ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Історія і сучасність

Історична довідка

Знання людини - це її шанс в житті.
Вам надається можливість сповна використати свій шанс.

Херсонський державний агарний університет – вищий державний навчальний заклад IV рівня акредитації. Підпорядкований Міністерству аграрної політики України. Заснований 1 вересня 1874 року як Херсонське земське сільськогосподарське училище, з 1922 – Херсонський сільськогосподарський технікум, з 1929 – Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи, з 1998 року – ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет".

Детальніше...

Основні історичні події

В 1874 рік-(1вересня) відкрито Херсонське земське сільськогосподарське училище ІІІ ступеня з трирічним, потім чотирирічним строком навчання (з рішення губернського земського зібрання сесії 1872 р.). Училище підпорядковано Міністерству народної освіти Російської Імперії.

1883 рік- реорганізація училища у середній учбовий заклад ІІ ступеня з 6-тирічним строком навчання, сьомим – практичним (згідно з розпорядженням російського імператора Олександра ІІІ та Постанови Державної Ради від 22.05.1882 р.). Училище підпорядковане Міністерству Державного майна Російської Імперії (департамент землеробства та селянської промисловості).

1919 рік - перетворення училища на Херсонський сільськогосподарський інститут рішенням об’єднаного засідання Херсонського губернського і повітового земельного відділів та Ради агрономів (від 15 червня). Інститут працював кілька місяців.

1920 рік - об’єднання Херсонського сільськогосподарського училища з Політехнічним інститутом у сільськогосподарський технікум зі статусом вузу (наказ Миколаївського губнаросвіти).

1928 рік - сільськогосподарський технікум реорганізовано в Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д.Цюрупи (рішення Ради наркомів УРСР від 11 серпня 1929 р.).

1998 рік 2 червня відбулося перетворення Херсонського сільськогосподарського інституту на ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" (Постанова Кабінету Міністрів України № 767 від 02.06.1998 р.).

Матеріально-технічна база ДВНЗ "ХДАУ"

Матеріально-технічну базу університету складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні та фінансові цінності. Балансова вартість будинків, споруд та обладнання на суму 33228 тис.грн., в т.ч. комп'ютерної техніки – 469,2 тис. грн. Загальний бібліотечний фонд налічує  447865 підручників на суму  501,7тис.грн. Щорічна кількість читачів – 7000. Площа земельної ділянки університету 13,8 га, на якій розташовані 4 навчально-лабораторні будинки – 57669 м2 (разом з філіями кафедр), 5 гуртожитків – 15743 м2, в яких мешкають 1100 студентів. В ДВНЗ "ХДАУ"  є виробнича земельна ділянка загальною площею 844 га, з них ріллі – 778 га. На території університету  розташована їдальня на 350 місць, є спортивний зал площею 1000 м2.

Статус та символіка

Статус університету

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ «ХДАУ»)це сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації (ліцензія АЕ №527473 від 14.11.2014 р.), в якому ведеться підготовка на 5 факультетах за 27 спеціальностями для більш ніж 3-х тисяч здобувачів вищої освіти. Освітній процес забезпечують 250 викладачів, серед яких – 30 докторів наук, професорів, 180 – кандидатів наук, доцентів. Науковий розвиток ДВНЗ «ХДАУ» забезпечують вчені 12 наукових шкіл. Університет є активним учасником із реалізації наукових вітчизняних і міжнародних проектів та грантів.

Детальніше...

Асоціація випускників ХДАУ

06 листопада 2012 року в головному корпусі ХДАУ відбулись установчі збори по заснуванню Асоціації випускників Херсонського державного аграрного університету ( Херсонського СГІ ім.О.Д.Цюрупи) згідно порядку денного:


1. Заснування Асоціації випускників ХДАУ та прийняття її Статуту.
2. Вибори Голови та членів Правління асоціації випусників.
3. Створення Благодійного фонду Асоціації випускників ХДАУ та прийняття його Статуту.
4. Вибори керівного складу Благодійного фонду Асоціації випускників.
5. Затвердження Положення про Наглядову раду.
6. Вибори членів Наглядової ради.
7. Різне.
Перед початком зборів зареєструвалось 93 особи з числа випускників ХДАУ минулих років  ( Херсонського СГІ ім.О.Д.Цюрупи) .

Детальніше...