ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Участь науково-педагогічних працівників університету в підвищенні кваліфікації в Інституті водних проблем і меліорації НААН

08–09 червня 2021 р. в Інституті водних проблем і меліорації НААН було проведено курси підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників на тему «Сучасні технології і технічні засоби у зрошенні». Курси було проведено з використанням технічних засобів відеозвʼязку в форматі ZOOM-конференції.

Згідно сформованого Національною академією аграрних наук України замовлення у зазначених курсах прийняли участь:

Лавренко Сергій Олегович;

Лавренко Наталія Миколаївна;

Минкін Микола Васильович;

Шепель Андрій Васильович;

Минкіна Ганна Олександрівна;

Рудік Олександр Леонідович;

Сілецька Оксана Володимирівна.

Під час підвищення кваліфікації було розглянуто: формування водної політики в Україні, забезпеченість водними ресурсами та адаптаційні заходи в умовах змін клімату; концептуальні засади відновлення і розвитку зрошення та дренажу в Україні; водні ресурси України та сучасні методи досліджень водних екосистем; наукові основи формування сталих біоенергетичних агроекосистем; система лабораторного діагностування водно-фізичних властивостей ґрунтів; науково-методичні основи організації та ведення еколого-меліоративного моніторингу; водно-екологічні ризики трансформації меліорованих земель та шляхи їх мінімізації; інформаційні технології у наукових дослідженнях в галузі сільськогосподарських меліорацій; концептуальні засади управління зрошенням; особливості проектування систем зрошення; метод призначення строків поливу – основа режимів зрошення та використання методу «Penman-Monteith» для управління зрошенням; управління зрошенням на основі фітомоніторингу; використання даних дистанційного зондування для управління зрошенням; інформаційна система управління зрошенням «Полив онлайн»; експлуатація зрошувальних систем; технології ремонтно-відновлювальних робіт на гідротехнічних спорудах зрошувальних систем.

Співробітники університету щиро дякують координатору курсів, заступнику директора Інституту, д.с.-г.н., член-кореспонденту НААН Шатковському А.П. та директору Інституту, д.т.н., академіку НААН Ромащенко М.І., науковим працівникам Інституту водних проблем і меліорації НААН за надзвичайно цікавий матеріал та отримані нові знання.

Автор – Власенко В.І. (10.06.2021)