ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

14 січня 2020 року в Херсонському державному аграрному університеті відбулася Конференція трудового колективу. Під час конференції, окрім поточних питань, відбувся також і звіт ректора Юрія Кирилова.

 

Він відзвітував про виконання Колективного договору ДВНЗ «ХДАУ» за 2019 рік. Ректор повідомив присутнім, що протягом 2019 року в університеті у повному обсязі проводилися доплати за наукові ступені та вчені звання, не дивлячись на складну ситуацію.

 

Згідно порядку денного делегати конференції та працівники університету затвердили звіт про виконання Колективного договору ДВНЗ «ХДАУ».

 

Окрім цього, учасники конференції погодили Статут університету у новій редакції та внесли зміни до складу Вченої ради університету.

 

Наприкінці учасники конференції заслухали та затвердили звіт уповноваженої особи з питань запобігання корупції за 2019 рік.

У новий рік університет входить із новими викликами та грандіозними планами.

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Херсонського державного аграрного університету

З 16 вересня по 02 жовтня 2019 р. на базі ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» спільно з Навчально-науковим інститутом неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів та природокористування України проходить підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Херсонського державного аграрного університету за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

Під час онлайн-навчання розглядалються такі питання: освіта дорослих: реалізація освітніх програм в системі післядипломної освіти, технологія тестового оцінювання навчальних досягнень студентів,  інноваційні процеси в стимулюванні освітянських змін, про систему забезпечення якості освіти у ВНЗ, педагогічний конфлікт: структура, сфера, методи,  динаміка, SMART-освіта – сучасний тренд у освітній галузі, ліцензування та акредитація закладу вищої освіти, професійне вигорання: сутність та шляхи профілактики, інформаційно-комунікаційні технології в начальному процесі сучасного ВНЗ, психологія «успіху», ціннісні орієнтації сучасної молоді, методичні рекомендації створення SMART-підручника, сучасні тенденції розвитку офіційно-ділового та наукового стилів мови, профілактика девіантної поведінки студентської молоді.