ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 11-2

Таврійський науковий вісник, 1999, Вип. 11, частина 2

[Титул]

[Зміст] 138-139

В.І.Благодатний, В.М.Добрянська [Економічне стимулювання ефективного водокористування у зрошуваному землеробстві] 3

В.І.Благодатний, В.В.Миронов [Ефективне використання зрошуваних та богарних земель в агрофірмі "Дружба народів" республіки Крим] 13

В.І.Благодатний, В.С.Ковальчук, І.А.Мухіна [Муніципальна реформа на селі [шлях до ресурсозбереження і соціального захисту населення] 17

В.І.Благодатний, І.В.Євтушенко, Г.Т.Каменьщіков [Проблеми розвитку фермерства на Херсонщині] 23

Г.С.Кваснікова [Формування психології аграрного товаровиробника у мотиваційній системі] 28

В.І.Жарінов, Л.О.Бойко [Економічна ефективність виробництва насіння суданської трави в умовах півдня степу України] 34

О.І.Лохоня, А.О.Попова [Оцінка об'єктивності показників собівартості та рентабельності продукції] 37

І.П.Ліпінець [Урахування норми беззбитковості в проектах зрошення] 40

Л.Д.Завідна [Економічна ефективність виробництва перо-пухової продукції в гусівництві] 43

О.В.Доброзорова [Проблеми інтеграції в овочеконсервному підкомплексі АПК Херсонщини] 46

О.Л.Рудік, Н.М.Маліновська, С.Ю.Боліла [Підвищення ефективності виробництва зерна] 50

Г.Е.Жуйков [Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності зрошуваного землеробства] 54

Р.В.Морозов [Аналіз економічної ефективності вирощування рису] 58

Є.К.Міхеєв, І.К.Шевцов [Принципи організації даних і знань в системах підтримки технолого-економічних рішень] 63

О.Е.Купцова [Використання водних ресурсів та їх бухгалтерський облік на підприємствах АПК] 65

А.С.Мохненко [Реформування форм власності [економічна основа становлення та розвитку малого та середнього бізнесу] 70

Є.К.Міхеєв, І.К.Шевцов [Комп’ютерна обробка даних в системах прийняття управляючих рішень] 78

І.К.Шевцов, В.О.Весьолкін, Є.К.Міхеєв [Метод представлення інформації в автоматизованих системах управління технолого-економічними процесами] 80

В.В.Марасанов, Ю.А.Медведєва, И.В.Марасанова [Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції] 83

М.Г.Ігнатенко, Ф.Д.Угрін [Оптимізаційні задачі в зрошуваному землеробстві] 87

С.В.Полегенько, С.І.Пензева, И.В.Марасанова [Макроекономічний підхід до розробки математичної моделі сільськогосподарського підприємства] 92

І.О.Соловйов [Удосконалення механізму управління регіональним АПК в умовах формування ринкових відносин] 100

Л.М.Галат [Модель оцінки конкурентоспроможності комерційного банку] 104

О.М.Мухін [Проблеми організації фінансового менеджменту в колективних сільськогосподарських підприємствах] 108

І.В.Осадчук [Застосування тестів при викладанні курсу "Основи менеджменту"] 114

Л.Д.Білошкуренко, А.О.Попова [Перспектива виробництва вітчизняних продуктів харчування] 119