ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Статті

Таврійський науковий вісник. Випуск 17

[Титул]

[Зміст] 228-231

Дзюбецький Б.В, Боденко Н.А., Антонюк С.П. [Створення посухостійких гібридів з використанням ліній плазми Т22] 3

Аверчев О.В., Аверчев Ю.В. [Агротехніка вирощування гречки в проміжних посівах на зрошуваних землях України] 7

Лавриненко Ю.О. [Мінливість кореляційних зв’язків між кількісними ознаками кукурудзи та їх селекційне значення] 12

Бондар Л.П. [Особливості успадкування маси 1000 зерен у сортів озимої м’якої пшениці різних років створення] 17

Крайнов О.О. [Успадкування маси зерна та кількості зерен з головного колосу в наборі сортів озимого Тритикале] 22

Ружицький В.П. [Водоспоживання гречки на лугово-каштанових грунтах меліоративного поля рисової сівозміни] 26

Онищенко С.О. [Вдосконалення вирощування насінників мальви кормової на півдні України] 30

Новицький Г.І. [Сортова технологія вирощування люцерни на насіння] 33

Коваленко В.П., Мігаль Л.В. [Порівняльна оцінка різних методів відбору курей-несучок] 37

Ібатуллін І.І., Отченашко В.В. [Перетравність та баланс поживних речовин при згодовуванні куркам-несучкам комбікормів з високим вмістом вітаміну Е] 41

Вовченко Б.О. [Удосконалення прийомів добору у вівчарстві] 48

Лісний В.А., Ващенко О.І. [Молочна продуктивність корів червоної степової породи та її помісей з голштинською] 52

Карапуз В.Д., Хренов М.М., Серветник В.В. [Інтер'єрні тести в ранньому прогнозуванні репродуктивних якостей свиноматок] 56

Микитас Р.Є, Демчук В.В., Папакіна Н.С. [Прогнозування молочної продуктивності корів червоної степової породи різного ступеня інбридингу] 59

Ряполова І.О. [Успадкування основних продуктивних ознак овець Асканійської тонкорунної породи різних генотипів в залежності від інтер'єрних показників] 62

Іовенко В.М., Кириченко В.А. [Характеристика генетичної структури асканійського типу багатоплідних каракульських овець за окремими білками та ферментами крові] 65

Прудніков В.Г. [Внутрішньопорідні типи симентальської худоби: напрямок селекції для збільшення виробництва яловичини] 69

Фінченко О.В. [Продуктивність конституційно-продуктивних типів овець асканійської породи в залежності від рівня годівлі] 73

Пелих В.Г. [Зв’язок рівня статевого диморфізму з відтворюваними якостями свиней] 77

Волков А.А., Кравченко В.І., Пелих Н.Л., Назаренко С.О. [Раннє прогнозування продуктивності свиноматок] 80

Грек О.В., Поліщук Г.Є. [Підвищення біологічної цінності та термостійкості кисломолочних напоїв] 84

Кишенько І.І. [Сучасні аспекти створення м'ясних виробів] 87

Нечмілов В.М. [Удосконалена технологія виробництва твердого сиру пекоріно та його пакування] 89

Ушкаренко В.О., Колесніков В.В. [Дренажні системи і продуктивність орних земель] 95

Морозов В.В., Гусєв М.Г., Коваленко А.М., Сафонова О.П. [Шляхи використання зрошуваних земель, що тимчасово не поливаються в умовах кризових явищ в сільському господарстві] 100

Благодатний В.І. [Стратегія трансформації АПК Херсонської області і забезпечення продовольчої безпеки України] 105

Ушкаренко Ю.В. [Молокопереробний комплекс Херсонської області: особливості розвитку і напрями подолання кризових явищ] 108

Кузьмін В.В. [Методика визначення економічної ефективності капітальних вкладень в нову техніку у ринкових умовах господарювання] 115

Сеніна Г.В. [Економічна природа і роль інвестицій в АПК] 123

Ковальов В.В. [Напрями та методи державного регулювання сільськогосподарського виробництва в Україні] 126

Миронов В.В. [Удосконалення методики визначення оптимального водокористування у зрошуваному землеробстві] 131

Узунов В.М. [Конкуренція – основа ефективного функціонування підприємницьких відносин] 135

Наливайченко С.П. [Дія об’єктивного економічного закону планомірного розвитку в умовах ринкової економіки] 139

Боліла С.Ю., Губа М.І., Осадчук І.В., Маліновська Н.М. [Особливості і принципи управління процесом рішення науково-технічних проблем] 141

Зорін Г.Г. [Спеціалізація сільськогосподарських підприємств, економічний зміст і значення] 148

Чорний Г.М., Соловйов А.І. [Менеджмент як складова аграрної реформи] 153

Павленко І.М. [Кількісний вплив факторів на обсяги маркетингової діяльності] 157

Еніков І.Г. [Банки, ризики, страхування] 165

Маноле Т. [Податкова система Республіки Молдова й оцінка її тенденції] 170

Мохненко А.С. [Соціальна характеристика діяльності підприємств малого бізнесу] 179

Міхеєв Є.К., Криніцин В.В. [Метод прогнозування розвитку культур на підставі моделювання] 187

Шерман М.І. [Програмні засоби опрацювання текстових даних юридичного спрямування] 190

Кириллов О.Л. [Застосування комп'ютерних технологій для рішення екологічних проблем] 195

Чеканович М.Г. [Обертальний ефект сил в точках залізобетонного перерізу] 199