ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кандидатський іспит зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво»

18 червня 2019 р. в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» відбулася здача кандидатського іспиту зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво». Голова екзаменаційної комісії – проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Аверчев О.В. Члени екзаменаційної комісії: доктор с.-г. наук, професор Базалій В.В., доктор с.-г. наук, професор Жуйков О.Г., кандидат с.-г. наук, доцент Каращук Г.В.

 

Аспірант Бондаренко Віталій Миколайович під час іспиту продемонстрував високий рівень теоретичних знань та практичних навиків щодо вирощування сільськогосподарських культур, спрямованого на максимально-можливе розкриття та реалізацію ресурсного потенціалу продуктивності посівів; показав  творчий підхід до вирішення виключно складних, важливих завдань з технологій виробництва продукції рослинництва.

 

 

Вітаємо Бондаренка Віталія Миколайовича з успішною здачею кандидатського іспиту!

Автор: завідуюча відділом аспірантури та докторантури, доцент Сидякіна О.В.