ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 5

Таврійський науковий вісник, 1998, Вип. 5

[Титул]

[Зміст] 187-193

Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Федорчук В.Г. [Прогресивні прийоми в насінництві безвисадкової моркви]  3

Ушкаренко В.О., Лазер П.Н., Минкін М.В. [Агротехнічний комплекс вирощування озимого ріпаку при зрошені в умовах півдня України]  7

Ушкаренко В.О., Лазер П.Н., Минкін М.В., Кошевой О.А. Насіннєва продуктивність різних гібридів соняшника при зрошенні в основних і проміжних посівах]  8

Ушкаренко В.О., Федорчук В.Г., Федорчук М.І., Плоткін С.Я. [Програмування урожаю насіння моркви при безвисадковому способі вирощування]  10

Шепель А.В. [Розробка елементів сортової агротехніки вирощування соняшника різних груп стриглості на півдні України в умовах зрошення]  13

Жаров М.О. [Особливості вирощування ехінацеї пурпурової в умовах зрошуваного землеробства півдня України]  15

Минкіна А.О. [Економічна ефективність різних способів основного обробітку грунту при вирощуванні льону олійного на зрошенні]  16

Федорчук В.Г. [Особливості технології насінництва кормових буряків та моркви безпересадковим способом]  17

Гамаюнов В.Є., Драчова Н.І. [Вплив добрив на деякі показники якості цукрового буряка]  18

Міхеєв Є.К., Лобаєв І.Г. [Мовні засоби моделювання системи захисту культур]  19

Новицький Г.І. [Особливості запилення насінневих травостоїв люцерни в залежності від сорту і способу посіву]  21

Бойко Л.О. [Культура значних можливостей]  22

Жужа О.О. [Реакція різних сортів озимої пшениці на агроекологічні умови вирощування]  23

Чабан В.О. [Біологічні особливості накопичення ефірноі олії в тим'яні звичайному при різних прийомах вирощування в умовах зрошення півдня України]  25

Крупецьких В.П. [Удосконалення технічного обслуговування МТА]  26

Біпура Л.М.– Взаємозв'язок лучної рослинності і грунтів в заплаві Сіверського Дінця]  28
Васюта В.К., Ківер Г.Ф., Мацко П.В., Мелашич А.В. [Шляхи оптимізації умов вологозабезпечення сільськогосподарських культур]  33

Шантар Л.З., Волошина Л.М., Миронов В.Г. [Порівняльна характеристика росту і розвитку ремонтних телиць червоної степової худоби та її помісей з голштинською]  36

Яременко В.І., Коваленко В.П. [Компоненти фенотипичної мінливості репродуктивних якостей свиней перспективного генофонду при лінійному розведенні і гібридизації]  37

Яременко В.І., Пелих Н.Л. [Продуктивні якості свиней при багатопорідному схрещуванні в умовах 108-тис. свинокомплексу "Нивотрудовський" Дніпропетровської області]  39

Яременко В.І., Біла Т.А. [Якісні показники м’яса найдовшого м’яза спини свиней різного напрямку продуктивності в умовах великого комплексу]  41

Яременко В.І., Полякова В.А. [Вікова і генотипова мінливість ферментів сиворотки крові та зв'язок з живою масою молодняка свиней]  43

Нежлукченко Т.І. [Ступінь реалізації генетичного потенціалу австралійських мериносів при різних методах розведення в тонкорунному вівчарстві]  45

Нежлукченко Т.І. [Оцінка пластичності і стабільності вовнової продуктивності овець різних генеалогічних груп]  46

Шабаєв О.В. [Співвідношення курчат за статтю в залежності від маси інкубаційних яєць]  49

Йорж М.І. [Застосування біологічно-активних речовин для профілактики хвороб тварин]  50

Куцак С.М., Кравченко В.І., Литвин Р.Г. [Продуктивні якості материнських форм кросу "Беларусь-9" в залежності від методів формування родинного стада]  53

Лісний В.А., Назаренко І.В. [Результати випробовування на комбінаційну здатність вихідних порід свиней та впровадження кращих поєднань в практичну роботу товарних ферм]  54

Боліла С.Ю., Плоткін С.Я. [Особливості кривих несучості і прогнозування продуктивності яєчної птиці перспективного генофонду]  56

Микитас Р.Є. [Порівняльна ефективність використання поліпшуючих порід для підвищення продуктивності молочного гурту]  58

Сурженко М.В. [Аналіз мінливості продуктивних ознак птиці яєчного типу в залежності від класів розподілу в стаді]  59

Кушнеренко В.Г. [Ефективність утримання птиці яєчних кросів в різних типах угрупувань]  60

Прокопенко Н.П. [Показник напруги росту як критерій ранньої оцінки продуктивності птиці]  62

Калініченко І.Т. [Економічна ефективність використання компьютерної техніки у годівлі свиней]  64

Бесараб О.П., Гиль М.І., Мельник 0.А. [Ефективність різних варіантів схрещування червоної степової породи в умовах племзаводу Миколаївської ДСГДС]  66

Миронов В.Г., Шантарь Л.З. [Продуктивні і технологічні якості червоної степової худоби і голштинських помісей]  69

Козлова В.О. [Технологічні властивості молока при використанні активаторів ЛПС]  70

Пелих Н.Л. [Якість сала свиней]  71

Іванов В.О., Торська С.М. [Прогнозування показників спермопродукції кнурів-плідників шляхом оцінки адаптивних реакцій на водний моціон]  72

Іванов В.О., Архангельська М.В. [Адаптаційні особливості молодняка курей  в ранньому онтогенезі]  74

Гафіатулліна О.Г., Ляшенко С.В. [Адсорбційна активність синтетичних цеолітів]  75

Вовченко Б.О., Ковальов Д.В. [Вовнова продуктивність ярок різної інтенсивності формування]  77

Вовченко Б.0., Радецький І.О. [Залежність ваги відтворної здатності баранів від годівлі і утримання]  79

Вовченко Б.О., Ересько В.О., Козичар М.В. [Засіб для підвищення настригу і покращання якості вовни]  80

Гриньова А.Л. [Якість – основний фактор ефективного використання енергії об'ємистих кормів]  82

Коваленко В.Г. [Вплив кількості нітратів кормів на молочну продуктивність корів]  83

Хаджидавидов О.І. [Прогнозування продуктивності молодняка великої  рогатої худоби за інтенсивністю формування  в ранньому віці]  84

Хаджидавидов О.І., Фінченко О.В. [Показники морфологічного складу туш піддослідних бичків з різною інтенсивністю формування]  86

Шерман І.М. [Іхтіофауна та продуктивні можливості малих водосховищ Північного Причорномор’я]  87

Пипипенко Ю.В. [Перспективи використання піленгасу для рибництва на малих водосховищах]  89

Шевченко В.Ю. [Стан та перспективи інтродукції веслоноса на півдні України]  91

Корнієнко В.О. [Поведінкові реакції на світло молоді російського осетра при підрощуванні в заводських умовах]  93

Краснощок Г.П. [Реалізація продуктивних можливостей внутрішніх водойм на півдні України]  95

Борткевич Л.В., Жарик С.О. [Сучасний стан і перспективи розвитку рибництва  в ВАТ "Придніпровське" Херсонської області]  97

Оліфіренко В.В., Лазарев А.С. [Вплив щільностей посадок та рівней інтенсифікації на виробництво товарної риби в умовах кримського рибокомбінату]  98

Негода С.О. [Морфологічна характеристика шпрота північно-західної частини Чорного моря]  100

Оліфіренко В.В. [Використання у лабораторній практиці експрес методу біологчної оцінки риби]  102

Поліщук В.С. [Динаміка рівня "цвітіння" води у Дніпровсько-Бузькому лимані як критерій об'єму зариблення рослиноїдними рибами]  104

Максимов В.П. [Відгодівельні якості потомства маток різної інтенсивності формування]  106

Лохоня О.І., Войташенко М.М. [Ефективність виробництва яловичини в господарствах Херсонської області]  107

Ярошенко С.П. [Підвищення продуктивності стада і забезпечення конкурентоспроможності виробництва]  109

Морозов В.В., Грановська Л.М., Морозов О.В. [Прогноз міграції іонів кальцію при зрошенні темнокаштанових грунтів в умовах замкнутого циклу водообігу]  114

Колесніков В.В. [Агромеліоративна ефективність закритого горизонтального дренажу в умовах півдня України]  116

Клименко Л.І., Кайдалов Г.В. [Заходи по енерго- і ресурсозбереженню при зрошуванні дощуванням]  119

Липинець І.П. [Еколого-економічні критерії використання скидних вод з рисових зрошувальних систем]  120

Малєєв В.О. [Вплив зрошення водою різної якості на властивості грунтів півдня України]  121

Мірошниченко О.І., Булаєнко Л.М., Кузьменко В.Д. – Особливості впровадження поверхневого способу поливу на зрошувальних землях півдня України]  123

Жужа В.В., Зражевський В.Н. [Деякі проблеми утилізації лесовидного суглинку при меліоративному будівництві]  125

Угрін Д.Ф. [Аналіз особливостей зрошувальних систем з точки зору теорії надійності]  127

Угрiн Д.Ф. [Методика оптимізації структури зрошувальних систем]  129

Колінчук Д.М. [Висячий міст і спосіб його монтажу]  131

Ананьєв Г.І. [Розрахунки динамічних коефіцієнтів кранових мостів]  132

Корякін В.С. [До розрахунку осадка одиночної буронабивноі палі з обліком негативного тертя]  133

Хлинов С.О. [Підвищення ефективності випуску збірних залізобетонних конструкцій на заводах ЗБК]  134

Сердюк В.І. [Методи виробничого експерименту для аналіза інженерних задач]  136

Пустовойт О.Г. [Підвищення якості бетонів на шлакоппортландцементах з допомогою комплексних домішок]  137

Ходіна І.А. [Аналіз об’ємно-планувальних рішень українських церков східного обряду]  139

Аверчев О.В., Гусеня Ю.Е. [Хід економічної реформи на Львівщині очима селян]  141

Боліла С.Ю. [Особливості державного регулювання в умовах переходу до ринкової економіки]  143

Лохоня О.І., Білошкуренко Л.Д. [Оцінка розвитку бджільництва]  145

Купцова О.Є. [Медичне страхування як спосіб економічного захисту населення]  147

О.В. Доброзорова [Проблеми розвитку овочеконсервного підкомплексу АПК Херсонської області]  149

С.П. Ярошенко [Залежність конкурентоспроможності виробництва від фінансового стану підприємств АПК]  151

Бєлєхова Л.І. [Типологія образів в образному просторі текстового  світу сучасної амеріканської поезії]  156

Добролюбський А.О., Мохненко С.С., Добролюбська Ю.А. [Що таке історико-культурна антропологія ?]  163

Кирилов О.Л. [Аналіз технологічних параметрів электростатичної небезпеки при завантаженні  нафтопродуктів.]  172

Демин Ю.М. [Особенности, возникающие при экспортно-импортных операциях сельскохозяйственной продукции при пересечении таможенной границы Украины]  175

Дьомін Ю.М. [Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морських митницях]  180