Бібліографічні посібники КБС ХДАУ

1. Зведений бюлетень нових надходжень літератури КБС ХДАУ
2. Біобібліографічні покажчики літератури з серії: «Біобібліографія діячів сільскогосподарської науки України»
3. Серія: «Історія университету»
4. Тематичні бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки літератури

Успіх особистості наприкінці й наступному сторіччі буде залежати від здатності добувати, оцінювати й використовувати інформацію.

Що являють собою енциклопедії, словники й довідники, вам, напевно, всім добре відомо, тому що не раз доводилося звертатися до них у пошуках потрібної інформації. А от що таке бібліографічний посібник, відомо, напевно, не всім. Бібліографічний посібник – це теж книга, але особлива, це книга про книги, вона є картою книжкового моря, яка допомагає зорієнтуватися щоб не потонути в книжковому потоці, тобто знайти для себе дійсно саме потрібне й цікаве, щоб не пропали даремно крихти вільного часу. Адже людина за все своє життя здатна прочитати тільки порядку 5000 книг, але ж випускаються ще сотні журналів і газет.
БІБЛІОГРАФІЯ (від грец. biblion - книга й ...графія). Буквально воно означає «книгоопис». - 1. Науковий систематизований опис книг, складання їхніх списків, покажчиків, оглядів літератури й т.п. 2. Наукова дисципліна, що вивчає теорію й методи такого опису. 3. Перелік книг по якому-н. питанню або якого-н. автора. 4. Особливий відділ у журналах, що містить статті й замітки про книги, журнали, статті, які вийшли.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС – це розгорнута бібліографічна характеристика видання, у якій бібліографічний опис доповнено тими чи іншими елементами: заголовком, анотацією, класифікаційними індексами, предметними рубриками тощо.
Отже, БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОСІБНИК – це перелік бібліографічних записів, тобто відомостей про книгу або статтю з газети, журналу, збірника упорядкованих та об’єднаних по визначеному принципу. Так само, як каталоги й картотеки, бібліографічні посібники є джерелами інформації про добутки печатки.
Існують 3 основних види бібліографічних посібників: бібліографічний покажчик, бібліографічний список і бібліографічний огляд.

1. Бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик відображає книги, статті та ін. матеріали, які розкривають або вузьку конкретну тему (проблему, або широку багатоаспектну – навіть галузь знань. Це і обумовлює складність його структури - наявність розділів і підрозділів, науково-довідковий апарат (передмова, допоміжні покажчики).

2. Бібліографічний список
Бібліографічний список – це простий алфавітний або хронологічний перелік бібліографічних записів без довідкового апарату, як правило, по вузькій темі чи питанню.

3. Бібліографічний огляд (есе, нарис)
Бібліографічний огляд (есе, нарис) являють собою зв'язне оповідання про документи (добутки печатки).

Всі бібліографічні посібники зберігаються у довідково-бібліографічному фонді Інформаційно-бібліографічного відділу та у відділах обслуговування Наукової бібліотеки ХДАУ і ви можете одержати їх як для перегляду в читальному залі, так і взяти для роботи додому.

© 2014 ХДАУ