ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Таврійський науковий вісник

Умови публікації статей у фаховому науковому виданні Херсонського Державного Аграрного Університету «Таврійський науковий вісник»

Умови публікації статей у фаховому науковому виданні Херсонського Державного Аграрного Університету «Таврійський науковий вісник»

Фахове наукове видання Херсонського державного аграрного університету «Таврійський науковий вісник» – це науково-практичний журнал, заснований у 1996 році. Видається за рішенням Науково-координаційної ради Херсонської області Південного наукового центру Національної академії аграрних наук України, вченої ради Херсонського державного аграрного університету та Президії Української академії аграрних наук з 1996 року. Зареєстрований у ВАК України в 1997 році “Сільськогосподарські науки”, перереєстрацію пройшов у червні 1999 року (Постанова президії ВАК № 1-05/7), у лютому 2000 року (№ 2-02/2) додатково “Економіка в сільському господарстві”, у червні 2007 року (№ 1-05/6) додатково “Іхтіологія” та у квітні 2010 року “Сільськогосподарські науки” (№ 1-05/3). Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 13534-2508 ПР від 10.12.2007 року.

У журналі висвітлюються актуальні питання аграрної науки за секціями:

- землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво;
- тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка сільськогосподарської продукції;
- меліорація і родючість ґрунтів;
- екологія, іхтіологія та аквакультура;
- економічні науки.

Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання конференцій, обговорень та круглих столів. У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих питань, а також пропозиції до удосконалення сільськогосподарського виробництва та економіки країни.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

З повагою, Головний редактор журналу Кирилов Юрій Євгенович

Порядок подання матеріалів
Вимоги до оформлення статей
Приклад оформлення статті

Адреса для подання матеріалів  e-mail: podakov19 (@) gmail.com

 

Таврійський науковий вісник. Випуск 98

Таврійський науковий вісник. Випуск 98:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 98 (Завантажити)

 

Таврійський науковий вісник. Випуск 97

Таврійський науковий вісник. Випуск 97:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 97 (Завантажити)

 

Таврійський науковий вісник. Випуск 96

Таврійський науковий вісник. Випуск 96:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 96 (Завантажити)

 

Таврійський науковий вісник. Випуск 95

Таврійський науковий вісник. Випуск 95:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Англійська анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 95 Сільсько-господарські науки (Завантажити)

Англійська анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 95 Економічні науки (Завантажити)

Таврійський науковий вісник. Випуск 94

Таврійський науковий вісник. Випуск 94:

Сільсько-господарські науки

Економічні науки

Англійська анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 94 (Завантажити)

Таврійський науковий вісник. Випуск 93

Таврійський науковий вісник. Випуск 93 (Завантажити)

Англійська анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 93 (Завантажити)

Таврійський науковий вісник. Випуск 92

Таврійський науковий вісник. Випуск 92 (Завантажити)

Англійська анотація Таврійський науковий вісник. Випуск 92 (Завантажити)

Таврійський науковий вісник. Випуск 91

Таврійський науковий вісник. Випуск 91 (Завантажити)

Таврійський науковий вісник. Випуск 90

Таврійський науковий вісник. Випуск 90 (Завантажити)