ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

  • Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти включає вхідний, поточний, підсумковий контролі, перевірку залишкових знань студентів, атестацію.
  • У програмах навчальних дисциплін визначають критерії та процедури оцінювання знань за результатами навчання й виконання індивідуальних завдань, кваліфікаційних робіт.
  • Результати навчання оцінюють через визначення рівня сформованості компетентностей.
  • Загальний порядок оцінювання знань студента, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії оцінювання знань за кожноюї навчальноюї дисципліною доводять до відома студентів на початку навчального семестру.
  • Моніторинг рівня знань студентів з наступним аналізом якості навчання здійснюють відповідно до нормативних документів університету.
  • Результати моніторингу кафедри і факультетів розміщують в локальній системі університету з якості освіти.
  • Результати моніторингу постійно розглядають на засіданнях ректорату та Вченої ради університету.

 

Рейтинги студентів БТФ станом 25.11.2019

Рейтинги студентів БТФ станом 16.01.2020

Рейтинг студентів факультету рибного господарства та природокористування 2017-2018.

Рейтинг здобувачів вищої освіти денної форми навчання біолого-технологічного факультету для призначення академічної стипендії за підсумками зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року

Рейтинг студентів здобувачів денної форми навчання біолого-технологічного факультету для призначення академічної стипендії за підсумками літньої екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року

Рейтинг студентів економічного факультету денної форми навчання для призначення академічної стипендії за підсумками зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року

Рейтинг студентів економічного факультету денної форми навчання для призначення академічної стипендії за підсумками зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року