ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму у ХДАЕУ та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

  1. «Шапка».
  2. Вступ.
  3. Основна частина.
  4. Висновки.

«Шапка» мотиваційного листа містить дані адресата (прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), посада, назва університету) та адресанта (ПІБ, адреса, імейл, номер телефону). Її розташовують у правому верхньому куті.

Вступ містить мету вступу до ХДАЕУ та аргументи, якими вступник керувався, обираючи ЗВО.

Основну частину можна впорядковувати за власним баченням, проте обов’язковими є наступні складові:

  • кар’єрні прагнення, на основі яких було обрано освітню програму, та перспективи кар’єрного розвитку після отримання диплому ХДАЕУ;
  • навички, знання, особистісні якості, які сприятимуть досягненню успіху в обраній сфері, та яким чином обрана освітня програма допоможе розвинути ваші якості;
  • бачення своєї ролі та реалізації власного потенціалу в науково-дослідній, громадській, культурній сферах університету.

В основній частині також можна розкрити бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця, навести приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, розкрити власний досвід взаємодії з представниками обраного фаху, інформація про практичний досвід чи роботу в межах обраної спеціальності тощо.

У висновку мотиваційного листа вступник має підтвердити готовність навчатися в ХДАЕУ, впевненість у правильному виборі освітньої програми та майбутньої професії.

Оформлення мотиваційного листа

Мотиваційний лист має бути написаний мовою реалізації освітньої програми.

Рекомендований обсяг мотиваційного листа 1-2 сторінки формату А4.

Текст варто розбити на абзаци.

Шаблон-приклад мотиваційного листа

 

Завантажити docx або pdf