ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Розробки ХДАЕУ

Автоматизована система контролю якості поливу «WEBpoliv»

Агробіологічне обґрунтування вирощування зерна рису на крапельному зрошенні в Південному Степу України

Багатоцільовий імунорегулятор росту рослин (МИР)

Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із урахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників

Напружено-деформований стан залізобетонних згинаних балок, зміцнених локальним пресуванням та підсилених зовнішнім обтиском

Наукове обґрунтування агротехнологічного комплексу вирощування зерна нуту залежно від технологічних прийомів вирощування за різних умов зволоження

Наукове обґрунтування агротехнологічного комплексу вирощування зерна сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування за різних умов зволоження

Наукове обґрунтування системи інтегрованого захисту сільськогосподарських культур при вирощуванні на зрошуваних і неполивних землях півдня України

Спосіб поливу та покращення стану ґрунту на системах фільтрокапілярного зрошення

Створення сортів пшениці озимої та альтернативного типу (дворучки) із врожайністю 6,0-7,0 т/га за пізніх строків сівби

Технологія вирощування австралійських тропічних раків (Cherax quadricarinatus) в умовах півдня України

Технологія покращення якості поливної води Інгулецької зрошувальної системи

Урожайність та якість зерна квасолі за різних технологічних прийомів вирощування в умовах Південного Степу України на зрошенні

Підсилення балок з поперечною арматурою, розташованою під зростаючим кутом нахилу до її центру

Напружено-деформований стан залізобетонних згинаних балок, зміцнених локальним пресуванням та підсилених зовнішнім обтиском

Наукове обґрунтування інноваційних еколого-безпечних технологій вирощування біоенергетичних культур для забезпечення альтернативних джерел енергії

Дослідження роботи залізобетонного покриття доріг та аеродромів сільськогосподарського призначення

Протифільтраційна система для заглибленої частини споруди

Гратчастий прогін

Розробка проекту модульних конструкцій мобільної соляної кімнати

Прилад для електрохімічної активації води

Рекомендації щодо адаптації еколого – меліоративного режиму зрошуваних сухостепових грунтів до регіональних змін клімату.

Бізнес-ідея «Вирощування щафрану – самої дорогої спеції в світі»

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)) в умовах півдня України

Оцінка водних ресурсів Нижнього Дніпра у природному та трансформованому антропогенною діяльністю стані

Створення маточних стад осетроподібних для Півдня України