ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

НАУКА

Новинки навчальної та наукової літератури

 

 

Дудяк, Н. В. Еколого-економічні засади раціонального землекористування на меліорованих агроландшафтах : монографія / Н. В. Дудяк; Херсонський державний аграрний ун-т. – Херсон: Айлант, 2016. – 218 с.: іл.

 

Базалій, В. В. Агроекологічна оцінка сортів пшениці м’якої озимої і використання їх як вихідного матеріалу в адаптивній селекції: монографія / В. В. Базалій, І. В. Бойчук. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2016. - 176 с. - Бібліогр.: с.142-175.

Маркетингова діяльність підприємств АПК : навч. посіб.: реком. МОН України для студ. ВНЗ / І. О. Соловйов [та ін.]; за заг. ред. І. О. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Міжнародний ун-т бізнесу і права. - Херсон : Грінь Д. С., 2016. - 456 с.   

В написанні даного навчального посібника приймають участь інші індивідуальні автори: Г. Є. Жуйков, С. В. Білоусова, В. С. Дога.

 

Шерман, І. М. Основи прикладної поведінки риб: навч. посіб. / І. М. Шерман, Ю. М. Воліченко, П. С. Кутіщев. – Херсон:  Гринь Д.С., 2016. – 128 с.

 

Интродукция и селекция видов рода Thymus L. (биология, экология и биохимия) : монография: реком. НМК по агрономии М-ва аграрной политики и продовольствия Украины / С. П. Корсакова [и др.]. - Херсон : Айлант, 2012. –

240 с. : ил., табл. 

В написании данной монографии принимают  участие другие индивидуальные авторы: В. Д. Работягов, М. И. Федорчук, В. Г. Федорчук, Н. Ю. Черткова, И. М. Филипова.

  

Наукові дослідження в агрономії: навч. посіб. / В.О. Ушкаренко [та ін.]. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 316 с. 

В написанні даного навчального посібника приймають участь інші індивідуальні автори: В. О. Найдьонова, П. Н. Лазер, О. В. Свиридов, С. О. Лавренко, Н. М. Лавренко.

 

 

Общая гистология и эмбриология рыб: учебник / М.С. Козий, [и др.]. – Херсон, ФЛП Грінь Д.С., 2016. – 484 с. 

В написании данного учебника принимают участие другие индивидуальные авторы: И. М. Шерман, В. В. Самойлюк, Н. Н. Матвиенко.

 

Шевченко, П. Г. Спеціальна іхтіологія: підручник. Т.1 / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. – Херсон: Олді - Плюс, 2016. –  268 с.

Шевченко, П. Г. Спеціальна іхтіологія: підручник. Т.2 / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. – Херсон: Олді - Плюс, 2016. –  498 с.

  

Аквакультура осетрообразных: учебно-практич. пособ. / Л. Васильева [и др.]. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 238 с. 

В написании данного пособия принимают участие другие индивидуальные авторы: Ю. Пилипенко, В. Корниенко, В. Шевченко, Р. Кольман, В. Плугатырев, П. Лендел.

  

Потравка, Л. О. Синергія трансформацій аграрного сектору України: монографія / Л. О. Потравка. – Херсон:  Айлант, 2016. –  356 с.

 Автор:
зав. сектором  інформації Ткаченко В. І., 
бібліотекар довідково-інформаційного відділу Шапар Ю. І.