ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Архітектура та будівельні конструкції

БЖД

Будівельна механіка

Будівельне матеріалознавство

Вища математика

Водопостачання і водовідведення

Вступ до спеціальності

Гідравліка

Гідравлічні і аеродинамічні машини

Гідротехнічні споруди

ГІС-технології

Енерго- та ресурсозберігаючі технології

Комп'ютерна графіка

Кошторисна справа

Математичні методи

Меліоративна гідрогеологія

Меліоративна та будівельна техніка

Метрологія і стандартизація

Механіка грунтів, основи та фундаменти

Монтажні і спеціальні роботи

Нарисна геометрія

Насоси і насосні станції

Обгрунтування ефективності будівництва

Опір матеріалів

Організація і технологія

Основи автоматизованого проектування

Основи гідромеліорацій

Основи електротехніки

Основи технічної експлуатації

Охорона праці

Політологія

Прогнозування та регулювання стану

Проектно-вишукувальні роботи

Теоретична механіка

Технології водоочистки та водопідготовки

Технічна механіка рідини і газу

Українська мова

Управління інженерними проектами

Фізика

Фізичне виховання

Філософія

Хімія

Інвестиційно-іноваційна діяльність

Інженерна геодезія

Інженерна геологогія та гідрогеологія

Інженерна гідрологія

Інженерний захист територій

Іноваційні технології в проектуванні

Іноземна мова

Інформатика

Інформаційні системи

Історія суспільства

Автоматизовані системи управління

Автоматика на водогосподарських об'єктах

Водогосподарські проектно вишукувальні роботи

Водозабірні споруди

ГІС у ландшафтних меліораціях

Державні стандарти України

Експлуатація водогосподарських об'єктів

Електротехніка

Комп'ютерна графіка в водній інженерії

Комплексний захист ландшавтів від дії води

Моделювання інженерних та водних процесів

Покращення якості води

Програмно-аппаратний комплекс в управлінні водними об'єктами

Проектування у гідротехнічному будівництві

Психологія

Специфічні роботи в ГТБ

Сільськогосподарські меліорації

Інформаційні технології в професійній діяльності

Методичні вказівки

Органiзацiя i технологiя

Iнженерна геологiя та гiдрогеологiя

Водопостачання i водовiдведення

Основи гiдромелiорацiй

Методичні рекомендації по пiдготовцi квалiфiкацiйноi роботи

Наскрiзна програма практик