ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ

Положення техникума

Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету був створений у 1964 році згідно Постанови Ради Міністрів СРСР від 23 червня 1964 р. та наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 13 серпня 1964 р.,  як Скадовський радгосп-технікум. У 1993 році радгосп-технікум був підпорядкований Міністерству сільського господарства і продовольства України і був реорганізований у Скадовський сільськогосподарський технікум. У 1997 році на підставі наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України №120 від 17 червня 1997 р. "Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів" був ліквідований як юридична особа і увійшов на правах структурного підрозділу до складу Херсонського державного аграрно-економічного університету. 

Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ, 2009 р. 

Місцезнаходження коледжу: 75705, с. Антонівка, Скадовського району, Херсонської області.

Основними напрямами діяльності коледжу є: підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов‘язаннями висококваліфікованих фахівців для підприємств агропромислового комплексу; курсова підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка робітничих  кадрів; фінансово-господарська діяльність.

Відповідно до рішення МАК від 16 вересня 1993р., протокол N6, колегії Міносвіти України від 29 вересня 1993р., протокол N16/5, ДАК від 6 липня 1999 р.  протокол № 22 та рішенням ДАК від 22.06.2004  Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету віднесений до вищих навчальних закладів освіти першого рівня акредитації і має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст  за такими напрямами і спеціальностями:

5.0910103 – "Виробництво і переробка продукції рослинництва";

5.0910102 – "Організація і технологія ведення фермерського господарства".

Навчання на денному відділенні коледжі ведеться за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Студенти I та II курсів поряд з спеціальними дисциплінами вивчають загальноосвітні предмети: українська мова, українська література, зарубіжна література, математика, основи інформатики, історія України, всесвітня історія, географія, біологія, хімія, фізика і астрономія, іноземна мова, фізкультура і здоров‘я, захисник Вітчизни, що надає можливість згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 та наказом № 448 від 16.12.1997 року Міністерства освіти України (пункт 2) особам, які під час навчання у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації одержали повну загальну  середню освіту, видаються також атестати про повну загальну середню освіту.

За час існування навчального закладу було підготовлено близько 6,5 тисяч фахівців сільського господарства.

Директор коледжу з квітня 2008 року Гончарський Іван Львович.

На протязі останніх років керівництво коледжу надає значну увагу розвитку навчально-матеріальної бази, створенню належних побутових умов для студентів і персоналу, що сприяє виконанню державного замовлення на підготовку фахівців та плану їх випуску.

Інтеграційні зв‘язки з Державним вищим навчальним закладом Херсонського державного аграрно-економічного університету

забезпечують ступеневу підготовку випускників коледжу у відповідності з чинним законодавством.

 

Свято осені в Скадовському коледжі, вересень 2009 р.

 

Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету