Зміст

015_Професійна освіта (Економіка).pdf
051_Економіка, 076_Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 072_Фінанси, банківська справа та страхування.pdf
071_Облік і оподаткування.pdf
073_Менеджмент (ОПП Менеджмент, ОПП Менеджмент інформаційних технологій.pdf
081_Право.pdf
101_Екологія, 183_Технології захисту навколишнього середовища.pdf
103_Науки про землю.pdf
141_Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.pdf
181_Харчові технології.pdf
191_Архітектура та містобудування.pdf
192_Будівництво та цивільна інженерія.pdf
193_Геодезія та землеустрій.pdf
194_Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.pdf
201_Агрономія.pdf
202_Захист і карантин рослин.pdf
203_Садівництво та виноградарство.pdf
204_Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.pdf
205_Лісове господарство.pdf
206_Садово - паркове господарство.pdf
207_Водні біоресурси та аквакультура.pdf
208_Агроінженерія.pdf
241_Готельно-ресторанна справа.pdf
242_Туризм.pdf
281_Публічне управління та адміністрування.pdf