ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Навчання студентів в ДВНЗ "ХДАУ"

Університет визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV (четвертого) рівня акредитації відповідно до рішення ДАК від 6 липня 2012 року протокол №97 (наказ МОН молодь спорт України від 13.07.2012 р. № 2325л).

Навчання студентів здійснюється на денній, заочній та екстернатній формах на бюджетній та контрактній основі.

Університет отримав ліцензію (серія АЕ №527473 від 14.11.2014 р.) про надання освітніх послуг навчальним закладом, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра рішенням ДАК.

Перелік ліцензованих спеціальностей, ліцензований обсяг та обсяг держзамовлення

на 2014-2015 навчальний рік

Шифр і назва напрямів та спеціальностей

Рівень акредитації

Ліцензований обсяг

Обсяг держзамовлення

денна

заочна

денна

заочна

0901 Сільське господарство і лісництво

ІV

 

 

 

 

6.090101 Агрономія

100

100

66

24

7.09010101 Агрономія

40

35

30

15

8.09010101 Агрономія

60

40

20

5

6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ІV

100

75

68

25

7.09010201 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

50

50

21

24

8.09010201 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

25

10

18

5

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство

 

30

0

5

0

0902 Рибне господарство та аквакультура

ІV

 

 

 

 

6.090201 Водні біоресурси

60

80

22

15

7.09020101 Водні біоресурси

35

50

8

16

8.09020101 Водні біоресурси

25

30

5

5

0601 Будівництво та архітектура

ІV

 

 

 

 

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)

60

75

40

15

7.06010301 Гідромеліорація

35

50

20

12

8.06010301 Гідромеліорація

25

10

15

5

6.060101 Будівництво

ІV

60

60

12

7

7.06010101 Промислове і цивільне будівництво

30

50

8

15

8.06010101 Промислове і цивільне будівництво

25

10

6

3

0305 Економіка та підприємництво

ІV

 

 

 

 

6.030509 Облік і аудит

50

50

4

2

7.03050901 Облік і аудит

30

80

10

4

8.03050901 Облік і аудит

25

25

2

0

6.030504 Економіка підприємства

50

50

2

0

7.03050401 Економіка підприємства

50

25

0

0

8.03050401 Економіка підприємства

25

25

3

0

Шифр і назва напрямів та спеціальностей

Рівень акре-дитації

Ліцензований обсяг

Обсяг держзамовлення

денна

заочна

денна

заочна

0306 Менеджмент і адміністрування

ІV

 

 

 

 

6.030601 Менеджмент

75

75

17

3

7.03060101Менеджмент

30

25

10

13

8.03060101Менеджмент

25

15

2

0

0801 Геодезія та землеустрій

 

 

 

 

 

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

30

0

10

0

0401 Природничі науки

ІV

 

 

 

 

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

50

30

13

6

7.04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

35

50

3

5

8.04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

10

8

7

5

Основний текст документа

Ліцензія 1 (Завантажити)

Додаток до ліцензії 2 (Завантажити)

Додаток до ліцензії 3 (Завантажити)

Додаток до ліцензії 4 (Завантажити)

Додаток до ліцензії 5 (Завантажити)