ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

2. Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційно-бібліографічний відділ

(розташування: 1-й поверх головного корпусу)

Ірина Дмитрівна Ралдугіна - завідувач відділу

У фонді відділу зберігаються універсальні і галузеві словники, енциклопедії та довідники, примірники всіх назв праць вчених ХДАЕУ, примірники всіх випусків Таврійського наукового вісника ХДАЕУ, дисертації, які були захищені у ХДАЕУ та автореферати дисертацій, бібліографічні посібники, серії видань «Історія університету» та «Біобіблографія діячів сільськогосподарської науки України»; краєзнавча література; фонд цінних та рідкісних видань. Видання з фонду відділу надаються для роботи тільки у читальній залі наукової бібліотеки.
Завдання відділу

 • Забезпечує повне, якісне й оперативне довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів згідно з їх інформаційними запитами на допомогу науковому та навчальному процесів університету.
 • Проводить огляди літератури.
 • Проводить інформаційно-масові заходи (Дні інформації, Дні першокурсника, Дні спеціаліста).
 • Проводить бібліотечно-бібліографічні заняття із користувачами.
 • Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює індивідуальне інформування абонентів.
 • На основі АБІС «ІРБІС» проводить аналітичне опрацювання матеріалів із періодичних видань та збірників різних галузей знань, матеріалів конференцій, дисертацій та авторефератів дисертацій, що надходять до фондів наукової бібліотеки.
 • Створює бібліографічну продукцію: науково-допоміжні та біобібліографічні покажчики, рекомендаційні списки літератури за актуальними темами на допомогу навчальній та науково-дослідній діяльності університету.
 • Створює тематичні віртуальні виставки з представленням на веб-сторінці наукової бібліотеки.
 • Здійснює інформаційну підтримку будь-яких університетських заходів (семінари, конференції та ін.)

Надають послуги

 • Виконує всі види бібліографічних довідок (адресні, фактографічні, тематичні, уточнюючі);
 • консультації з питань користування довідково-пошуковим апаратом наукової бібліотеки;
 • допомога у роботі із списком використаних джерел бібліографічним описом (стандарт ДСТУ 7.1:2006) та бібліографічним посиланням (стандарт ДСТУ 8302:2015);
 • інформаційний супровід дослідження (ВРІ, ДОК)

Дізнайтеся найпершими про новинки! Послуга призначена для систематичного інформування вчених, дослідників, співробітників ХДАЕУ про появу нової літератури у відповідній галузі. Користувачі цієї послуги щомісяця отримуватимуть перелік актуальних анотованих джерел за тематикою досліджень (е-mail, sms- розсилка інформації).

 • електронна доставка документа (ЕДД) – замовлення цифрової копії статті, фрагменту чи розділу книжки з фондів наукової бібліотеки, враховуючи Закон про авторське право (е-mail розсилка інформації);
 • здійснення добору необхідної літератури певної тематики для самостійної роботи студентів (е-mail розсилка інформації);

Якщо Вам необхідно написати реферат, курсову роботу, або Ви проводити наукове дослідження, і не знаєте з чого почати? Почніть із списку літератури до теми, яка Вас цікавить. Вам необхідно заповнити відповідну форму, і ми надішлемо на Ваш e-mail список літератури, який допоможе якісно та вчасно виконати завдання, які стоять перед Вами. Термін виконання замовлення від 1 до 3-х робочих днів, в залежності від складності запиту. Термін виконання може бути продовжено залежно від кількості замовлень, складності теми, але не довше ніж 5 робочих днів.

 • формування персонального покажчика

Одним із видів наукової діяльності є праці біобібліографічного характеру, зокрема, персональні покажчики. Такі видання відображають, у переважній своїй більшості, поточну та ретроспективну бібліографічну інформацію для висвітлення наукового доробку вченого. Бібліографічні та біобібліографічні покажчики це структурована інформація, яка є основним джерелом, при створенні біобібліографічних словників, написанні статей енциклопедичного, довідкового характеру, монографій і т.д..
У 2005 році започаткована серія «Вчені-аграрії» в подальшому перейменовану на «Біобіблографія діячів сільськогосподарської науки України», яка відображає весь комплекс наукових робіт видатних вчених, представлені бібліографічні відомості і література про їх життя та діяльність. Ці видання охоплюють перелік праць вченого за весь період його творчої діяльності. Це матеріал, який носить не лише особистий характер, бо в ньому зібрані праці одного автора, але й матеріал до історії становлення і розвитку наукових шкіл університету.

 • «віртуальна довідка» (ВД) –запит/відповідь разових запитів користувачів, які пов’язані з пошуком інформації (е-mail розсилка інформації);
 • віртуальне бібліографічне обслуговування (вебліографія) –інформаційні списки про фахові Інтернет-ресурси відкритого доступу (веб-сторінка наукової бібліотеки).

До уваги!

 • Для отримання у користування дисертації, читачеві необхідно оформити клопотання за підписом ректора університету.
 • Не дозволяється ксерокопіювання рідкісних і цінних видань.