ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Науково-технічний відділ

Науково-технічний відділ є науковим підрозділом Херсонського державного аграрно-економічного університету, який створений для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і здобувачів вищої освіти до вирішення важливих наукових завдань.

Науково-технічний відділ здійснює свою діяльність відповідно затвердженого ректором Положенням.

Основними завданнями та функціями Відділу є:

1. Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт Університету та згідно з договорами Університету з іншими установами на виконання науково-дослідних робіт.

2. Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.

3. Здійснення науково-виробничої та наукової діяльності поза господарськими договорами з підприємствами і організаціями, які виконуються науково-дослідними і проблемними лабораторіями, групами та іншими підрозділами університету.

4. Підготовка та подання на реєстрацію заявок та отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки).

5. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.

6. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих здобувачів вищої освіти, залучення їх до наукових шкіл;

7. Підготовка матеріалів для укладання договорів на виконання наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт;

8. Забезпечення державної реєстрації держбюджетних та госпрозрахункових наукових тем

9. Організація подання у встановленому порядку звітів після завершення госпрозрахункових науково-дослідних робіт та етапів їх виконання;

10. Підготовка звітів про науково-дослідну роботу університету.

 

Додатково:

НДТ, де приймають участь керівники дисертаційних робіт спеціальності 051 Економіка»

НДТ, де приймають участь керівники дисертаційних робіт спеціальності 201 «Агрономія»

НДТ, де приймають участь керівники дисертаційних робіт спеціальності 204 «ТВППТ»

НДТ, де приймають участь керівники дисертаційних робіт спеціальності 207 «ВБА»

Співпраця ХДАЕУ із науковими установами

Методичні рекомендації щодо політики у сфері інтелектуальної власності для закладів вищої освіти та наукових установ України

Оновлено перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок