ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Президент України

Премія Президента України для молодих вчених

Вік  осіб,  які  висуваються  на  здобуття  премії,  не  може перевищувати  35  років  для  осіб,  які мають вищу освіту другого (магістерського)  рівня,  та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь  доктора  наук  або  навчаються  в  докторантурі,  на  час висування роботи для участі у конкурсі на здобуття премії. Роботи, висунуті на здобуття премії, приймаються Комітетом з  Державних  премій  України  в  галузі  науки  і техніки (далі - Комітет) щороку до 1 березня.

Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Гранти можуть  бути  призначені  докторам  наук  віком (на момент подання заявки) до 45 років. Для  участі  в  конкурсі  наукових  проектів   претенденти подають  до  20  вересня  до  Міністерства  освіти і науки України заявку за встановленою зазначеним Міністерством  формою,  до  якої додається  опис  наукового  проекту,  який  включає план наукового дослідження із  зазначенням  мети,  способу  здійснення  наукового дослідження,   очікувані   наукові   результати   та   прогноз  їх використання, а також інформаційну довідку про головних виконавців наукового  проекту,  проект кошторису витрат на реалізацію проекту та гарантійний  лист  підприємства  (установи,  організації),  яке зобов'язується   забезпечити   виконання   наукового  дослідження, передбаченого науковим проектом.

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Гранти можуть  одержати  молоді  вчені  віком  (на  момент подачі   заявки):  доктори   наук - до 35 років,   докторанти - до 33 років, кандидати наук - до 30 років.

Для одержання гранту претендент  подає  до  20  лютого  до Міністерства  освіти  і науки України складені за встановленою цим Міністерством формою заявку,  що включає план наукових  досліджень із   зазначенням   їх   мети,  способу  здійснення  та  очікуваних результатів,  прогноз їх використання,  інформаційну  довідку  про головних   виконавців  наукових досліджень та кошторис,  а також гарантійний  лист  підприємства   (установи,   організації),   яке зобов'язується забезпечити проведення наукових досліджень.