ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Аналіз результатів опитування 181 Харчові технології щодо якості викладання у 2019-2020 н.р. (магістр)

Аналіз результатів опитування 181 Харчові технології щодо якості викладання у І сем. 2019-2020 н.р. (магістр)

Аналіз результатів опитування 181 Харчові технології щодо якості викладання у ІІ сем. 2019-2020 н.р. (магістр)

Аналіз результатів опитування 181 Харчові технології щодо якості освіти у 2019-2020 н.р. (магістр)

Результати узагальнення анкетування 181 Харчові технології у 2019-2020 н.р. (магістр)

 

 Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня

 

Моніторинг результатів анкетування учасників освітнього процесу є невід’ємною складовою внутрішньої системи внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» .

Метою моніторингу є отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволення здобувачами вищої освіти, випускниками, викладачами, роботодавцями якістю освіти, станом освітнього процесу, забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу та розробка пропозицій щодо його удосконалення.

Аналіз всієї отриманої інформації здійснюється працівниками Сектору забезпечення якості освіти щодо моніторингу якості освітньої діяльності у ДВНЗ «ХДАУ». Сектор забезпечення якості освіти систематизує та узагальнює інформацію щодо результатів опитування для визначення ступеня задоволеності здобувачів рівнем якості освітньої програми, її компонентів, навчальних планів, форм і методів навчання та викладання з метою виявлення та усунення слабких сторін, визначення сильних сторін і поширення кращих практик організації освітнього процесу та якості освіти.

Анкетування може проводитися з використанням друкованих анкет, або онлайн-опитування і опрацьовуватися в ручний спосіб або в електронній формі, що розміщена на сайті Університету у розділі «Якість освіти».

Результати анкетування застосовуються для виявлення проблемних ділянок діяльності і при плануванні розвитку освітніх програм ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Результати анкетування обговорюються та аналізуються на всіх рівнях університету (кафедра, факультет, університет); враховуються під час визначення напряму підвищення кваліфікації викладача; сприяють процесу самовдосконалення науково-педагогічної діяльності викладача; використовуються для прийняття кадрових рішень; враховуються при проходженні конкурсного обрання, розподілі навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр; враховуються кафедрами при вдосконаленні методичного забезпечення навчального процесу.

Забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу відбувається за допомогою електронної пошти.. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. За допомогою останньої можна задавати актуальні питання, залишати зауваження та пропозиції щодо освітнього процесу в ДВНЗ «ХДАУ» (у т.ч. набору навчальних програм).

Результати анкетування в узагальненому вигляді обговорюються на Вченій раді та оприлюднюються на веб-сайті Університету.