ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Конференції

Більше статей...

  1. Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
  2. VІ Міжнародна науково-практична конференція «ФІЛОСОФСЬКІ ОБРІЇ СЬОГОДЕННЯ»
  3. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти агрономічного факультету “Актуальні проблеми та наукові досягнення сучасного агровиробництва”
  4. Регіональна студентська науково – практична конференція «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ»
  5. Регіональна науково - практична Інтернет - конференція викладачів, молодих вчених та студентів «ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»
  6. Інтернет - конференції «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір»
  7. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГІДРОТЕХНІЧНОГО І ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗРОШУВАНОГО ГЕКТАРА
  8. «Людина жива – доки жива пам’ять про неї»
  9. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція: «СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
  10. Кафедрою «Обліку і оподаткування» до Дня науки видана Монографія «Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України»