ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра загальноекономічної підготовки

аудиторії 300а, 300, 301 корпусу ГМФ ДВНЗ "ХДАУ"

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри - 1989 р.

 

Призначення кафедри

Викладання економічної теорії студентам економічних та неекономічних спеціальностей, надання студентам економічного профілю ґрунтовних знань з аналітичної економіки, статистики та економічного аналізу.

Основним завданням є формування у студентів компетентностей щодо оцінювання стану економічних систем макро- і мікрорівня, виявлення резервів їх розвитку, навичок аналізу ринкових структур і поведінки економічних суб’єктів, наукових досліджень у сфері макро- та мікроекономіки, аналітичного забезпечення діяльності підприємств. 

Склад кафедри

Доценти: Аверчева Н.О., Рудік Н.М., Ковальов Д.В., Галат Л.М., Капліна А.І., Лишевська В.М.

Старші викладачі та викладачі: Виноградова Т.І., Зарівняк І.С., Шаповал С.І., Петрушкевич І.І.

Старший лаборант: Вощак Н.В 

 

Склад викладачів та співробітників кафедри загальноекономічної підготовки

 

Аверчева Наталія Олександрівна - в.о. завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 62

Тематика НДР: «Економіка і організація аграрних підприємств».

Викладає дисципліни: «Аграрні ринки», «Аналіз господарської діяльності», «Аграрні ринки та аграрна політика», «Організація виробництва», «Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві», «Економіка кооперативного сектору».

Профіль Google Scholar: Наталія Аверчева

Ідентифікатор автора Scopus:  57201261561

 ORCID: 0000-0003-4534-639

 E-mail: averchevаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковальов Дмитро Вікторович – заступник декана економічного факультету з виховної роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 76.

Тематика НДР: «Інноваційно-інвестиційне забезпечення ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств».

Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Історія економіки та економічної думки», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Національна економіка», «Регіональна економіка», «Державне регулювання економіки», «Національна та регіональна економіка».

Профіль Google Scholar: Дмитро Ковальов

ORCID: 0000-0002-3672-7063

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Капліна Анастасія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – близько 90.

Тематика НДР: «Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств».

Викладає дисципліни: «Організація і методика економічного аналізу».

Профіль Google Scholar: Анастасія Капліна

ORCID: 0000-0001-6714-797X

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галат Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 98.

Тематика НДР:. «Оцінка економічної ефективності сільськогосподарського виробництва».

Викладає дисципліни: «Логістичний менеджмент», «Історія управлінської думки», «Економічна теорія», «Потенціал і розвиток підприємства», «Комерційна логістика», «Торгівельні мережі» «Міжнародна економіка».

Профіль Google Scholar: Галат Лариса

ORCID0000-0003-0075-9730

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Рудік Наталя Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кількість наукових і навчально-методичних праць – 155.

Тематика НДР: «Динамічний та структурний аналіз сектору підприємництва України».

Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Статистика», «Статистика підприємств і організацій», «Національна та регіональна економіка», «Сільськогосподарська кооперація», «Організація виробництва».

Профіль Google ScholarНаталя Рудік

ORCID: 0000-0002-6825-6729

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Виноградова Тетяна Іванівна – старший викладач.

Кількість наукових робіт та науково-методичних праць – більше 80 наукових публікацій, 7 навчально-методичних посібників.

Тематика НДР: «Соціально-психологічні чинники прийняття економічних рішень».

Викладає дисципліни: «Психологія», «Психологія управління»; «Психологія та педагогіка», «Педагогіка вищої школи».

Профіль Google Scholar: Виноградова Тетяна

ORCID: 0000-0002-2693-5168

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


Зарівняк Ірина Святославівна – викладач.

Кількість наукових та навчально – методичних праць: - 30

Тематика науково-дослідної роботи: «Вплив мови на формування світогляду здобувачів вищої освіти».

Викладає дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням».

Профіль Google Scholar: Зарівняк Ірина

ORCID: 0000-0003-3111-0459

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Лишевська Валентина Михайлівна - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. Член робочої групи науково-педагогічних працівників з фізичного виховання і спорту аграрних ЗВО України.

Кількість наукових та навчально-методичних праць: - 120

Тематика науково - дослідної роботи: «Розвиток рухових здібностей студентів».

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання».

Профіль Google ScholarЛишевська Валентина

Ідентифікатор автора Web of Science: AAF-2392-2020

ORCID: 0000-0001-7760-0272

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Шаповал Сергій Іванович -  старший викладач.

Кількість наукових та навчально – методичних праць:  - 45

Тематика науково-дослідної роботи: «Розвиток швидкісно-силових здібностей студентів».

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання».

Профіль Google Scholar: Шаповал Сергій

ORCID: 0000-0002-5922-686X

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Петрушкевич Іван Іванович – викладач.

Кількість наукових та навчально – методичних праць: - 14.

Тематика науково-дослідної роботи: «Формування спортивної компетентності студентів ВНЗ».

Викладає дисципліни: «Фізичне виховання».

Профіль Google Scholar: Петрушкевич Іван

ORCID: 0000-0002-2560-2505

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вощак Надія Володимирівна – старший лаборант.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Навчальні дисципліни кафедри

«Аграрні ринки», «Аналіз господарської діяльності», «Аграрні ринки та аграрна політика», «Організація виробництва», «Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві», «Економіка кооперативного сектору»; «Державне регулювання економіки», «Історія економіки та економічної думки», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Національна економіка», «Регіональна економіка», «Національна та регіональна економіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Статистика», «Статистика підприємств і організацій», «Сільськогосподарська кооперація», Психологія», «Психологія управління»; «Психологія і педагогіка»; «Педагогіка вищої школи»; «Фізичне виховання»; «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Наукова тематика кафедри

Ініціативна тема: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України».

Номер державної реєстрації: 0116U008826 від 07.11.2016 р.

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри беруть участь у дорадчій діяльності ХДАУ і надають консультаційно-інформаційні послуги, а саме:

Аверчева Н.О. – з питань економіки підприємства;

Ковальов Д.В. – з питань економіки підприємства;

Рудік Н.М. – з питань соціального розвитку сільських територій. 
 

 

 

 

 

 

Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра проводить роботу по формуванню міжнародних зв’язків з вищими навчальними закладами інших країн. Викладачі кафедри беруть участь у реалізації міжнародного проекту «Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)».

 


 

Практична підготовка студентів

 

Студентський науковий гурток 

Студентський науковий гурток

 

Нагороди та подяки викладачам
кафедри загальноекономічної підготовки: 

Аверчева Наталія Олександрівна

 

Ковальов Дмитро Вікторович

Зарівняк Ірина Святославівна

 

 

Шаповал Сергій Іванович

 

 

 

Навчально-методичне забезпечення кафедри:

 Виноградова Тетяна Іванівна

 

 

Наукове та навчально-методичне забезпечення кафедри

Статті у виданнях, що індексуються у WebofScience, Scopus

 1. Avercheva N., Boiko V., Boiko L. Competitive growth of layer poultry farming in Ukraine in the context of European integration. Economic Annals-XXI (Scopus). 2017. № 9-10. р. 37-42.

Монографії

 1. Аверчева Н.О. Державна підтримка аграрного сектору економіки. Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності: колективна монографія. За ред. Н.С. Танклевської. Херсон: РВЦ «Колос» ДВНЗ «ХДАУ», 2018. 197 с., С. 148-160.
 2. Аверчева Н.О. Сучасний стан та перспективи розвитку м'ясного птахівництва в Херсонській області. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: колективна монографія. Херсон: ТОВ «ВКФ» СТАР» ЛТД», 2018. 439 с., С. 349-358.
 3. Давидко А.В., Аверчева Н.О. Особливості формування та використання оборотних активів аграрних підприємств. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: колективна монографія. Херсон: ТОВ «ВКФ» СТАР» ЛТД», 2018. 439 с., С. 62-70.
 4. Аверчева Н.О. Кооперація як основа ефективного розвитку дрібнотоварних господарств галузі. Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області: колективна монографія. За редакцією Н.С. Танклевської. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 308 с. С. 125-143.
 5. Крикунова В.М., Аверчева Н.О. Ефективність реалізації продукції овочівництва аграрними підприємствами Херсонської області. Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області: колективна монографія. За редакцією Н.С. Танклевської. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 308 с. С. 76-89.
 6. Оlga Рetrova, Nataliya Avercheva Trends innovative development of retail trade enterprises in Ukraine. Adaptation of science, education and business to world innovative megatrends: International collective monograph / Edited by M.M. Iermoshenko – Doctor of Science in Economics, Professor, President of the International Academy of Information Science, Real Member of New York Academy of Sciences USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2018. – 296 p.
 7. Рудік Н.М. Динамічний та структурний аналіз сектору малого та середнього підприємництва. / Н.М. Рудік // Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового сектору економіки/: Колективна монографія / За заг.ред. Л.О. Мармуль. м. Херсон: Айлант, 2018.- 374с. С. 294-302. (0,7 д.а.)
 8. Рудік Н.М. Концептуальні засади ефективного менеджменту підприємництва./ Н.М. Рудік // Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності/:[Колективна монографія]/ за ред. Н.С. Танклевської – Херсон: 2018. 202с., 145-149. (0,3 д.а)
 9. Рудік Н. М. Теоретичний та прикладний аспекти формування конкурентоспроможності підприємств галузі садівництва.// Н.М.Рудік // «Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій»: (Колективна монографія)/ за ред. Л.О. Мармуль - Херсон: 2019. 326с.,С. 446-465 (1,25д.а.)
 10. Галат Л.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності овочів на внутрішньому та зовнішньому ринках. Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності: Колективна монографія. За редакцією Н.С. Танклевської. Херсон, 2019. С.4-14 (0,8 д.а.)
 11. Галат Л.М., Терновський В.О. Маркетинг продукції овочівництва. Тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області. Колективна монографія. За редакцією Н.С. Танклевської. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019 С.89-112.(0,54 д.а.)
 12. Галат Л.М. Логістика овочів в Україні. Тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області. Колективна монографія. За редакцією Н.С. Танклевської. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.112-124. (0,59 д.а.)
 13. Галат Л.М. Удосконалення системи зберігання і переробки продукції. Тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області. Колективна монографія. За редакцією Н.С. Танклевської. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.144-158. (0,73д.а.)
 14. Галат Л.М. Логістика овочевого ринку в Україні. Теорія та практика торговельного підприємництва в Україні. Колективна монографія./ За редакцією Н.С. Танклевської. - Херсон, 2018.- 31-45.( 0,67 д.а.)

Навчальні посібники

 1. Великий В.М., Виноградова Т.І., Потанер Л.Д Психологія. Опорний конспект. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. – Херсон: ХДАУ, 2015. – 144 с.
 2. Лишевська В.М. Силові здібності людини (навчальний посібник). м. Херсон. ТОВ “Айлант”. – 2018. 275 с.

Статті у фахових виданнях України та збірниках наукових праць

 1. Авторське свідоцтво № 76921 Літературно-письмовий твір науково-економічного характеру «European vector of the development of layer poultry farming in Ukraine» 19.02.2018 р.
 2. Бойко В.О., Аверчева Н.О., Бойко Л.О. Виноградарсько-виноробна галузь України – конкурентоспроможний напрям агробізнесу. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 61-70.
 3. Аверчева Н.О., Бойко В.О., Бойко Л.О. Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону. Економіка АПК. 2019. № 6 С.15-25.
 4. Ковальов Д.В. Ринок праці Херсонської області та ризики його функціонування. Науково – практичний журнал «Агросвіт». - 2019. - № 7 - С.37- 42 http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2858&i=5
 5. Галат Л.М. Особливості ринку свіжих овочів в Україні. Агросвіт. 2019. № 11. С.35-44.
 6. Ковальов Д.В., Самайчук С.І. Статистичний аналіз демографічних процесів у регіоні. Науково-практичний журнал «Агросвіт». 2018. - № 8 С.11 - 16
 7. Ковальов Д.В., Самайчук С.І. Прогнозні параметри економічної ефективності сільськогосподарських підприємств Херсонської області на інноваційно-інвестиційних засадах. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал № 2 (45). – Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права, 2018.
 8. Ковальов Д.В. Оцінка ключових тенденцій у трансформації зайнятості населення Херсонської області та змін у її структурі: науково-практичний журнал «Агросвіт». 2019. №9 С. 39–45 http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2878&i=5
 9. Ковальов Д. В. Основні тенденції розвитку неформальної зайнятості в Україні Науково – практичний журнал «Агросвіт». – 2019. - № 13 – 14. С.17-22 http://www.agrosvit.info/?n=13-14&y=2019
 10. Рудик А.Л. Рудик Н.М. Оцінка технологій збирання льону олійного, призначеного для подвійного використання. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН  Запоріжжя, 2018. Випуск 24. С.208-213. (0,5д.а.)
 11. Лишевська В. М., Шаповал С.І. Формування пізнавального інтересу молоді засобами фізичного виховання. «Діалог вічного повернення» Національний педагогічний університет ім. Драгоманова Українська академія наук (міжнародний гуманітарний журнал) м. Київ 2018 №1 (1) С.57-62
 12. Лишевська В. М., Шаповал С.І. Диференціальні відмінності дерматогліфіки ноги в прогнозі спортивної обдарованості. Херсонський національний технічний університет. Вісник ХНТУ. Херсон 2018. № 2 (65).-С.195 -200.
 13. Лишевська В. М., Шаповал С.І. Координационные способности человека. Науковий журнал .- Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2019 р. № 34. C.109-111.
 14. Рудік О.Л., Рудік Н.М. Оцінка технологій збирання льону олійного, призначеного для подвійного використання. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН Запоріжжя, 2018. Випуск 24. С.208-213/. (0,5д.а.)  URL:http://bulletin.imk.zp.ua/index.php?year=2017&number=24&lang=ua/
 15. Рудик Н.М. Рудик А.Л. Агроэкологические аспекты размещения и использования льна масличного двойного назначения в Украине. Ученые записки Лянкяранского государственного университета. Лянкяран. 2019 - №1 С. 114 -122.
 16. Рудик Н.М. Состояние и проблемы развития предпринимательства в Украине. Ученые записки Лянкяранского государственного университета». Лянкяран. 2019. №1. С. 122 -128.
 17. Виноградова Т.І., Великий В.М. Запобігання правопорушенням у студентському середовищі. Соціально – педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи / голова редкол. О.А. Удалова, члени редкол. Ю.В. Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха. Київ, 2018. 311 с., С. 89-93
 18. Виноградова Т.І., Великий В.М. Вплив викладача вищої школи на розвиток особистості студента. Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи. Голова редкол. О.А. Удалова, члени редкол. Ю.В.Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха. Київ, 2018. 311 с., С. 269-274.
 19. Виноградова Т.І. Психолого-педагогічні особливості формування толерантності майбутніх економістів. Філософські обрії сьогодення: збірник наукових праць. За заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В.-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»,2018.-272с.,С.30-38 http://www.ksau.kherson.ua/files/kaf_zemleustroyu/2018.pdf
 20. Виноградова Т.І. Вплив професійного вигорання викладача ВНЗ на формування особистості студентів ХДАУ. Філософські обрії сьогодення: збірник наукових праць. За _е. _ед.. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. -272с.,С.162-170. http://www.ksau.kherson.ua/files/kaf_zemleustroyu/2018.pdf
 21. Великий В.М., Виноградова Т.І. Вплив викладача вищої школи на розвиток особистості студента. Соціально – педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи. Голова редкол. О.А. Удалова, члени редкол. Ю.В. Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха. Київ, 2018. 311 с., С. 269-274 http://www.agroosvita.com/taxonomy/term/644.
 22. Виноградова Т.І. Психолого-педагогічні особливості формування толерантності майбутніх економістів. Філософські обрії сьогодення: збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В.-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.-272 с., С. 22-30.40.
 23. Виноградова Т.І., Вплив професійного вигорання викладача ВНЗ на формування особистості студентів ХДАУ. Філософські обрії сьогодення: збірник наукових праць. За заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. - Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. 272 с., С. 162-170.
 24. Виноградова Т.І. Спосіб життя людини як визначальний фактор її розвитку. Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія здоров'я – здоровий спосіб життя – здорова нація» / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – 302 с. – С.37-42.
 25. Виноградова Т.І. Психолого – педагогічні умови застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів. Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія здоров'я – здоровий спосіб життя – здорова нація» / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – 302 с. – С.42-46
 26. Зарівняк І.С. Формування світогляду студентів засобами мови. Збірник наукових праць Sophia Prima: діалог вічного повернення. Міжнародний гуманітарний журнал. – К.: Вид-во ВІР УАН, 2018. – №1 (1). – С. 41-46.
 27. Зарівняк І.С. Соціально – філософські аспекти здоров'я та здорового способу життя / І.С.Зарівняк // Збірник статей, тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія здоров'я – здоровий спосіб життя – здорова нація » / за заг. ред. Берегова Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ « ХДАУ», 2018.- С.95 – 99.
 28. Зарівняк І.С. Відкритість освіти в контексті формування громадянського суспільства. «Розвиток ключових компетентностей особистості педагога в умовах реформування освіти»: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю, присвяченої світлої пам’яті В.А.Макарова – реформатора освітньої діяльності Міжрегіонального вищого та професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій (28.05.2019р), Біла Церква-Дніпро: БІНПО ДВНЗ УМО, МВПУПІТ, 2019.-303.С.269-273. http:// kafpppo.inf.ua/

Фізична підготовка здобувачів вищої освіти

Майстри спорту України

Пешенко Микита МС України з кіокушинкарате, Чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, неодноразовий чемпіон України.

Панич Євген МС України з боротьби самбо, призер Європи, неодноразовий чемпіон України.

Новаківський Микола МС України з академічного веслування, чемпіон України.

Спанчек Іван МС України з боротьби самбо, чемпіон України.

Новаківський Микола МС України з академічного веслування.

Угрін Олександр МС України з пауерліфтінгу, чемпіон України.

Спанчек Іван МС України з боротьби самбо, чемпіон України.

Аскаров Лачин МС з вільної боротьби.

Чепа Ксенія МС України з хортингу (змішані бої).

Завоювання збірними командами ХДАУ
призових місць на спортивних змаганнях

Міжнародні змагання

1. Пешенко Микита МС, кіокушин- карате, абсолютний Чемпіонат Європи –

23.03.2019р.  Лорка – Мурсія (Іспанія ) 2 місце.

2. Пешенко Микита МС, кіокушин- карате, абсолютний Чемпіонат Європи -

23 – 24. 11. 2019р м. Дембіца (Польща) 1 місце

Всеукраїнські змагання

1.Новаківський Микола МС, академічне веслування, чемпіонат України

до 23 р. м. Київ 07 – 09.07.2019р. 1 місце.

2. Новаківський Микола МС, академічне веслування,  командний чемпіонат України м. Київ13 – 15 .09. 2019р. 2 місце.

3. Новаківський Микола МС, академічне веслування,  командний чемпіонат України м. Київ13 – 15 .09. 2019р. 2 місце. Командний Чемпіонат України

м. Київ 2 місце, четвірка.

4. Новаківський Микола МС, академічне веслування,   Кубок України

м. Київ U – 23 15 – 17.08. 2019р. 1 місце, двійка.

5. Панич Євгеній МС, боротьба самбо, Чемпіонат України, 31.01. – 03.02 2019 р. м. Херсон  (Україна ) 1 місце.

6. Вус Ольга КМС, академічне веслування, Чемпіонат України серед юніорів,

 12 – 14 квітня 2019 м. Олешки (Україна ) 3 місце.

7.  Чістік Максим КМС, змішані єдиноборства, Кубок України з контактного карате,  23 квітня 2019 р.м. Миколаїв Україна 1 місце.

8. Вус Ольга КМС, академічне веслування,  Кубок України серед юніорів 23–

26 квітня м. Дніпро (Україна ) 3 місце.

9. Спанчек Іван МС. боротьба самбо, Всеукраїнський турнір, 09.02.2019р.

м. Одеса (Україна) 1 місце.

10. Чістік Максим , змішані єдиноборства, Кубок України з контактного карате, 18.05.2019м. Одеса (Україна), 2 місце.

11. Новаківський Микола МС, академічне веслування,   Чемпіонат Україн до 23 років, 07 – 09. 06 2019 р.м. Дніпро, 2 місце.

12. Новаківський Микола МС, академічне веслування,  особистий Чемпіонат України, 21 – 23. 06. 2019 м. Дніпро, 1 місце.

13.  Вус Ольга КМС, академічне веслування,  Чемпіонат України серед юніорів, 25 – 27 .06. 2019р. м. Дніпро,  ІІІ місце.

14 Вус Ольга КМС, академічне веслування,  Чемпіонат України серед юніорів,  05 – 07. 07.2019р. м. Київ, ІІІ місце.

15. Вус Ольга КМС, академічне веслування,   Кубок України серед молоді до23 років, 16 – 18. 08 2019р. м. Київ, ІІІ місце.

Обласні змагання

1. Овдієнко Юлія, шахи, Змагання з шахів серед команд дівчат ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади, 21.02.2019р. м. Херсон, ІІІ місце.

2. Збірна команда дівчат (10 чол.),  баскетбол, змагання з баскетболу серед команд дівчат ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади, 19-21.березня, 2019р. м. Херсон, 2 місце.

3.  Вус Ольга КМС, академічне веслування,  Чемпіонат Херсонської обл..

Відкриття сезону 29 – 30 .03. 2019р. м. Херсон, 1 місце.

4. Чемпіонат Херсонської обл..серед юніорів м. Херсон (Україна ) 4 – 5квітня

2019 рік м. Херсон, І місце.

5. Збірна команда юнаків, футбол (18 чол.) змагання з футболу серед команд

ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади, 09 – 12.04.19

м. Херсон, 1 місце.

6. Вус Ольга КМС, академічне веслування, Чемпіонат Херсонської обл.. 19 -20 квітня 2019 м. Херсон (Україна ), 1 місце.

7. Збірна команда юнаків, легка атлетика (10 чол.), змагання з легкої атлетики серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.04.2019р. м. Херсон (Україна ), ІІІ місце.

8. Мішуров Віталій, легка атлетика, біг 100м.(особиста першість) змагання з легкої атлетики серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.04.2019р. м. Херсон (Україна ), ІІ місце.

9. Кульчиковський Віталій, легка атлетика, стрибок у довжину з розбігу

(особиста першість), змагання з легкої атлетики серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.04.2019р. м. Херсон (Україна ), ІІІ місце.

10.Колегін Владислав, легка атлетика, біг 200 м. (особиста першість), змагання з легкої атлетики серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.04.2019р. м. Херсон (Україна ), ІІ місце.

11. Видавський Олексій, пляжний волейбол, змагання з волейболу серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.05.2019р. м. Херсон (Україна ), ІІІ місце. 

12. Войтюк Олександр,  пляжний волейбол, змагання з волейболу серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.05.2019р. м. Херсон (Україна ), ІІІ місце.

13. Безручко Назар,  пляжний волейбол, змагання з волейболу серед команд ЗВО ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХІV обласної Універсіади 25.05.2019р. м. Херсон (Україна ), ІІІ місце. 

14. Збірна команда дівчат (10 чол.), волейбол, Міський турнір з волейболу присвячений пам'яті видатного тренера О.І. Тімощенка, 19 травня 2019р.

м. Херсон (Україна ), 2 місце.

15. Збірна команда юнаків, національно – патріотичний фестиваль «Козацький гарт – 2019,  17 червня 2019 р. м.Херсон 2 місце

16. Змагання з настільного тенісу серед команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХV обласної Універсіади 20.09.2019 р м. Херсон – 2 місце

17. Змагання з настільного тенісу серед команд дівчат ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХV обласної Універсіади 20.09.2019 р м. Херсон – 2 місце

18. Змагання з волейболу серед команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХV обласної Універсіади 16 – 18  жовтня 2019р. м. Херсон, 2 місце.

19. Змагання з волейболу серед команд дівчат ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХV обласної Універсіади 16 – 18  жовтня 2019р. м. Херсон, 2 місце.

20. Змагання з фут-залу серед команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за Програмою ХV обласної Універсіади, 26 – 28 листопада 2019р. м. Херсон, 2 місце

Спартакіада ДВНЗ «ХДАУ» серед студентів та НПП

 1. Спартакіада «Здоров'я » серед НПП з 4 видів спорту: шахи, шашки, настільний теніс, волейбол, лютий 2019р.

          1 місце – команда АФ – 19 чол.

          2 місце - команда БТФ – 19 чол.

          3 місце - команда ФРГП – 19 чол.

 2.  ІV міські спортивні змагання  серед первинних профспілкових організацій Херсонської обласної профспілкової організації працівників АПК. Збірна команда НПП ДВНЗ «ХДАУ» - 1 місце (волейбол, міні -  футбол, дартс, шашки, теніс настільний). Прийняло участь 30 чоловік.

 3. Спартакіада  ДВНЗ «ХДАУ» серед факультетів з 6 видів спорту: міні – футбол, баскетбол, волейбол, теніс настільний, фут зал.

          1 місце – команда АФ – 45 чол.

          2 місце - команда ЕФ – 45 чол.

          3 місце - команда ФРГП – 45  чол.