ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

НАУКА

Формування персонального покажчика

У сучасних умовах функціонування вищого навчального закладу вагоме значення відводиться науковій діяльності, яка підвищує імідж університету на ринку освітніх послуг. Тому пріоритетним напрямом роботи наукової бібліотеки є популяризація досягнень провідних вчених Херсонського державного аграрно-економічного університету.

2005 року наукова бібліотека заснувала серію біобібліографічних покажчиків «Вчені-аграрії» в подальшому перейменовану на «Біобіблографія діячів сільськогосподарської науки України». За період 2005-2019 рр. вийшло 27 випусків. Крім популяризації досягнень університетської науки,  серія є  рекламою для  просування  вченими  своїх  досліджень,  самоствердження  в  науковій спільноті, пошуку партнерів, інвесторів та замовників, адже оприлюднення результатів досліджень є одним із основних аспектів діяльності науковців, спрямованої на розвиток науки та суспільний поступ.

Основними складовими біобібліографічного покажчика є біографічна частина, покажчик праць ученого та література про нього. У статті про життєвий і творчий шлях ученого (біографічному нарисі) основна увага зосереджена на основних датах життя і діяльності, характеристиці найбільш важливих напрямків наукової, педагогічної, науково-організаційної і громадської діяльності вченого. Перелік праць вченого за весь період його творчої діяльності дає повне уявлення про творчий доробок, розкриває аспекти діяльності, основні напрямки досліджень ученого у певній галузі науки. Надзвичайно важливий для дослідника розділ - присвячена йому література, яка дає можливість отримати додаткові джерела для поглиблення знань про особу. Досить суттєво доповнює текстову частину покажчика наявність ілюстративного матеріалу. В оформленні покажчиків використовуються фото з особистих архівів, зокрема, світлини членів родини,

колег, співробітників, унікальні фото наукових експедицій, лабораторних дослідів. Цінними є світлини, які зафіксували участь науковців у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах тощо.

Головна мета підготовки біобібліографічних покажчиків – розкриття напрямків наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету, створення інформаційної бази для вивчення вивчення  історії становлення і розвитку наукових шкіл університету, окремих  наукових  дисциплін  і  збереженню  образів  вчених  для  наступних поколінь.

Підготовка і видання біобібліографічних покажчиків, присвячених ученим, вихід кожного випуску є важливою подією як у галузі української бібліографістики, так і історії вітчизняної науки взагалі.

Перш ніж робити замовлення, пропонуємо ознайомитись із своїм бібліографічним списком праць за допомогою Електронного каталогу. Якщо список є неповним - просимо надати нам інформацію про публікації, яких бракує.

Для замовлення персонального покажчика завітайте до наукової бібліотеки у Інформаційно-бібліографічний відділ (гол. корп., 1 поверх).