ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Вектор: мотивація розвитку та самовдосконалення ОНП «Водні біоресурси та аквакультура» на факультеті рибного господарства та природокористування

Здобувачі вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» кваліфікації «доктор філософії» (PhD) галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» забезпечені якісною підготовкою, досягненням компетенцій та програмними результатами навчання, передбачених в ОНП!

 17 листопада 2020 р. з дотриманням належних санітарно-епідеміологічних заходів відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у змішаному форматі щодо розгляду з обговоренням результатів акредитації освітніх програм. Серед чималої кількості освітніх програм на розгляд була представлена і ОНП 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Передумовою була кропітка, плідна праця гаранта ОНП професора Шермана Ісаака Михайловича, членів проектної групи, здобувачів вищої освіти всіх років навчання на спеціальності.

Безумовно значний вклад у вдосконалення акредитованої ОНП внесли стейкхолдери, зокрема, роботодавці галузі рибного господарства, представники наукового товариства, молоді вчені, академічна спільнота. Наші здобувачі є учасниками всього процесу формування сучасної, ефективної ОНП, роботодавці завжди вносять практичні та слушні рекомендації, в той час як наші партнери, колеги з міжнародних спільнот надають можливість розглянути вектор європейського розвитку інтернаціоналізації. Така кооперація надає ОНП «Водні біоресурси та аквакультура» всебічність, комплексність та відповідність вимогам на ринку праці України і у світі!  

Впродовж періоду перевірки та аналізу інформації, що була представлена у самоаналізі (Self-Assessment Report), на офіційному сайті ДВНЗ «ХДАЕУ», а також отриманої під час онлайн - інтерв'ю з представниками закладу вищої освіти, учасниками організації процесу освітньої та практичної діяльності, були отримані рекомендації щодо удосконалення ОНП, також відмічені слабкі та сильні сторони ОНП, що є важливим для нас при формуванні конкурентоспроможності та відповідності сучасних вимогам фахівця рибного господарства.       

 

Фотоматеріал зроблений під час трансляції сторінки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з розгляду акредитації освітніх програм Zoom - платформи (17.11.2020р.)

Виражаємо вдячність всім, дотичним до цього важливого процесу та позитивного результату акредитованої ОНП 207 «Водні біоресурси та аквакультура»! В таких ситуаціях відчувається командна робота, здатність мобілізуватися та синтезувати непомірні обсяги інформації, критично мислити та проявляти громадську позицію. Дякуємо членам експертної групи, галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за об'єктивність, обґрунтованість та слушні рекомендації бути кращими.   

 

Скрин зроблений під час трансляції сторінки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з розгляду акредитації освітніх програм та оголошення результату позитивної акредитації через Zoom - платформу (17.11.2020р.)

 

Здобувачі вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» кваліфікації «доктор філософії» (PhD) галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та учасники проектної групи ОНП 

Автор: Завідувач кафедри доцент Павло Кутіщев,  доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Олена Гончарова (18.11.2020)