ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра науки про Землю та хімію

Навчальні лабораторії 12 – 24 головного корпусу ХДАЕУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри

1920

Призначення кафедри

Вивчення питань з хімії, хімічного аналізу поверхневих вод, біології, виробництва та вилову гідробіонтів і їх переробки.

 

Склад кафедри

Завідувач кафедрою: Козичар М.В.

Доценти: Біла Т.А., Богадьорова Л.М., Вогнівенко Л.П.

Старший викладач Резнікова В.В.

Співробітники: Панова Н.В.

Викладачі та співробітники кафедри хімії та біології

Козичар Михайло Васильович – завідувач кафедрою, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Біологія», «Гідробіологія», «Лісова зоологія», «Водна токсикологія», «Водна мікробіологія», «Адаптація антропології до змін клімату».

Тематика НДР: «Годівля об’єктів аквакультури та марикультури».

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 70.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Михаил Козычар

Ідентифікатор автора Web of Science: AAF-8687-2020

ORCID: 0000-0001-9976-2555

clip_image004

Біла Тетяна Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Хімія (неорганічна, аналітична)», «Хімія (органічна, фізколоїдна)», «Загальна та неорганічна хімія», «Біогеохімія та гідрохімія».

Тематика НДР: «Вивчення гідрохімічного режиму ставів».

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 134.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Тетяна Біла

ORCID: 0000-0003-1424-2505

Ідентифікатор автора Web of Science: AAG-1832-2020

 

Богадьорова Лариса Михайлівна – кандидат географічних наук, доцент 

Викладає дисципліни: «Регіональна економічна і соціальна географія», «Методологія та організація наукових досліджень», «Проблеми урбанізації», «Прибережні та морські екосистеми», «Географічна картографія», «Безпека геосфери», «Біогеографія», «Топографія з основами картографії», «Основи мінералогії та петрографії», «Рекреаційні комплекси світу», «Рослини Земної кулі», «Дизайн квітників».

Тематика НДР: «Територіальна організація сільськогосподарського виробництва», «Розвиток туристичної галузі України»

Кількість наукових та навчально-методичних праць60 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Лариса Богадьорова

ORCID: 0000-0002-9072-3434

Ідентифікатор автора Web of Science (Publons):  larisa-bohadorova

clip_image015

Вогнівенко Людмила Петрівна – доцент

Викладає дисципліни: «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії», «Фізична та колоїдна хімія», «Біохімія харчових продуктів», «Харчова хімія», «Нутріціологія».

Тематика НДР: «Технологічна та біохімічна оцінка м’ясної сировини різних видів тварин при виробництві ковбасних виробів»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль Google Scholar: Людмила Вогнівенко

ORCID: 0000-0002-7866-8081

Резнікова Вероніка Вікторівна – кандидат технічних наук, старший викладач

Тематика НДР: «Розробка композицій для високоякісної обробки віскозних тканин»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Панова Наталя Володимирівна – лаборант.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри:

 • «Біологія»,
 • «Лісова зоологія»,
 • «Гідромамологія»,
 • «Водна мікробіологія»,
 • «Водна токсикологія»,
 • «Гідробіологія»,
 •  «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії»,
 • «Біохімія гідробіонтів»,
 • «Геоекологічний ризик»,
 •  «Хімія» (неорганічна, аналітична),
 • «Загальна та неорганічна хімія»,
 • «Неорганічна, аналітична та органічна хімія»,
 • «Хімія» (органічна, фізколоїдна),
 • «Органічна хімія»,
 • «Екологічна біохімія»,
 • «Біогеохімія та гідрохімія»,
 • «Хімія»,
 • «Основи екологічної хімії»,
 • «Аналітична хімія»,
 • «Хімія НС та санітарно-хімічний аналіз».

Історична довідка кафедри

Перша згадка про хімію як дисципліну, що вивчалась у навчальному закладі, відноситься до 1887 року, коли засноване в 1884 році Херсонське сільськогосподарське училище було перетворене із нижчого в середнє. В цей час в училищі вже була хімічна лабораторія, завданням якої було «навчити учнів поводитись з приладами і виконувати головні досліди по природничим наукам» (звіт Херсонського земського с.-г. училища за 1887 р.).

У 20-ті роки, коли училище було перетворене в сільськогосподарський інститут була створена кафедра хімії, якою завідував Є.Х. Бурзі (до 1950 р.). В подальшому кафедрою хімії завідували: доцент Клягін П.К. (1950-1968 рр.), доцент Ступак М.Ф. (1974-1976 рр.), доцент Гарус З.Ф. (1977-1978 рр., 1983-1993 рр.), доцент Яніна Р.І. (1978-1983 рр.), професор Ковалевський О.В. (1993-1997 рр.), професор Іванов В.О. (1997-2001 рр.), доцент Біла Т.А. (2002 – 2013 рр.), доцент Козичар М.В. (2013 р. –по теперішній час).

У 2013 р. на підставі рішення вченої ради ХДАУ та наказу № 50/б.і. від 20.06.2013 р. було створено кафедру хімії та біології.

У 2020 р. на підставі рішення вченої ради ХДАЕУ та наказу № 32-ОД від 28.05.2020 р. було створено кафедру науки про Землю та хімії.

Матеріально-технічна база кафедри

Ауд. № 12 – навчальна лабораторія гідрохімії

Ауд. № 13 – навчальна лабораторія органічної хімії

Ауд. № 14 – навчальна лабораторія неорганічної та аналітичної хімії

Ауд. № 15 – навчальна лабораторія органічної хімії

Ауд. № 23 – навчальна лабораторія фізичної та колоїдної хімії

Ауд. № 24 – навчальна лабораторія неорганічної та аналітичної хімії

 

Навчально-методична робота

Для забезпечення високого рівня компетенцій студентів підготовлено: начальні посібники, курси лекцій, методичні рекомендації, навчально-контролюючі та контролюючі програми для студентів.

 

Наукова робота із студентами

Робота студентів у науковому гуртку «Хімік»

 

 

 

 

 

МАН (мала академія наук)

Доцент кафедри Ляшенко Є.В. є керівником науково-дослідницьких робіт учасників МАН зі спеціальностей: Екологія, Агрономія, Хімія за різноплановою тематикою.

Доценти кафедри: Ляшенко Є.В., Козичар М.В., Охріменко О.В. є консультантами науково-дослідних робіт та учасниками журі МАН.

 

Студентські олімпіади

Викладачами кафедри на базі Херсонського ДАУ щорічно проводиться I етап Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів І курсів біолого-технологічного, агрономічного факультетів та факультету рибного господарства та природокористування. 

 

Основні наукові досягнення кафедри

Співробітники кафедри постійно займаються науково-дослідною роботою. За останні роки (2007-2013) ними було розроблено такі госпдоговірні теми:
Впровадження технології культивування осетроподібних в умовах господарств регіону. Формування ремонтно-маточних стад (Замовник Інститут рибного господарства УААН), 2007.
Вивчення гідрохімічного та гідробіологічного режимів ставів ХВЕЗ та розробка рекомендацій з їх раціональної експлуатації (Замовник – ХВЕЗ), 2007-2013.
Співробітники кафедри постійно беруть участь в науково-практичних конференціях, які проводяться на базі  різних організацій та підприємств України та близького зарубіжжя; публікують свої наукові роботи в збірниках наукових праць різних організацій та періодичних виданнях України та близького зарубіжжя; керують науково-дослідною роботою студентів з подальшою участю останніх у конференціях та публікуванням статей.

 


Авторські розробки

Викладач кафедри, к.х.н., доцент Ляшенко Є.В. розробив:

 • Рейтинг студентів БТФ.  Вже використовується деканатом БТФ для формування рейтингу з метою подальшого нарахування стипендій. Можливості: загальний рейтинг по всьому факультету всіх студентів; всіх студентів окремо по групах; загальний рейтинг по всьому факультету студентів, які не мають заборгованості; те ж саме окремо по групах; ті ж 4 варіанти тільки для студентів-бюджетників.
 • Тестуюча програма з органічної хімії (для студентів агрономічного та біолого-технологічного факультетів). Модифікація 2017 року. Дозволяє оцінювати знання з окремих тем курсу, шкалірованние результати, складати груповий рейтинг.
 • Тестуюча програма з фізичної та колоїдної хімії (для студентів агрономічного факультету). Модифікація 2017 року. Подібна попередньої для модульних контрольних з Фізколлоїдної хімії.

програми в Інтернеті  на вчительському порталі:  http://www.uchportal.ru/load/63

 • Рівняння хімічних реакцій. Комп'ютерна програма з хімії. Знаходить рівняння хімічних реакцій за заданим вихідного речовини або продукту з великої бази даних. Визначає молярну масу за формулою. Наводить історичні відомості про простих речовинах. Цільова аудиторія широка, включаючи вчителів, студентів та школярів, що готуються до олімпіад (тому спеціально намагався вводити нетривіальні рівняння).
 • "Рішення задач, пов'язаних з концентрацією розчинів" – навчально-розрахункова комп'ютерна програма з хімії.  Основне призначення - розрахунок масової частки речовини в розчині (при розчиненні, розведенні, упарюванні; також для випадку речовин, що реагують з водою і кристалогідратів) і визначення необхідного масового співвідношення компонентів для отримання розчину необхідної концентрації. Перерахунок всіх видів концентрацій (масової частки, молярної, моляльній, мольной частки) з однієї в іншу. Є невеликий блок з теоретичним матеріалом по темі.
 • Комп'ютерна гра з хімії "Відгадай речовину"                           Для більшості школярів і студентів формула речовини-це абстракція, не пов'язана з якимись його відчуттями або спогадами. Ця хімічна гра створена, щоб заповнити цей недогляд. Сподіваюся, учень запам'ятає, що NO2 це бурий газ, важчий за повітря, може реагувати з Н2 і NaOH і не реагує з O2 і HCl; можливо, навіть навчиться застосовувати густину і відносну густину для свого вибору. Другий рівень складності - для тих, хто це знає, вміє думати і зіставляти факти. Другий рівень-це хороша іграшка для вчителів і олімпіадників.

форум хіміків-ентузіастів

http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=87&start=440

 • Organic_classes_liason_OK.zip [227.81 КБ]     Взаємозв'язок і взаємопереходи між класами органічних речовин. Допомога студентам і викладачам у виборі шляху синтезу тієї чи іншої  органічної речовини.

Тести з хімії. ІІІ тур хімічної олімпіади школярів Херсонської області.  Усі класи, шкалювання результатів, рейтинг успішності учасників. Впроваджено у лютому 2017 у 30-й школі м. Херсона.

 

Нагороди кафедри

Ляшенко Є.В. – знак «Відмінник освіти України» (2007 р.).

Ляшенко Є.В. – нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (наказ МОН України № 38 від 27.03.2019 р. № 128-к).

Біла Т.А. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.).

Козичар М.В. – Заохочувальна трудова відзнака «Почесна грамота Державного комітету рибного господарства України» (2008 р.).

 

Міжнародна діяльність кафедри

Договір про двостороннє міжнародне співробітництво між ДВНЗ "ХДАУ" та Федеральним державним унітарним підприємством «Всеросійський науково-дослідницький інститут прісноводного рибного господарства», 20.06.2008 р.

Договір № 8Т-60 про участь у розробці програми Європейського Союзу по здійсненню якості, безпеки, конкурентноздібності сільськогосподарської і харчової продукції, яка розроблена Литовським державним центром по риборозведенню та рибогосподарським дослідженням, 2007 р.

Участь у програмі NACCE країн Східної та Центральної Європи, з 2005 р.

 

Свідоцтва і патенти кафедри

   

Статті кафедри хімії та біології

 

Статті у виданнях, що індексуються у Web of Science i Scopus

 

 1. Kokovikhin S.V. The influence of farming activities on seeds productivity of winter wheat varieties in the conditions of the South of Ukraine / S.V. Kokovikhin, V.Yu. Zaporozhchenko, G.V. Karashchuk, O.O. Kazanok, M.V. Kozychar, M.V. Levchenko, Ye.S. Podakov, O.S. Prystemskyi // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2019. – Vol. 10(1). P. 449-456.
 2. Lavrenko S. Chickpea yields and water use efficiency depending on cultivation tehnology elements and irrigation / S. Lavrenko, N. Lavrenko, O. Kazanok, G. Karashchuk, M. Kozychar, Y. Podakov, A. Sakun /  AgroLife Sciences Journal. Volume 8. No. 2. – 2019.  – P. 59 – 64. 

 

Статті у фахових виданнях України

 

 1. Охріменко О.В. Методи переробки твердих побутових відходів / О.В. Охріменко, Л.П. Вогнівенко, Т.А. Біла // Таврійський науковий вісник: Наук. журнал. Вип. 101. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 209 - 214.
 2. Оліфіренко В.В. Токсико-біологічна оцінка риби та гідро біонтів за допомогою тест-об’єктів / В.В. Оліфіренко, М.В. Козичар // Наук.-практ. жур. «Водні біоресурси та аквакультура». № 1. Херсон. 2018. – С. 95 – 99.
 3. Козичар М.В. Регулювання рівня розвитку фітопланктону та абіотичних умов у ризничих ставах / М.В. Козичар, В.В. Оліфіренко, Є.С. Подаков // Водні біоресурси та аквакультура: Наук. журнал. Вип. 1. – Херсон: Електронна сторінка видання – www.wra-journal.ksauniv.ks.ua, 2019. – С. 63-74.
 4. Біла Т.А. Компетентнісна спрямованість навчального процесу при вивченні хімії / Т.А. Біла, Є.В. Ляшенко, О.В. Охріменко // Наук. вид. «АгроТерра». – Київ: «Агроосвіта». 2018. № 2 (5). – С. 27-29.
 5. Ляшенко Е.В. Компетентностная направленность процесса обучения / Е.В. Ляшенко, Т.А. Белая, Е.В. Охрименко / Інноваційна педагогіка: Наук. журнал. Вип. 9. Том 1. – Одеса: Електронна сторінка видання – www. Innovpredagogy.od.ua, 2019. – С. 38-42.
 6. Ляшенко Е.В. Формирование устойчивой мотивации к изучению химии как средства углубления знаний / Е.В. Ляшенко, Т.А. Белая, Е.В. Охрименко / Інноваційна педагогіка: Наук. журнал. Вип. 18. Том 1. – Одеса: Електронна сторінка видання – www. Innovpredagogy.od.ua, 2019. – С. 13-17.
 7. Охріменко О.В. Дослідження параметрів якості водопровідної води у місті Херсон хімічними методами / О.В. Охріменко, Т.А. Біла, Є.В. Ляшенко // Водні біоресурси та аквакультура: Наук. журнал. Вип. 2. – Херсон: Електронна сторінка видання – www.wra-journal.ksauniv.ks.ua, 2019. – С. 134 - 143.
 8. Олифиренко В.В. Технології очистки води різного походження та цілового призначення в провінції Чжецзян / В.В. Олифиренко, М.В. Козычар, А.А. Оліфіренко, О.А. Дюдяева // Водні біоресурси та аквакультура: Наук. журнал. Вип. 2. – Херсон: Електронна сторінка видання – www.wra-journal.ksauniv.ks.ua, 2019. – С. 121 - 133.
 9. Оліфіренко В.В. Визначення харчової та біологічної цінності риби за допомогою тест-організмів / В.В. Оліфіренко, М.В. Козичар, А.А. Оліфіренко // Таврійський науковий вісник: Наук. журнал. Вип. 110. Частина 2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 184 – 189.
 10. Белая Т.А. Метод проектов в самостоятельной работе на занятиях по гидрохимии / Т.А. Белая, Е.В. Ляшенко, Е.В. Охрименко / Інноваційна педагогіка: Наук. журнал. Вип. 21. Том 1. – Одеса: Електронна сторінка видання – www. Innovpredagogy.od.ua, 2020. – С. 91-94.

Матеріали науково-практичних конференцій викладачів, молодих вчених та студентів


Сучасні підходи до формування та управління антропогенними
і природними біоценозами України

 1. Вогнівенко Л.П. Метаболізм у життєдіяльності риб / Л.П. Вогнівенко, А.О. Бай / Матер. наук.-практ. конф. викладачів, молодих вчених та студентів «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України». - Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2019. – С. 17 – 19. (0,18 др. арк.).
 2. Вогнівенко Л.П. Забруднення вод Дніпра / Л.П. Вогнівенко, А.О. Бай / Матер. наук.-практ. конф. викладачів, молодих вчених та студентів «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України». - Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2019. – С. 69 – 72. (0,24 др. арк.).
 3. Вогнівенко Л.П. Дослідження ртуті в навколишньому природному середовищі і продуктах харчування та оцінка їх впливу на організм людини / Л.П. Вогнівенко, О.О. Стельмах / Матер. наук.-практ. конф. викладачів, молодих вчених та студентів «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України». - Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2019. – С. 76 – 79. (0,24 др. арк.).
 4. Вогнівенко Л.П. Вплив урану на живі організми / Л.П. Вогнівенко, Т.Д. Левшенок / Матер. наук.-практ. конф. викладачів, молодих вчених та студентів «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України». - Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2019. – С. 72 – 76. (0,3 др. арк.).
 5. Охріменко О.В. Екологічний стан річки Дніпро / О.В. Охріменко, А.Р. Овчаренко / Матер. наук.-практ. конф. викладачів, молодих вчених та студентів «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України». - Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2019. – С. 85 – 89. (0,24 др. арк.).
 6. Охріменко О.В. Проблеми сірководневого забруднення екосистеми Чорного моря / О.В. Охріменко, О.А. Костецька / Матер. наук.-практ. конф. викладачів, молодих вчених та студентів «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України». - Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2019. – С. 83 – 85. (0,18 др. арк.).

Внутрішньо вузівська конференція

 1. Біла Т.А. Біогаз – реальна альтернатива газу і нафтопродуктам / Т.А. Біла, О.М. Бойчук // Наук.-теорет. зб. «Перспектива». – Херсон. Вип. 31. 2018. – С. 237 – 239. (0,18 др. арк.).
 2. Біла Т.А. Біостимулятори рослин / Т.А. Біла, О.А. Вєлькін // Наук.-теорет. зб. «Перспектива». – Херсон. Вип. 31. 2018. – С. 240 – 242. (0,18 др. арк.).
 3. Біла Т.А. Мікродобрива із вмістом заліза та їх значення / Т.А. Біла, І.П Костенко // Наук.-теорет. зб. «Перспектива». – Херсон. Вип. 31. 2018. – С. 243 – 245. (0,18 др. арк.).
 4. Біла Т.А. Вплив мікроелементів на азотний обмін у рослин / Т.А. Біла, М.М. Сливар // Наук.-теорет. зб. «Перспектива». – Херсон. Вип. 32. 2019. – С. 73 – 75. (0,18 др. арк.).
 5. Біла Т.А. Рухомий фосфор та його особливості / Т.А. Біла, Г.О. Богату // Наук.-теорет. зб. «Перспектива». – Херсон. Вип. 32. 2019. – С. 61 – 63. (0,18 др. арк.).
 6. Охріменко О.В. Забруднення повітряного басейну міста Херсона / О.В. Охріменко, Є.В. Лебедєв // Наук.-теорет. зб. «Перспектива». – Херсон. Вип. 32. 2019. – С. 70 – 72. (0,18 др. арк.).
 7. Вогнівенко Л.П. Захист рослин / Л.П. Вогнівенко, В.С. Федько // Наук.-теорет. зб. «Перспектива». – Херсон. Вип. 32. 2019. – С. 76 – 78. (0,18 др. арк.).

Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.
Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи 

 1. Охріменко О.В. Хімічний склад і класифікація природних вод / О.В. Охріменко / Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи» (присвячена Всесвітньому дню Землі). - Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2019. – С. 202 – 206. (0,3 др. арк.).

V Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції
«Сучасний рух науки»

 1. Ляшенко Е.В. Проблемы разработки компетентностно ориентированного курса / Е.В. Ляшенко, Т.А. Белая, Е.В. Охрименко / Матер. V Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Сучасний рух науки». – Дніпро, 2019. – С. 404-407. (0,24 др. арк.).

Матер. ХІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції
Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки
в країнах Європи та Азії

 1. Охріменко О.В. Формування екологічної компетентності при вивченні хімічних дисциплін / О.В. Охріменко, Є.В. Ляшенко, Т.А. Біла // Матер. ХІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». –2019. – С. 120-123. (0,24 др. арк.).

 Матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет конференції
Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування
в умовах глобалізації

 1. Козичар М.В. Екологічні аспекти та проблематика утилізації елементів живлення в Україні / М.В. Козичар, В.С. Федько // Матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах глобалізації». – Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2018. – С. 299-301. (0,18 др. арк.).
 2. Охріменко О.В. Проблеми утилізації твердих побутових відходів / О.В. Охріменко, Т.А. Біла // Матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах глобалізації». – Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2018. – С. 304-307. (0,24 др. арк.).

 Матер. наук.-практ. інтернет-конференції викладачів,
молодих вчених та студентів
«Збалансоване природокористування:
погляд у майбутнє»

 1. Охріменко О.В. Отруйне озеро / О.В. Охріменко, Д.А. Кравець // Матер. наук.-практ. інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів «Збалансоване природокористування: погляд у майбутнє». – Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2018. – С. 131 - 137. (0,42 др. арк.).
 2. Охріменко О.В. Екологічний стан Азовського моря / О.В. Охріменко, В.С. Федько // Матер. наук.-практ. інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів «Збалансоване природокористування: погляд у майбутнє». – Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2018. – С. 141 - 144. (0,24 др. арк.).

Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції
«Хімія, агрохімія, екологія та освіта» Полтава

 1. Біла Т.А. Дидактичні підходи до формування компетенцій у студентів-екологів / Т.А. Біла, Є.В. Ляшенко, О.В. Охріменко / Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції «Хімія, агрохімія, екологія та освіта». - Полтава. 2019. – С. 10 – 12. (0,18 др. арк.). (друк)
 2. Біла Т.А. Удосконалення формування компетентнісної спрямованості хімічної підготовки студентів / Т.А. Біла, Є.В. Ляшенко, О.В. Охріменко / Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції «Хімія, агрохімія, екологія та освіта». – Полтава. 2019 . – С. 13-15. (0,18 др. арк.). (друк)

 Матер. І регіональної наук.-практ. інтернет-конференції
«Наукові читання імені В.М. Виноградова»

 1. Біла Т.А. Роль контекстного навчання у формуванні предметної компетентності з біогеохімії у студентів-екологів / Т.А. Біла, Є.В. Ляшенко, О.В. Охріменко / Матер. І регіональної наук.-практ. інтернет-конференції «Наукові читання імені В.М. Виноградова». - Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2019. – С. 10 – 12. (0,18 др. арк.). (друк)
 2. Козичар М.В. Ландшафтна архітектура / М.В. Козичар, В. Федько / Матер. І регіональної наук.-практ. інтернет-конференції «Наукові читання імені В.М. Виноградова». - Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2019. – С. 10 – 13. (0,24 др. арк.). (друк)

 «Сучасний рух науки». – Дніпро

 1. Біла Т.А. Дидактичні принципи формування предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів / Т.А. Біла, Є.В. Ляшенко, О.В. Охріменко / Матер. VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції «Сучасний рух науки». – Дніпро, 2019. – С. 1-5. (0, 3 др. арк.). (друк)

Матер. VI Міжнародної наук.-практ. конференції
«Філософські обрії сьогодення»

 1. Біла Т.А. Формування професійної компетентності екологів при вивченні хімії / Т.А. Біла, О.В. Охріменко // Матер. VI Міжнародної наук.-практ. конференції «Філософські обрії сьогодення». – Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2018. – С. 18 – 20. (0,18 др. арк.).
 2. Подаков Є.С. Сучасна проблематика використання програмних продуктів для викладання облікових навчальних дисциплін / Є.С. Подаков, М.В. Козичар // Матер. VI Міжнародної наук.-практ. конференції «Філософські обрії сьогодення». – Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2018. – С. 21 – 23. (0,18 др. арк.).

Матер. Міжнародної наук.-практ. конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»

 1. Біла Т.А. Організація навчальної діяльності студентів-екологів на заняттях з дисципліни «Хімія» (аналітична) / Матер. Міжнародної наук.-практ. конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» / Т.А. Біла / – Херсон: Олді-плюс, 2018. – С. 532 – 535 (0,24 др. арк.). (друк)
 2. Вогнівенко Л.П. Методичні засади викладання біохімії – фундаментальної загально біологічної дисципліни / Матер. Міжнародної наук.-практ. конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» / Л.П. Вогнівенко / – Херсон: Олді-плюс, 2018. – С. 541 – 544 (0,24 др. арк.). (друк)
 3. Охріменко О.В. Вплив функціонування полігонів ТПВ на навколишнє середовище / Матер. Міжнародної наук.-практ. конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» /О.В. Охріменко / – Херсон: Олді-плюс, 2018. – С. 195 – 198 (0,24 др. арк.). (друк)
 4. Козичар М.В. Регулювання рівня розвитку фітопланктону та абіотичних умов у ризничих ставах / М.В. Козичар, В.В. Оліфіренко, М.В. Тишко // Матер. Міжнародної наук.-практ. конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». – Херсон: Олді-плюс, 2018. – С. 426 – 430 (0,3 др. арк.). (друк)
 5. Оліфіренко В.В. Технологія мікробіологічної очистки  водойм природного та штучного походження / В.В. Оліфіренко, М.В. Козичар, Тишко М.В. // Матер. Міжнародної наук.-практ. конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». – Херсон: Олді-плюс, 2018. – С. 192 – 194 (0,18 др. арк.). (друк)

Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Управління та раціональне використання
земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення»

 1. Козичар М.В. Особливості управління земельними ресурсами в умовах сучасної децентралізації / М.В. Козичар / Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення». - Херсон. ДВНЗ «ХДАУ». 2019. – С. 47 – 52. (0,36 др. арк.).