ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Історія і сучасність

Історична довідка

Херсонський державний аграрно-економічний університет - це сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, в якому навчається понад 3 тисячі здобувачів вищої освіти денної, заочної та вечірньої форм навчання, на 5 факультетах, за 27 спеціальностями, за ступенями «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», «Доктор наук». В університеті діють інноваційні системи навчання: дуальна освіта, агроінтернатура, подвійні дипломи. Університет є активним учасником із реалізації наукових вітчизняних і міжнародних проєктів та грантів. На базі ХДАЕУ успішно функціонують інноваційні освітні проєкти: Школа аграрного лідера, бізнес школа «Smart Junior», Cyber school, школа Економіки, школа кулінарної майстерності, біологічна школа, школа майбутнього інженера.

Детальніше...

Основні історичні події

1 вересня 1874 року – відкрито Херсонське земське сільськогосподарське училище ІІІ ступеня з трирічним, потім чотирирічним строком навчання (з рішення губернського земського зібрання сесії 1872 р.). Училище підпорядковано Міністерству народної освіти Російської Імперії.

1883 рік – реорганізація училища у середній учбовий заклад ІІ ступеня з 6-тирічним строком навчання, сьомим – практичним (згідно з розпорядженням російського імператора Олександра ІІІ та Постанови Державної Ради від 22.05.1882 р.). Училище підпорядковане Міністерству Державного майна Російської Імперії (департамент землеробства та селянської промисловості).

Детальніше...

Матеріально-технічна база ХДАЕУ

Матеріально-технічну базу університету складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні та фінансові цінності. Балансова вартість будинків, споруд та обладнання на суму 33228 тис. грн., в т.ч. комп'ютерної техніки – 469,2 тис. грн.

Загальний бібліотечний фонд налічує 340379 підручників на суму 501,7 тис. грн. Щорічна кількість читачів – 4000.

Площа земельної ділянки університету 13,8 га, на якій розташовані 5 навчально-лабораторних будинки загальною площею 34681 м2, 5 гуртожитків – 17346,8 м2, в яких мешкають 1100 здобувачів вищої освіти.

У ХДАЕУ є виробнича земельна ділянка загальною площею 844 га, з них ріллі – 778 га.

На території університету  розташована їдальня на 350 місць, є 3 спортивні зали загальною площею 1347,7 м2.

Статус та символіка

Статус університету

Херсонський державний аграрно-економічний університет (ХДАЕУ)це сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації (ліцензія АЕ №527473 від 14.11.2014 р.), в якому ведеться підготовка на 5 факультетах за 27 спеціальностями для більш ніж 3-х тисяч здобувачів вищої освіти. Освітній процес забезпечують 250 викладачів, серед яких – 30 докторів наук, професорів, 180 – кандидатів наук, доцентів. Науковий розвиток ХДАЕУ забезпечують вчені 12 наукових шкіл. Університет є активним учасником із реалізації наукових вітчизняних і міжнародних проектів та грантів.

Детальніше...

Асоціація випускників ХДАЕУ

06 листопада 2012 року в головному корпусі ХДАЕУ відбулись установчі збори по заснуванню Асоціації випускників Херсонського державного аграрно-економічного університету ( Херсонського СГІ ім.О.Д.Цюрупи) згідно порядку денного:


1. Заснування Асоціації випускників ХДАЕУ та прийняття її Статуту.
2. Вибори Голови та членів Правління асоціації випусників.
3. Створення Благодійного фонду Асоціації випускників ХДАЕУ та прийняття його Статуту.
4. Вибори керівного складу Благодійного фонду Асоціації випускників.
5. Затвердження Положення про Наглядову раду.
6. Вибори членів Наглядової ради.
7. Різне.
Перед початком зборів зареєструвалось 93 особи з числа випускників ХДАЕУ минулих років  ( Херсонського СГІ ім.О.Д.Цюрупи) .

Детальніше...