ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Професіоналізм, прагнення до співробітництва і високий рівень комунікації – ознаки сучасних освітніх послуг

В умовах переходу на онлайн навчання викладачі кафедри обліку і оподаткування активно взяли курс на розвиток «життєдіяльності» загального освітнього простору. Адже ця вимога часу пов’язана не лице з цифровізацією освіти, а й необхідністю охопити максимальне коло бажаючих отримати освіту та об’єднати студентів і викладачів, стимулюючи корисний процес обміну досвідом й сприяння циркуляції знань.

Карантин став для всіх викликом, тому викладачі кафедри разом зі студентами впроваджують нові форми і методи навчання та засоби для здобуття якісних теоретичних знань та практичних навичок, не порушуючи графіку освітнього процесу майбутніх фахівців з обліку і оподаткування.

Як технічно організувати дистанційне навчання, зберегти баланс теорії і практики, різних типів завдань і при цьому захопити студентів?

Тож заняття проходять (як лекції, так і практичні) згідно розкладу. Варто відмітити, що графік виконання завдань передбачає достатньо серйозну самостійну роботу студентів. Тому вони активні не тільки під час проведення пар, а щодня відвідують курс і надсилають виконані завдання.

  

Так, під час проведення занять з дисциплін «Облік і фінансова звітність за МСФЗ», «Облік і аудит в установах держсектору», «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності», «Податковий контроль» зв'язок зі студентами підтримується завдяки чату. Зараз на курсі зареєстровані й активно працюють здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Із здобувачами першого (бакалаврського) рівня викладачі нашої кафедри працюють із допомогою основних елементів E-Learning (дистанційні курси на платформах Moodle; віртуальної класної кімнати Google ClassRoom; опитувань у Google Forms) з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Податки і податкова політика», «Фінансовий облік» та інших.

Робота налагоджена таким чином, що до кожної лекції в курсі подано теоретичні матеріали на електрону пошту, а під час відеочату є можливість відслідковувати активність, відповідати на запитання, обговорювати проблемні чи незрозумілі моменти. Крім того, групи здобувачів отримують завдання в реальному часі згідно з розкладом. Досвід спілкування свідчить, що найчастіше спілкування із здобувачами вищої освіти відбувається у Viber-групах. Тому за кожною дисципліною і кожною групою здобувачів вищої освіти створені окремі Viber-групи, в яку також надається інформація з лекцій та практичних занять. Це є одним із найдоступніших та найкомфортніших ресурсів для здобувачів, включаючи і заочну форму навчання, щоб мати змогу отримувати інформацію, завдання і спілкування.

 

  

За потреби студенти отримують консультативну допомогу викладача, спілкуючись з ним в онлайн режимі. Така форма навчання вимагає від здобувачів освіти певної само організованості.

Здобувати знання поза межами аудиторій доволі незвично для більшості студентів. Ми переконані, що не зважаючи на карантинні заходи, наші студенти зможуть ґрунтовно опрацювати дисципліни і отримати високий рівень знань.

 

Автор: К.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Скрипник С. В. (01.04.2020)