні аспекти розвитку кооперації як системи соціально-економічних відносин».

Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Статистика підприємств і організацій», «Сільськогосподарська кооперація».

Профіль Google ScholarНаталя Рудік

ORCID: 0000-0002-6825-6729

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Лишевська Валентина Михайлівна - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. Член робочої групи науково-педагогічних працівників з фізичного виховання і спорту аграрних ЗВО України.

Кількість наукових та навчально-методичних праць: - 120

Тематика науково - дослідної роботи: «Фізичне виховання у закладах вищої освіти як основа формування компетентностей майбутнього фахівця».

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання».

Профіль Google ScholarЛишевська Валентина

Ідентифікатор автора WebofScience: AAF-2392-2020

ORCID: 0000-0001-7760-0272

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Шаповал Сергій Іванович -  старший викладач.

Кількість наукових та навчально – методичних праць:  - 45

Тематика науково-дослідної роботи: «Основа здорового способу життя здобувачів вищої освіти».

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання».

Профіль Google Scholar: Шаповал Сергій

ORCID: 0000-0002-5922-686X

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вощак Надія Володимирівна – старший лаборант.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Навчальні дисципліни кафедри

«Аграрні ринки», «Аналіз господарської діяльності», «Організація виробництва», «Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві», «Державне регулювання економіки», «Історія економіки та економічної думки», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Національна економіка», «Регіональна економіка», «Національна та регіональна економіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія»,  «Статистика підприємств і організацій», «Сільськогосподарська кооперація», Психологія», «Психологія управління»; «Психологія і педагогіка»; «Педагогіка вищої школи»; «Сучасна конфліктологія»; «Фізичне виховання».

Наукова тематика кафедри

Ініціативна тема: «Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України».

Номер державної реєстрації: 0120U101471 .

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри беруть участь у дорадчій діяльності ХДАУ і надають консультаційно-інформаційні послуги, а саме:

Аверчева Н.О. – з питань економіки підприємства;

Ковальов Д.В. – з питань економіки підприємства;

Рудік Н.М. – з питань соціального розвитку сільських територій.
 

 

 

 

 

 

Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра проводить роботу по формуванню міжнародних зв’язків з вищими навчальними закладами інших країн. Викладачі кафедри беруть участь у реалізації міжнародного проекту «Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)».

 


 

Практична підготовка студентів

 

Студентський науковий гурток 

Студентський науковий гурток

 

Нагороди та подяки викладачам
кафедри загальноекономічної підготовки: 

Аверчева Наталія Олександрівна

 

Ковальов Дмитро Вікторович

 

 

Навчально-методичне забезпечення кафедри:

 Виноградова Тетяна Іванівна

 

 

Наукове та навчально-методичне забезпечення кафедри

Статті у виданнях, що індексуються у WebofScience, Scopus

 1. Avercheva N., Boiko V., Boiko L. Competitive growth of layer poultry farming in Ukraine in the context of European integration. Economic Annals-XXI (Scopus). 2017. № 9-10. р. 37-42.
 2. Prysiazhniuk Stanislav, Oleniev Dmytro, Tiazhyna Anzhela, Popov Mykola, Semerun Viacheslav, Parczevskyy Yuriy, Antonyuk Oksana, LyshevskaValentyna, Krasnov Valeriy, Parkhomenko Viacheslav, Bloshchynskyi Ihor. Methods of Development of Physical Qualities of Schoolchildren of the Sixth Grade Depending on the Volume of the Physical Activity. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. Vol. 8 (3.1). Р. 89 – 97. http://ijaep.com/Journal/vol.8.3.1.pdf 
 3. Prysiazhniuk Stanislav, Oleniev Dmytro, Tiazhyna Anzhela, Popov Mykola, Hunchenko Oksana, Parczevskyy Yuriy, Pryimakov Oleksandr, LyshevskaValentyna, Krasnov Valeriy, Ejder Erzy, Bloshchynskyi Ihor, Prontenko Kostiantyn. Formation of heath preserving competence of students of higher educational institutions of information technologies specialties International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. Vol. 8 (3.1). Р. 263-271 http://ijaep.com/Journal/vol.8.3.1.pdf 

Монографії

 1. Аверчева Н.О. Державна підтримка аграрного сектору економіки. Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності: колективна монографія. За ред. Н.С. Танклевської. Херсон: РВЦ «Колос» ДВНЗ «ХДАУ», 2018. 197 с., С. 148-160.
 2. Аверчева Н.О. Сучасний стан та перспективи розвитку м'ясного птахівництва в Херсонській області. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: колективна монографія. Херсон: ТОВ «ВКФ» СТАР» ЛТД», 2018. 439 с., С. 349-358.
 3. Давидко А.В., Аверчева Н.О. Особливості формування та використання оборотних активів аграрних підприємств. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: колективна монографія. Херсон: ТОВ «ВКФ» СТАР» ЛТД», 2018. 439 с., С. 62-70.
 4. Аверчева Н.О. Кооперація як основа ефективного розвитку дрібнотоварних господарств галузі. Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області: колективна монографія. За редакцією Н.С. Танклевської. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 308 с. С. 125-143.
 5. Крикунова В.М., Аверчева Н.О. Ефективність реалізації продукції овочівництва аграрними підприємствами Херсонської області. Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області: колективна монографія. За редакцією Н.С. Танклевської. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 308 с. С. 76-89.
 6. Оlga Рetrova, Nataliya Avercheva Trends innovative development of retail trade enterprises in Ukraine. Adaptation of science, education and business to world innovative megatrends: International collective monograph / Edited by M.M. Iermoshenko – Doctor of Science in Economics, Professor, President of the International Academy of Information Science, Real Member of New York Academy of Sciences USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2018. – 296 p.
 7. Рудік Н.М. Динамічний та структурний аналіз сектору малого та середнього підприємництва. / Н.М. Рудік // Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового сектору економіки/: Колективна монографія / За заг.ред. Л.О. Мармуль. м. Херсон: Айлант, 2018.- 374с. С. 294-302. (0,7 д.а.)
 8. Рудік Н.М. Концептуальні засади ефективного менеджменту підприємництва./ Н.М. Рудік // Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності/:[Колективна монографія]/ за ред. Н.С. Танклевської – Херсон: 2018. 202с., 145-149. (0,3 д.а)
 9. Рудік Н. М. Теоретичний та прикладний аспекти формування конкурентоспроможності підприємств галузі садівництва.// Н.М.Рудік // «Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій»: (Колективна монографія)/ за ред. Л.О. Мармуль - Херсон: 2019. 326с.,С. 446-465 (1,25д.а.)
 10. Рудік Н. М. Концептуальні аспекти розвитку підприємництва в Україні. Теорія, методологія і практика обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів агробізнесу та сільських територій: нові реалії та перспективи в умовах інтеграційних процесів:[колективна монографія] / за заг. ред. Мармуль Л. О. ― Херсон: Айлант, 2020. ― 332 с. (С. 299-310)

Навчальні посібники

 1. Великий В.М., Виноградова Т.І., Потанер Л.Д Психологія. Опорний конспект. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. – Херсон: ХДАУ, 2015. – 144 с.
 2. Лишевська В.М. Силові здібності людини (навчальний посібник). м. Херсон. ТОВ “Айлант”. – 2018. 275 с.
 3. Лишевська В. М., Шаповал С.І., Петрушкевич І.І. Словник спортивних термінів із загальної фізичної підготовки для здобувачів вищої освіти (навчальна дисципліна «Фізичне виховання»): науково-методичне видання/ В.М.Лишевська, С.І.Шаповал, І.І.Петрушкевич.-Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС,2020.-208с.

Статті у фахових виданнях України та збірниках наукових праць

 1. Авторське свідоцтво № 76921 Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру «European vector of the development of layer poultry farming in Ukraine» 19.02.2018 р.
 2.  Аверчева Н.О., Бойко В.О., Бойко Л.О. Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону. Економіка АПК. 2019. № 6 С.15-25.
 3. Аверчева Н.О. Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на європейському ринку. Агросвіт. 2019. № 22. С. 19-30.
 4. Аверчева Н.О., Бойко В.О., Бойко Л.О. Сімейні винарні як основа європейської інтеграції галузі виноробства України. Економіка АПК. 2019. № 12 С. 61- 70.
 5. Крикунова В. М., Аверчева Н. О. Пріоритети та особливості формування пропозиції на ринку продукції овочівництва в Україні. Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини. 2020. № С. 24 стор. 43950/38808
 6. Аверчева Н.О., Соляник М.Б., Кушниренко В.Г., Ефективний розвиток свинарства у фермерських господарствах на основі застосування інноваційних підходів до годівлі тварин. Агросвіт. 2020. №7. С. 63-70. 15 стор. 31272/ 27491
 7. Аверчев О.В., Аверчева Н.О. Напрями підвищення ефективності використання земельних ресурсів у фермерських господарствах. Економіка і держава. 2020. №5. С. 20 стор. 40700 / 36009
 8. Аверчева Н.О. Напрями підвищення ефективності використання земельних ресурсів. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка: науковий журнал. Вип. 1. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 300 с. С. 54-66.
 9. Аверчева Н.О. Перспективи ефективного розвитку галузі вівчарства. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка: науковий журнал. Вип. 2. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 300 с. С. 57-68.
 10. Ковальов Д.В. Ринок праці Херсонської області та ризики його функціонування. Науково – практичний журнал «Агросвіт». - 2019. - № 7 - С.37- 42 http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2858&i=5
 11. Ковальов Д.В., Самайчук С.І. Статистичний аналіз демографічних процесів у регіоні. Науково-практичний журнал «Агросвіт». 2018. - № 8 С.11 - 16
 12. Ковальов Д.В., Самайчук С.І. Прогнозні параметри економічної ефективності сільськогосподарських підприємств Херсонської області на інноваційно-інвестиційних засадах. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал № 2 (45). – Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права, 2018.
 13. Ковальов Д.В. Оцінка ключових тенденцій у трансформації зайнятості населення Херсонської області та змін у її структурі: науково-практичний журнал «Агросвіт». 2019. №9 С. 39–45 http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2878&i=5
 14. Ковальов Д. В. Основні тенденції розвитку неформальної зайнятості в Україні Науково – практичний журнал «Агросвіт». – 2019. - № 13 – 14. С.17-22 http://www.agrosvit.info/?n=13-14&y=2019
 15. Рудик А.Л. Рудик Н.М. Оцінка технологій збирання льону олійного, призначеного для подвійного використання. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН  Запоріжжя, 2018. Випуск 24. С.208-213. (0,5д.а.)
 16. Лишевська В. М., Шаповал С.І. Формування пізнавального інтересу молоді засобами фізичного виховання. «Діалог вічного повернення» Національний педагогічний університет ім. Драгоманова Українська академія наук (міжнародний гуманітарний журнал) м. Київ 2018 №1 (1) С.57-62
 17. Лишевська В. М., Шаповал С.І. Диференціальні відмінності дерматогліфіки ноги в прогнозі спортивної обдарованості. Херсонський національний технічний університет. Вісник ХНТУ. Херсон 2018. № 2 (65).-С.195 -200.
 18. Лишевська В. М., Шаповал С.І. Координационные способности человека. Науковий журнал .- Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2019 р. № 34. C.109-111.
 19. Рудік О.Л., Рудік Н.М. Оцінка технологій збирання льону олійного, призначеного для подвійного використання. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН Запоріжжя, 2018. Випуск 24. С.208-213/. (0,5д.а.)  URL:http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?year=2017&number=24&lang=ua/
 20. Рудик Н.М. Рудик А.Л. Агроэкологические аспекты размещения и использования льна масличного двойного назначения в Украине. Ученые записки Лянкяранского государственного университета. Лянкяран. 2019 - №1 С. 114 -122.
 21. Рудик Н.М. Состояние и проблемы развития предпринимательства в Украине. Ученые записки Лянкяранского государственного университета». Лянкяран. 2019. №1. С. 122 -128.
 22. Рудік Н.М. Особливості формування та розвитку ринку олійно-жирової продукції. Науково-практичний журнал «Агросвіт». 2019. №24  С. 59-65. http://www.agrosvit.info/index.php?op=1&z=3041&i=7
 23. Рудік Н.М. Економічний потенціал виробництва льону олійного в Україні. Науково-практичний журнал «Агросвіт», 2020 №2 С. 61-68. http://www.agrosvit.info/pdf/2_2020/10.pdf
 24. Рудік Н.М. Наукові засади та особливості формування трудового потенціалу України. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка: Науковий журнал. Вип. 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. C.17-25.
 25. Виноградова Т.І., Великий В.М. Запобігання правопорушенням у студентському середовищі. Соціально – педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи / голова редкол. О.А. Удалова, члени редкол. Ю.В. Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха. Київ, 2018. 311 с., С. 89-93
 26. Виноградова Т.І., Великий В.М. Вплив викладача вищої школи на розвиток особистості студента. Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи. Голова редкол. О.А. Удалова, члени редкол. Ю.В.Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха. Київ, 2018. 311 с., С. 269-274.
 27. Виноградова Т.І. Психолого-педагогічні особливості формування толерантності майбутніх економістів. Філософські обрії сьогодення: збірник наукових праць. За заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В.-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,2018.-272с.,С.30-38 http://www.ksau.kherson.ua/files/kaf_zemleustroyu/2018.pdf
 28. Виноградова Т.І. Вплив професійного вигорання викладача ВНЗ на формування особистості студентів ХДАУ. Філософські обрії сьогодення: збірник наукових праць. За _е. _ед.. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. -272с.,С.162-170. http://www.ksau.kherson.ua/files/kaf_zemleustroyu/2018.pdf
 29. Великий В.М., Виноградова Т.І. Вплив викладача вищої школи на розвиток особистості студента. Соціально – педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи. Голова редкол. О.А. Удалова, члени редкол. Ю.В. Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха. Київ, 2018. 311 с., С. 269-274 http://www.agroosvita.com/taxonomy/term/644.
 30. Виноградова Т.І. Психолого-педагогічні особливості формування толерантності майбутніх економістів. Філософські обрії сьогодення: збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В.-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.-272 с., С. 22-30.40.
 31. Виноградова Т.І., Вплив професійного вигорання викладача ВНЗ на формування особистості студентів ХДАУ. Філософські обрії сьогодення: збірник наукових праць. За заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. - Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. 272 с., С. 162-170.
 32. Виноградова Т.І. Спосіб життя людини як визначальний фактор її розвитку. Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія здоров'я – здоровий спосіб життя – здорова нація» / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – 302 с. – С.37-42.
 33. Виноградова Т.І. Психолого – педагогічні умови застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів. Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія здоров'я – здоровий спосіб життя – здорова нація» / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – 302 с. – С.42-46.
 34. Виноградова Т.І. Методи психологічної підготовки баскетболістів. Науковий журнал. - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2019 р. № 37. С. 44-46, 0,45 д.а. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal37.pdf
 35. Виноградова Т.І. Гендерні стереотипи у спорті (психологічні особливості). Науковий журнал. - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – 2019 р. № 38. С. 49-51, 0,36 д.а.http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal38.pdf
 36. Виноградова Т.І. Психологічна підготовка спортсменів у ватерполі. Науковий журнал. - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – 2020 р. № 40., С.40-42, 0,46 д.а. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf
 37. Виноградова Т.І. Психолого-педагогічний вплив на психічне здоровя студентів різниїх медичних груп. Науковий журнал .-Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № 41, С. 36-38, 0,38 д.а. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal41.pdf
 38. Виноградова Т.І. Психолого-педагогічний вплив на психічне здоровя студентів різниїх медичних груп. Науковий журнал .-Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № 41, С. 36-38, 0,38 д.а.http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal41.pdf
 39.  Шепель Т.В., Виноградова Т.І. Впровадження інноваційних методів навчання в освітню діяльність майбутніх економістів України. - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chttp:// virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal43.pdfhief M.A. Zhurba. – 2020 р. № 43. С.         0,81. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal43.pdf
 40. Координационные способности человека /В.М.Лишевськая, С.І.Шаповал/ Науковий журнал .- Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2019 р. № 34. C. 109 – 111. ( друк. арк.0,230 / 0,13 ). http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal34.pdf
 41. Швидкісні здібності людини (диференційована оцінка /В.М.Лишевськая / Науковий журнал .- Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2019 р. №  36.  C. 96 – 99 http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal36.pdf
 42. Індивідуалізація тренувального процесу легкоатлетів /В.М.Лишевськая /  Науковий журнал .- Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2019 р. № 37.  C.110 – 112 http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal37.pdf
 43. Підвищення рівня фізичної підготовленості спортсмена (координація рухів) /В.М.Лишевськая / Науковий журнал .- Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № 40.  C. 95-97. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf
 44. Теоретична підготовка у спорті /В.М.Лишевськая / Науковий журнал .- Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № 41.С. 89-92. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal41.pdf
 45. Координаційні здібності студенток спеціальних медичних груп /В.М.Лишевськая, Шаповал С.І./ Науковий журнал .- Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № 43. C.121-123. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal43.pdf
 46. Самостійна робота студентів з фізичного виховання / Шаповал  С..І. / - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2019 р. № 36. C. 140 – 141.  http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal36.pdf
 47. Формування знань з теорії і методики спортивної підготовки (історичний аспект) / Шаповал  С..І. / - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № 40. C. 139 – 142. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf
 48. Легка атлетика (спортивна орієнтація) / Шаповал  С..І. / - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № 42. C. 107-111 http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal42.pdf
 49. Оздоровчий туризм у фізичному вихованні школярів /Петрушкевич І.І. / - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2019 р. № 36. C. 107 – 109. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal36.pdf
 50. Спортивна підготовка єдиноборців /Петрушкевич І.І./ - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba . – 2020 р. № 42.C.73 – 76 http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal42.pdf
 51. Фізичне виховання (функції керування) /Петрушкевич І.І./ - Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – 2020 р. № 43 C.144-146  http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal43.pdf

Фізична підготовка здобувачів вищої освіти

Майстри спорту України

Пешенко Микита МС України з кіокушинкарате, Чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, неодноразовий чемпіон України.

Панич Євген МС України з боротьби самбо, призер Європи, неодноразовий чемпіон України.

Новаківський Микола МС України з академічного веслування, чемпіон України.

Спанчек Іван МС України з боротьби самбо, чемпіон України.

Новаківський Микола МС України з академічного веслування.

Угрін Олександр МС України з пауерліфтінгу, чемпіон України.

Спанчек Іван МС України з боротьби самбо, чемпіон України.

Аскаров Лачин МС з вільної боротьби.

Чепа Ксенія МС України з хортингу (змішані бої).

 

Завоювання збірними командами ХДАУ
призових місць на спортивних змаганнях

Міжнародні змагання

1. Пешенко Микита МС, кіокушин- карате, абсолютний Чемпіонат Європи –23.03.2019р.  Лорка – Мурсія (Іспанія ) 2 місце.

2. Пешенко Микита МС, кіокушин- карате, абсолютний Чемпіонат Європи -23 – 24. 11. 2019р м. Дембіца (Польща) 1 місце

 

Всеукраїнські змагання

1.Новаківський Микола МС, академічне веслування, чемпіонат України до 23 р. м. Київ 07 – 09.07.2019р. 1 місце.

2. Новаківський Микола МС, академічне веслування,  командний чемпіонат України м. Київ13 – 15 .09. 2019р. 2 місце.

3. Новаківський Микола МС, академічне веслування,  командний чемпіонат України м. Київ13 – 15 .09. 2019р. 2 місце. Командний Чемпіонат України м. Київ 2 місце, четвірка.

4. Новаківський Микола МС, академічне веслування,   Кубок України м. Київ U – 23 15 – 17.08. 2019р. 1 місце, двійка.

5. Панич Євгеній МС, боротьба самбо, Чемпіонат України, 31.01. – 03.02 2019 р. м. Херсон  (Україна ) 1 місце.

6. Вус Ольга КМС, академічне веслування, Чемпіонат України серед юніорів,  12 – 14 квітня 2019 м. Олешки (Україна ) 3 місце.

7.  Чістік Максим КМС, змішані єдиноборства, Кубок України з контактного карате,  23 квітня 2019 р.м. Миколаїв Україна 1 місце.

8. Вус Ольга КМС, академічне веслування,  Кубок України серед юніорів 23–26 квітня м. Дніпро (Україна ) 3 місце.

9. Спанчек Іван МС. боротьба самбо, Всеукраїнський турнір, 09.02.2019р. м. Одеса (Україна) 1 місце.

10. Чістік Максим , змішані єдиноборства, Кубок України з контактного карате, 18.05.2019м. Одеса (Україна), 2 місце.

11. Новаківський Микола МС, академічне веслування,   Чемпіонат Україн до 23 років, 07 – 09. 06 2019 р.м. Дніпро, 2 місце.

12. Новаківський Микола МС, академічне веслування,  особистий Чемпіонат України, 21 – 23. 06. 2019 м. Дніпро, 1 місце.

13.  Вус Ольга КМС, академічне веслування,  Чемпіонат України серед юніорів, 25 –

27 .06. 2019р. м. Дніпро,  ІІІ місце.

14 Вус Ольга КМС, академічне веслування,  Чемпіонат України серед юніорів,  05 –

07. 07.2019р. м. Київ, ІІІ місце.

15. Вус Ольга КМС, академічне веслування,   Кубок України серед молоді до23 років, 16 – 18. 08 2019р. м. Київ, ІІІ місце.

 

Обласні змагання

1. Овдієнко Юлія, шахи, Змагання з шахів серед команд дівчат ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади, 21.02.2019р. м. Херсон, ІІІ місце.

2. Збірна команда дівчат (10 чол.),  баскетбол, змагання з баскетболу серед команд дівчат ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади, 19-21.березня, 2019р. м. Херсон, 2 місце.

3.  Вус Ольга КМС, академічне веслування,  Чемпіонат Херсонської обл. Відкриття сезону 29 – 30 .03. 2019р. м. Херсон, 1 місце.

4. Чемпіонат Херсонської обл..серед юніорів м. Херсон (Україна) 4 – 5квітня

2019 рік м. Херсон, І місце.

5. Збірна команда юнаків, футбол (18 чол.) змагання з футболу серед команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади, 09 – 12.04.19м. Херсон, 1 місце.

6. Вус Ольга КМС, академічне веслування, Чемпіонат Херсонської обл.. 19 -20 квітня 2019 м. Херсон (Україна), 1 місце.

7. Збірна команда юнаків, легка атлетика (10 чол.), змагання з легкої атлетики серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.04.2019р. м. Херсон (Україна ), ІІІ місце.

8. Мішуров Віталій, легка атлетика, біг 100м.(особиста першість) змагання з легкої атлетики серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.04.2019р. м. Херсон (Україна), ІІ місце.

9. Кульчиковський Віталій, легка атлетика, стрибок у довжину з розбігу (особиста першість), змагання з легкої атлетики серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.04.2019р. м. Херсон (Україна), ІІІ місце.

10.Колегін Владислав, легка атлетика, біг 200 м. (особиста першість), змагання з легкої атлетики серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.04.2019р. м. Херсон (Україна ), ІІ місце.

11. Видавський Олексій, пляжний волейбол, змагання з волейболу серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.05.2019р. м. Херсон (Україна), ІІІ місце. 

12. Войтюк Олександр,  пляжний волейбол, змагання з волейболу серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.05.2019р. м. Херсон (Україна), ІІІ місце.

13. Безручко Назар,  пляжний волейбол, змагання з волейболу серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.05.2019р. м. Херсон (Україна), ІІІ місце. 

14. Збірна команда дівчат (10 чол.), волейбол, Міський турнір з волейболу присвячений пам'яті видатного тренера О.І. Тімощенка, 19 травня 2019р. м. Херсон (Україна), 2 місце.

15. Збірна команда юнаків, національно – патріотичний фестиваль «Козацький гарт – 2019,  17 червня 2019 р. м.Херсон 2 місце

16. Змагання з настільного тенісу серед команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХV обласної Універсіади 20.09.2019 р м. Херсон – 2 місце

17. Змагання з настільного тенісу серед команд дівчат ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХV обласної Універсіади 20.09.2019 р м. Херсон – 2 місце

18. Змагання з волейболу серед команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХV обласної Універсіади 16 – 18  жовтня 2019р. м. Херсон, 2 місце.

19. Змагання з волейболу серед команд дівчат ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХV обласної Універсіади 16 – 18  жовтня 2019р. м. Херсон, 2 місце.

20. Змагання з фут-залу серед команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХV обласної Універсіади, 26 – 28 листопада 2019р. м. Херсон, 2 місце

 

Спартакіада ДВНЗ «ХДАУ» серед студентів та НПП

 

1. Спартакіада «Здоров'я » серед НПП з 4 видів спорту: шахи, шашки, настільний теніс, волейбол, лютий 2019р.

1 місце – команда АФ – 19 чол.

2 місце - команда БТФ – 19 чол.

3 місце - команда ФРГП – 19 чол.

2.  ІV міські спортивні змагання  серед первинних профспілкових організацій Херсонської обласної профспілкової організації працівників АПК. Збірна команда НПП ДВНЗ «ХДАУ» - 1 місце (волейбол, міні -  футбол, дартс, шашки, теніс настільний). Прийняло участь 30 чоловік.

3. Спартакіада  ДВНЗ «ХДАУ» серед факультетів з 6 видів спорту: міні – футбол, баскетбол, волейбол, теніс настільний, футзал.

          1 місце – команда АФ – 45 чол.

          2 місце - команда ЕФ – 45 чол.

          3 місце - команда ФРГП – 45  чол