ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Правила прийому

Правила прийому з додатками

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті в 2022 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню магістра у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра мед

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветерин

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка у Херсонському державному аграрно-економічному університеті

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури та докторантури Херсонського державного аграрно-економічного університету в 2022 році

Додаток 8. Порядок прийому для здобуття вищої освіти у Херсонському державному аграрно–економічному університеті осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 9. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

Додаток 10. Порядок акредитації представників засобів масової інформації у приймальній комісії Херсонського державного аграрно-економічного університету