ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Активізація нових технологій навчального процесу

Згідно наказу ДВНЗ «ХДАУ» №13-ОД від 12 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворювання, викликаним коронавірусом COVID-19» кафедра економіки та фінансів продовжує здійснювати планове дистанційне навчання здобувачів вищої освіти. Успіх цієї роботи залежить від вірної організації: важлива самоорганізація кожного здобувача, систематична робота, вчасне опрацювання матеріалу та виконання індивідуальних завдань у визначені терміни.

Куратори кафедри на зв’язку зі своїми групами щоденно, надаючи їм консультації та підтримуючи морально. Особливо це стосується роботи з 1 курсом, адже вони лише перший рік навчаються, проходять адаптаційний період в університеті, а вже мають нетипову ситуацію.

  

 

 

Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, а також  продовжувати свій інтелектуальний розвиток, поліпшувати знання та самоорганізацію.

Викладачами кафедри для дистанційного навчання здобувачів вищої освіти  було створено групи для 2-5 курсів денної та заочної форми навчання економічного та інших факультетів, згідно закріплення дисциплін за кафедрою у месенджері Viber, Telegram, Zoom, де вони мають змогу оперативно отримувати інформацію і активно спілкуватися  в групах.

Здобувачам вищої освіти, згідно затвердженого розкладу занять, розсилаються електронні матеріали лекційних, практичних занять, тести та завдання до виконання самостійної роботи з дисциплін, завдання по підготовці рефератів, презентацій, написання тез.

За допомогою месенджера «Viber» відбувається безпосереднє спілкування «викладач-студент», під час якого здобувачі консультується та отримують інформацію у викладача щодо теми, яка вивчається. Проводяться семінари з презентаціями тез та рефератів.  Студенти 3 курсу спеціальності 051     «Економіка» спілкувалися в  «Viber»-групі стосовно представлених презентацій на теми « Розвиток плодоовочевих  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Херсонщини як дієвий механізм підтримки малого та середнього бізнесу» (Колінько А.) та  « Формування умов для розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні»  ( Ткачук К.).

 

Викладачі кафедри також активно працюють за допомогою основних елементів E-Learning: дистанційні курси на платформі Moodle, що дає можливість впроваджувати в навчальний процес електроні курси з навчальних дисциплін та ця система надає можливості викладачам значно підвищити ефективність викладання; віртуальної  платформи Google ClassRoom  та опитувань у GoogleForms; використання  діючого інституційного репозитарію.

Здобувачі вищої освіти  використовують віртуальні платформи Google ClassRoom  та опитувань у GoogleForms для самостійного опрацювання лекційного матеріалу та виконання практичних завдань.

 

Крім того здобувачі під час заняття, яке проходить за розкладом, отримують тестові завдання, після їх проходження вони мають можливість бачити результати свого тестування, а викладач – автоматично формує їх в таблицю по кожній темі дисципліни окремо.

 

Застосування нових технологій підвищує зацікавленість здобувачів до навчання, вони мають змогу ґрунтовно опрацювати дисципліни та отримати високий рівень знань; сприяє самостійній творчій та науковій роботі; підвищує їх здібності, самовдосконалення, професійні вміння та компетентності. Згідно з інформацією МОН « Як продовження карантину вплине на українську освіту» співробітники кафедри готуються до здійснення дистанційних заліків, іспитів й захисту курсових робіт та кваліфікаційних робіт бакалавра.

Кафедра економіки та фінансів дякує здобувачам вищої освіти за швидку самоорганізацію, ініціативу в навчанні, віру в себе! Разом ми зможемо все!

Автор: Прес-центр ХДАУ Катерина Нікітенко (06.04.2020)