ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Первинна профспілкова організація студентів

Первинна профспілкова організація студентів

73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, аудиторія №36 ГУК

Первинна профспілкова організація студентів Херсонського державного аграрного  університету належить до Профспілки працівників АПК України  - всеукраїнська добровільна неприбуткова організація, яка об'єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять чи місце проживання осіб, котрі навчаються у Херсонському державному аграрному  університеті.

 

Волошина Олена Миколаївна

Голова ППО студентів ХДАУ

095-81-03-477

 

Волошина Валерія Миколаївна

Заступник голови ППО студентів ХДАУ

 

 

 

Стрельченко Катерина Матвіївна

Секретар-фінансист ППО студентів ХДАУ

 

 

Мушнік Ірина Анатоліївна

Організатор культурно-масового сектору ППО
студентів ХДАУ

 

 

 

Сабадаш Діана Сергіївна

В.о. голови факультету рибного господарства та природокористування  ППО студентів ХДАУ

 

 

 

Яценко Наталя Миколаївна

Голова агрономічного факультету ППО
студентів ХДАУ

 

 

 

Устімов Андрій Юрійович

Голова економічного факультету  ППО
студентів ХДАУ

 

 

 

Майстер Любов Олександрівна

Голова біолого-технологічного факультету ППО
студентів ХДАУ

 

 

 

Ковтун Владислав Миколайович

Голова факультету водного господарства,
будівництва та землевпорядкування ППО
студентів ХДАУ

 

 


Профспілка організовує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:
 

1. Добровільності вступу до профспілки і виходу з неї.

2. Виборності профспілкових органів.

3. Рівності прав членів Профспілки.

4.Забезпечення представництва студентства у виборних профспілкових органах.

5. Розмежування повноважень, визначення компетенції всіх профспілкових органів у вирішенні питань, що відносяться до їх компетенції.

6. Свободи дискусії, поваги до думки меншості на стадії обговорення питань та обов'язковості виконання прийнятих рішень.

7. Звітності всіх виборних органів перед профспілковими організаціями, що їх обрали, підпорядкованості нижчих за ступенем профспілкових органів вищим.

8. Колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.

9. Єдності профруху, солідарності всіх членів профспілки, всіх її структур в реалізації статутних завдань.

10. Взаємної відповідальності профспілкових органів всіх рівнів.

11. Нормованого відрахування членських внесків.