ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Якісна оцінка освітньо-професійної програми

Оцінка процедури вибору освітніх компонент

Аналіз результатів опитування здобувачів, щодо якості викладання освітніх компонент

Результати опитування здобувачів 2020 – 2021 навчальний рік І семестр

Результати опитування здобувачів 2020 – 2021 навчальний рік ІІ семестр

Результати опитування здобувачів 2021 – 2022 навчальний рік І семестр

Результати опитування здобувачів 2022 – 2023 навчальний рік І семестр

Результати опитування здобувачів 2023 – 2024 навчальний рік І семестр

Оцінка якості освітніх послуг здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти

Якісна оцінка освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Оцінка організації процесу вибору освітніх компонент здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти

202 ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН

Якісна оцінка освітньо-професійної програми

Аналіз результатів опитування щодо якості викладання у І сем. 2017-2018 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості викладання у ІІ сем. 2017-2018 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості викладання у 2017-2018 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості викладання у І сем. 2018-2019 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості викладання у ІІ сем. 2018-2019 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості викладання у 2018-2019 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості викладання у І сем. 2019-2020 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості викладання у ІІ сем. 2019-2020 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості викладання у 2019-2020 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості викладання у І сем. 2020-2021 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості освіти у 2017-2018 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості освіти у 2018-2019 н.р. (бакалавр)

Аналіз результатів опитування щодо якості освіти у 2019-2020 н.р. (бакалавр)

Результати узагальнення анкетування за 2017 – 2020 н.р.(бакалавр)

Моніторинг результатів анкетування

Моніторинг результатів анкетування учасників освітнього процесу є невід’ємною складовою внутрішньої системи внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Метою моніторингу є отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволення здобувачами вищої освіти, випускниками, викладачами, роботодавцями якістю освіти, станом освітнього процесу, забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу та розробка пропозицій щодо його удосконалення.

Аналіз всієї отриманої інформації здійснюється працівниками Сектору забезпечення якості освіти щодо моніторингу якості освітньої діяльності у ХДАЕУ. Сектор забезпечення якості освіти систематизує та узагальнює інформацію щодо результатів опитування для визначення ступеня задоволеності здобувачів рівнем якості освітньої програми, її компонентів, навчальних планів, форм і методів навчання та викладання з метою виявлення та усунення слабких сторін, визначення сильних сторін і поширення кращих практик організації освітнього процесу та якості освіти.

Анкетування може проводитися з використанням друкованих анкет, або онлайн-опитування і опрацьовуватися в ручний спосіб або в електронній формі, що розміщена на сайті Університету у розділі «Якість освіти».

Результати анкетування застосовуються для виявлення проблемних ділянок діяльності і при плануванні розвитку освітніх програм Херсонського державного аграрно-економічного університету. Результати анкетування обговорюються та аналізуються на всіх рівнях університету (кафедра, факультет, університет); враховуються під час визначення напряму підвищення кваліфікації викладача; сприяють процесу самовдосконалення науково-педагогічної діяльності викладача; використовуються для прийняття кадрових рішень; враховуються при проходженні конкурсного обрання, розподілі навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр; враховуються кафедрами при вдосконаленні методичного забезпечення навчального процесу.

Забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу відбувається за допомогою електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. За допомогою останньої можна задавати актуальні питання, залишати зауваження та пропозиції щодо освітнього процесу в ХДАЕУ (у т.ч. набору навчальних програм).

Результати анкетування в узагальненому вигляді обговорюються на Вченій раді та оприлюднюються на веб-сайті Університету.