ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Новини

«Основи екології» – міждисциплінарні знання для майбутніх фахівців

Введення карантину в усі сфери життя суспільства став значним викликом, який призвів до активізації дистанційного навчання із використанням сучасних комунікативних платформ, поглиблення знань та умінь із інформаційних технологій. Зважаючи на короткий термін переходу до цифрової комунікації у навчанні, Херсонський державний аграрно-економічний університет швидко адаптувався до існуючої ситуації, тому що має значні інформаційні ресурси та технології, потужну команду науково-викладацького складу та ІТ-фахівців для проведення дистанційного навчання. 

Детальніше...

Захист курсової роботи онлайн

У студентів 3 курсу навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» відбувся захист курсової роботи з дисципліни «Землеустрій».  За допомогою сервісу Zoom було організовано відеоконференцію, де студенти у формі дискусії обговорили особливості проекту організації землекористування на територіях сільських рад Херсонської області.  У режимі онлайн зв’язку зі студентами обговорювався стан курсової роботи, висловлювались зауваження щодо її виконання.

Детальніше...

Екзаменаційна сесія на факультеті водного господарства, будівництва та землеустрою

Дистанційне навчання на факультеті водного господарства, будівництва та землеустрою проходить відповідно до графіка навчального процесу з дотриманням усіх діючих вимог. Викладачі кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій продовжують навчальний процес, в умовах всеукраїнського карантину, з використанням різних методів та способів дистанційної форми навчання.

Детальніше...

Дистанційне навчання на кафедрі фізики та загальноінженерних дисциплін під час заліково-екзаменаційної сесії

Ось і настав самий відповідальний для здобувачів вищої освіти період у навчальному семестрі – заліково-екзаменаційна сесія.
У цьому навчальному році кожному учаснику освітнього процесу (і викладачеві, і студенту) прийшлося випробовувати на собі додаткове психологічне навантаження. Воно виявлялось в адаптації до нових умов навчання, які передбачали застосування та у більш повній мірі використання різних методів дистанційної форми навчання.

Детальніше...

Співпраця з компанією Сингента

Застосування феромонних пасток допомагає агроному своєчасно визначити початок появи лускокрилих – шкідників плодових культур.
Завдяки співпраці з компанією Сингента для використання в навчальних цілях з підготовки фахівців зі спеціальності 201 «Агрономія» та 202 «Захист і карантин рослин» у навчальному розпліднику нішевих плодових культур Херсонського державного аграрно-економічного університету 08.05.2020 року доцентами кафедри ботаніки та захису рослин Урсалом В.В. і Мринським І.М. було встановлено феромонні пастки на листовійку гронову (Lobesia botrana Den et Sch.) та плодожерку східну (Grapholita molesta Busck.).

Детальніше...

ЗАПРОШЕННЯ НА СТУДЕНТСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ

Шановні колеги!

Економічний факультет ДВНЗ «Херсонський держаний аграрний університет» запрошує до участі Вас, Ваших аспірантів та студентів у роботі студентської науково-практичної конференції «Розвиток малого та середнього підприємництва в аграрному секторі півдня України», пленарне засідання якої відбудеться 15 травня 2020 року на інформаційній платформі ZOOM.

Детальніше...

Магістерська програма з агрономії: курс на вдосконалення

ЄБРР та УКАБ  розпочинають співпрацю над удосконаленням освітньої програми для розвитку сільського господарства України. 28 квітня 2020 року між Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та асоціацією “Український клуб аграрного бізнесу” була підписана угода на виконання проекту «Удосконалення магістерської програми з агрономії на півдні України».

Детальніше...

Нові статті науковців

Нові статті науковців Херсонського державного аграрного університету,
які опубліковані в базах даних WEB OF SCIENCE та SCOPUS

Детальніше...

Науковий гурток «Економічна теорія» продовжує роботу он-лайн!

Протягом тривалого часу на кафедрі загальноекономічної підготовки плідно працює студентський науковий гурток з економічної теорії, метою якого є глибоке вивчення теорії та практики соціально-економічного розвитку України та світу. 

Детальніше...

Мобільні додатки, як ефективний засіб засвоєння галузевої термінології в дистанційному навчанні

Наразі карантин. Та як усі ми знаємо, кожна медаль має дві сторони: світла - це те, що зараз 2020 рік і ми маємо величезні ресурси для розв'язання цієї проблеми. Це online платформи для дистанційного навчання, багаточисельні лінгвістичні портали, телебачення, сучасні мобільні додатки та OTG технології, які дозволяють "на ходу", (а саме так і перекладається абревіатура On-The-Go), мати доступ до інформації у будь-який час і в будь-якому зручному для отримувача місці за умов користування смартфоном на системі Android більш-менш нового покоління і при умовах відсутності стаціонарного ПК.

Детальніше...

Наукові виклики під час карантину

Карантинні заходи щодо запобігання захворюванням, викликаним короновірусом     COVID-19 змусили освітян працювати дистанційно й 24/7. Науково-викладацький склад ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» теж працюють дистанційно й наполегливо. Наукова робота викладачів університету – це невід’ємна частина науково-освітнього процесу.

Детальніше...

Digital-маркетинг: нові інструменти розвитку індустрії гостинності

Як об'єднати різні канали комунікації – веб-сайти, соціальні мережі, e-mail, sms, web push і месенджери  – в єдину систему, яка забезпечить безперервну взаємодію з клієнтом? Це завдання вирішується за допомогою омніканальної стратегії, про особливовості побудови якої дізналися студенти спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» під час практичного заняття на тему «Особливості цифрового маркетингу в індустрії гостинності».  

Детальніше...

Про вивчення іноземної мови в умовах карантину

Зміст навчання іноземної мови спрямований  на розвиток чотирьох компетенцій: мовної (фонетики, лексики, граматики), мовленнєвої (аудіювання, говоріння, читання, письма), соціокультурної (компаративистики), й загальнонавчальної (стратегічної). Студенти економічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету вивчають іноземну мову (англійську) за професійним та бізнес спрямуванням, а також другу іноземну мову (французьку).

Детальніше...

Карантинний період

Попередньо я був налаштований на написання дискусійної статті під назвою «Ставимо фільтри на непрофесіоналізм, або Кадри вирішують усе». Але ми, швидше за все, ще не досягли того стану, коли така непроста розмова необхідна. Тому, як і просили (коротко, інформативно, з відповідними скріншотами),  про мою наукову роботу у період карантину.

Детальніше...

Онлайн платформа на кафедрі водних біоресурсів та аквакультури

Дистанційне навчання на факультеті рибного господарства та природокористування проходить відповідно до графіка навчального процесу з дотриманням усіх діючих вимог. Кафедра водних біоресурсів та аквакультури з використанням платформи Viber реалізувала обговорення основних питань порядку денного у форматі засідання кафедри.

Детальніше...

Використання платформи Moodle при викладанні хімії

Карантин триває, а ми продовжуємо вчитись дистанційно. У нас є чудовий вихід з ситуації що склалася, а саме навчання за допомогою комп'ютерних технологій. Це і оперативність, доступність, наявність свого персонального вчителя. В університеті створена навчальна система, прив'язана до платформи Moodle, тому  навіть при оголошенні карантину студенти можуть використовувати цю платформу, на якой виставлені опорні конспекти, презентації, тести, вказівки до практичних та лабораторних занять. 

Детальніше...

Тиждень національно-партіотичного виховання «ПАМ’ЯТАЄМО, ПЕРЕМАГАЄМО!»

З метою сприяння національно-патріотичному вихованню студентської молоді в Херсонському державному аграрно-економічному університеті проходить тиждень патріотичного виховання під гаслом: «ПАМ’ЯТАЄМО, ПЕРЕМАГАЄМО!»

Детальніше...

Переваги дуальної освіти для студентів спеціальності «Лісове господарство» в освоєнні сучасних технологій

На сьогоднішній день, у всіх лісгоспах України запроваджений електронний облік деревини. Електронний облік деревини – це система фіксації та оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації на усіх етапах лісозаготівельних занесення та передачі інформації поколодного (штабельного) обліку за допомогою сучасних інформаційних технологій для подальшого використання  в бухгалтерському та управлінському обліку.

Детальніше...

Захист курсових робіт студентів спеціальності 101 «Екологія» дистанційно

Захист курсової роботи – важливий етап підготовки майбутнього фахівця. Науковий рівень цих навчальних завдань, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння здобувача вищої освіти в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень покликані розкрити рівень сформованості загальних та професійних компетентностей, набутих здобувачем у процесі освоєння навчального матеріалу.

Детальніше...

Забезпечення дистанційного навчання студентів під час карантину

В умовах нестандартної екстреної ситуації, яка сталася через COVID-19, викладачі кафедри науки про Землю мають забезпечити навчальний процес. Коли на період карантину «заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами», виникає необхідність налаштування дистанційного навчання. Швидка орієнтація викладачів та спроможність діяти ефективно зорієнтувала на вибір легких, зручних та доступних інструментів. Отже реалізація  дистанційного навчання здійснюється за допомогою звичних месенджерів (Viber, Telegram тощо), електронних поштових скриньок (е-mail c доменами gmail.com, ukr.net, i.ua тощо) або соціальних мереж (Facebook та інші). 

Детальніше...