ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Аудиторія 304 корпусу ГМФ ДВНЗ «ХДАЕУ»

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування кафедри – 2019 р.

Призначення кафедри

Кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, науково-дослідних, організаційних і методичних, задач з підготовки висококваліфікованих фахівців, компетентних у  готельно-ресторанному та туристичному бізнесі, здатних до системного аналізу соціально-економічних процесів на мікро- та макрорівні. Діяльність кафедри спрямована на формування у них базових та просунутих економічних знань щодо функціонування індустрії гостинності, тенденцій розвитку національної та світової економіки, а також softskills, необхідних для гармонійного особистісного та професійного розвитку. Інтегральною компетентністю випускників є здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб’єктів готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, туризму та рекреації, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Склад кафедри

Доценти: Крикунова В.М., Грановська В.Г., Самайчук С.І., Несін Ю.М., Морозова О.С., Бойко В.О.

Старші викладачі: Кацемір Я.В., Чеканович В.Г.,Дуга В.О.

Лаборант: Матєйченко К.Ю.

 

Склад викладачів та співробітників кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Крикунова Вікторія Миколаївна – в.о. завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 67 публікації, із них 1 стаття у науковому журналі з міжнародної наукометричної бази (WebofScience), 24 – у фахових виданнях, 6 – розділів колективних монографій, участь у підготовці 2 навчальних посібників.
Тематика НДР: «Теоретичні та прикладні аспекти державного регулювання економіки, економіко-соціальні аспекти розвитку сфери обслуговування.»
Викладає дисципліни: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Фінансовий аналіз», «Державні фінанси».
Профіль Google Scholar Вікторія Крикунова
ORCID: 0000-0001-5710-8029
Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Грановська Вікторія Григорівна - доктор економічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – понад 80
Тематика НДР: «Конкурентоспроможність підприємств сфери обслуговування»
Викладає дисципліни: «Конкурентоспроможність підприємств», «Управління проектами», «Вступ до фаху»
Профіль Google Scholar: Вікторія Грановська
ORCID: 0000-0003-0348-9692
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Самайчук Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – понад 170.
Тематика НДР: «Обґрунтування ефективної інвестиційної політики підприємства».
Викладає дисципліни: «Статистика», «Проектний аналіз».
Профіль Google Scholar: Cвітлана Самайчук
ORCID: 0000-0001-6695-1544
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Несін Юрій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 57, із них 1 методичний посібник, 2 одноосібних монографії та 1 колективна монографія, 20 у фахових виданнях України.
Тематика НДР: «Аналіз англомовних підручників економічного й бізнес спрямування».
Викладає дисципліни: «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням), «Іноземна мова» (бізнес спрямування), «Друга іноземна мова (французька)».
Профіль Google Scholar: Юрій Несін
ORCID: 0000-0002-8296-7025
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Морозова Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 63, із них 1 підручник, 2 колективні монографії, 17 у фахових виданнях України, 43 матеріали та тези науково-практичних конференцій
Тематика НДР: «Організаційно-економічні засади розвитку екологічного моніторингу зрошуваних сільськогосподарських земель»
Викладає дисципліни: «Маркетинговий менеджмент», «Управління маркетинговими комунікаціями на ринку товарів та послуг», «Контролінг», «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент малого бізнесу», «Макроекономічний аналіз»
Профіль Google Scholar: Олена Морозова
ORCID: 0000-0002-1425-4891
Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кацемір Яна Віталіївна –кандидат економічних наук, старший викладач
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 24, із них 10 у фахових виданнях України, 14 матеріали та тези науково-практичних конференцій.
Тематика НДР: «Управління підприємствами сфери послуг в контексті підвищення споживчої привабливості туристичного продукту»
Викладає дисципліни: «Основи екскурсійної справи», «Аналіз господарської діяльності», «Міжнародна економіка», «Організація і методика економічного аналізу».
Профіль Google ScholarЯна Кацемір
ORCID: 0000-0003-2919-4032
Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Чеканович Валентина Григорівна – старший викладач
Кількість наукових і навчально-методичних праць – 62
Тематика НДР: «Комунікативний аспект викладання іноземних мов у сучасному мультигалузевому просторі»
Викладає дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
Профіль Google Scholar: Валентина Чеканович
ORCID: 0000-0001-6068-9282
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бойко Вікторія Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових і навчально-методичних праць – понад 90, із них 2 статті у науковому журналі з міжнародної науко метричної бази (Scopus);15– фахових виданнях; 5 статей у зарубіжних журналах; 7 розділів колективних монографій, із них 3 зарубіжні; 7 – авторських свідоцтв; 39 матеріали та тези науково-практичних конференцій
Тематика НДР: «Діагностика бізнес середовища та конкурентоспроможність сфери туристичного бізнесу».
Викладає дисципліни: «Економічна діагностика», «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств», «Економіка туризму».
Профіль Google Scholar: Вікторія Бойко
ORCID: 0000-0002-8032-5731
Ідентифікатор автора Scopus:  57201252253
Ідентифікатор автора Web of Science: viktoriia-boiko
Профіль Researchgate: Viktoriia_Boiko
Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дуга Вікторія Олександрівна – старший викладач.
Кількість наукових робіт та науково-методичних праць – 31.
Тематика НДР: «Розвиток та ефективність агротуризму як форми підприємницької діяльності».
Викладає дисципліни: «Основи індустрії гостинності», «Сервіс і дизайн».
Профіль Google Scholar: Вікторія Дуга
ORCID: 0000-0002-4404-4350
Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Матєйченко Карина Юріївна – лаборант.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни кафедри

 Основи індустрії гостинності, Основи екскурсійної справи, Політична економія,Іноземна мова (англійська), Друга іноземна мова (французька), Сервіс і дизайн, Статистика, Іноземна мова (бізнес спрямування), Міжнародна економіка.

Нагороди кафедри

Крикунова В.М. – Подяка Міністерства освіти і науки України; Грамота Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації з нагоди Дня працівників сільського господарства України.

Грановська В.Г. – Грамота Верховної Ради України.

Самайчук С.І. нагороджена Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Несін Ю.М. – Сертифікат Академії педагогічних наук України, університету менеджменту освіти; Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації.

Чеканович В.Г.– Грамоти керівництва університету, Почесна грамота Міністерства аграрної політики, Почесна грамота Херсонської міської ради, Грамота Департаменту освіти Херсонської обласної державної адміністрації.

Історична довідка кафедри

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». Викладання основних навчальних дисциплін на кафедрі базується на використанні сучасних технічних засобів, інтерактивних технологій, що підвищує якість навчання.
Наукова робота викладачів кафедри інтегрована в систему наукової діяльності факультету та університету. Тематика наукових досліджень охоплює аналіз сучасного стану і прогнозування результатів функціонування готельної, ресторанної, туристичної та рекреаційної сфери економіки України, оцінювання інституційних, інноваційних та інвестиційних засад конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання, вивченню зарубіжного досвіду ефективного функціонування та державного регулювання підприємництва. 
До наукової діяльності долучаються студенти та учні шкіл міста та області. На кафедрі працює науковий студентський гурток «Туристична Херсонщина», проводяться студентські науково-практичні конференції.
Один із напрямів роботи кафедри є організація та проведення Школи економіки для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл міста Херсона та області. Школа економіки сприяє формуванню економічного світогляду учнів, розвитку лідерських здібностей, професійно орієнтує учнів і сприяє створенню позитивного іміджу факультету та університету.

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
запрошує учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл
м. Херсона та Херсонської області
до «Школи економіки»

Школа Економіки ХДАЕУ прагне надати учням сучасні, якісні знання та ефективні практичні навички, які допоможуть школярам визначитися з майбутньою професією економіста саме в Херсонському державному аграрно-економічному університеті.


 

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри беруть участь у дорадчій діяльності ХДАУ і надають консультативно-інформаційні послуги з актуальних питань, а саме:

Грановська В.Г. – економіко-організаційні аспекти підвищення конкурентоспроможності фірм;

Крикунова В.М. – економічний та фінансовий аналіз функціонування економічних суб’єктів;

Самайчук С.І. – з питань економіки підприємства, фінансового аналізу діяльності суб’єктів господарювання.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

 

Навчальні посібники

 1. Крикунова В.М., Фомішина В.М., Якимчук Т.В.  Вступ, Розділ 1 «Прийняття господарських рішень у практичній діяльності» / Економіко-математичні методи і моделі обґрунтування господарських рішень : навч. посібник / за наук. ред. проф. О.Є. Лугініна, проф. В.М. Фомішиної. – Херсон : ПРІОР, 2015. – 316 с. – С. 8-37.
 2. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / С.І. Самайчук, В.М. Крикунова, Н.С. Танклевська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 216 с.
 3. Несін Ю. М. Білінгвальна іншомовна освіта в ЗНЗ: ефективні прийоми навчання спілкуванню: методичний посібник / за ред. В. В. Вострікової. – Херсон: «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – С. 31 – 45. 
 4. Грановська В.Г., Морозов О.В., Крикунова В.М., Морозова О.С. Словник-довідник: Туризм і природно-рекреаційний потенціал. Науково-методичне видання. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 111 с.
 5. Морозова О.С. Словник-довідник: зрошуване землеробство. Науково-методичне видання. Херсон, Вид-во ПП «ЛТ-Офіс» 

Монографії

 1. Крикунова В.М., Аверчев О.В. Баланси виробництва і споживання продукції овочівництва в Україні/ Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області : колективна монографія / За ред. Н.С. Танклевської. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.  308 с. С. 20-35. ISBN 978-966-916-782-8
 2. Крикунова В.М. Динаміка і структура виробництва овочів відкритого ґрунту / Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області : колективна монографія / За ред. Н.С. Танклевської. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.  308 с. С. 63-75.
 3. Крикунова В.М., Аверчева Н.О. Ефективність реалізації продукції овочівництва аграрними підприємствами Херсонської області / Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області : колективна монографія / За ред. Н.С. Танклевської. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.  308 с.С. 76-88.
 4. Самайчук С.І. Теоретичні основи формування трудового потенціалу підприємства. Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності. Колективна монографія за ред. д.е.н., професора Танклевської Н.С.- РВЦ «Колос» ДВНЗ «ХДАУ», 2018, С. 69-78
 5. Самайчук С.І. Методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового сектору економіки: [колективна монографія] за заг. ред. Л.О. Мармуль. – Херсон: Айлант, 2018, С.265-272
 6. Самайчук С.І. Організація і методика контролю поточних біологічних активів тваринництва.  Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій: [колективна монографія]  за заг. ред. Мармуль Л.О. – Херсон : Айлант, 2019, С. 173-179.
 7. Морозова О.С. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку [Колективна монографія] /– 2018/ [колективнамонографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н.,професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Рівне, 2018. 638 с.
 8. BoikoV.,BoikoL. Organic production-competitive perspective for agraries. [Collective monograph] /SCIENTIFIC DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENTS. Volume 1. SCIEMCEE Publishing London, 2018. N1 7GU or Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
 9. Бойко В.О., Бойко Л.О. Оптові ринки сільськогосподарської продукції як об’єкт логістики. Теорія та практика торговельного підприємництва в Україні: [колективна монографія] / за ред. д.е.н., проф. Н.С. Танклевської. Херсон: ВКФ «Стар», 2018. С. 25-31.
 10. Бойко В.О., Бойко Л.О. Ключові детермінанти розвитку сімейного бізнесу на Херсонщині. Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності: [колективна монографія] / За редакцією Н.С. Танклевської. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 23-31.
 11. ойко В.О., Бойко Л.О. Шляхи підвищення економічної ефективності галузі вівчарства та розвиток підприємництва у галузі. Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового сектору економіки: [колективна монографія] / зазаг.ред. Л.О.Мармуль. Херсон: Айлант, 2018. С. 338-346.
 12. Бойко В.О., Бойко Л.О. Експортний потенціал галузі овочівництва. Сучасні тренди і перспективи розвитку овочівництва у Херсонській області: [колективна монографія] / за ред. Н.С. Танклевської. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 36-51.
 13.  Бойко В.О., Завідна Л.Д., Колеснікова К.С. Сучасна парадигма управління стратегічним розвитком підприємства. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities: [Multi-authored monograph]. Poland: Publishing House "Baltija Publishing", 2019.  С. 544-564.

Статті у виданнях, що індексуються у WebofScience і Scopus

 1. Krykunova V.,Kyrylov, Y., Thompson, S. R., Hranovska, V.  (2018). THE WORLD TRENDS OF ORGANIC PRODUCTION AND CONSUMPTION. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 40(4), 514–530. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/198
 2.  Boiko V., Avercheva N.; Boiko L. Competitive growth of layer poultry farming in Ukraine in the context of European integration. Economic Annals-XXI.(2017), Vol. 167 (9-10). P.37-43. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V167-08. URL: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V167-08.pdf.
 3.  Boiko V., Kwilinski A., Misiuk M., &Boiko L. Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland / Economic Annals-XXI (2019), 175(1-2), 68-72. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
  URL: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V175-12.pdf  

 Статті у фахових виданнях України

 1. Крикунова В.М., Грановська В.Г. Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні. Економіка АПК. – 2018. – №3. – С. 63-74.
 2. Крикунова В.М., Грановська В.Г., Кирилов Ю.Є. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу. Економіка АПК. – 2018. – №7. – С. 16-26.
 3. Крикунова В.М., Жосан А.В., Кирилов Ю.Є. Корпоративна соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів оцінювання. Економічні інновації : Збірник наукових праць. 2019. Т. 21, Вип. 1(70). С. 51-62.
 4. Крикунова В.М., Жосан А.В. Зарубіжний досвід використання економічних інструментів «зеленого» зростання. Економічні інновації : Збірник наукових праць. 2019. Т. 21, Вип. 3(72). С. 53-61.
 5. Самайчук С.І., Ковальов Д.В. Статистичний аналіз демографічних процесів у регіоні / С.І. Самайчук, Д.В. Ковальов// Агросвіт. -  2018. - №8. – С. 11-16. http://www.agrosvit.info/?n=8&y=2018
 6. Ковальов Д.В., Самайчук С.І. Прогнозні параметри економічної ефективності сільськогосподарських підприємств Херсонської області на інноваційно – інвестиційних засадах  Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. Випуск №2-2(45). – Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права, 2018. – С. 67-70. http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/45_2_2018.pdf
 7. Самайчук С.І. Ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт.2019. – №6, с. 3-9. http://www.agrosvit.info/pdf/6_2019/2.pdf
 8. Самайчук С.І.Методологічні засади удосконалення економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019.– №7.  с. 55-59. http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2861&i=8
 9. Самайчук С.І.Формування та реалізація інвестиційної політики підприємств як важливого чинника їх стратегічного розвитку. Ефективна економіка. 2019. - №6. http://www.economy.nayka.com.ua/
 10. Несін Ю. М. Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для фінансового сектору» / Ю. М. Несін // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 60. Том 2. Головний редактор В. П. Андрющенко. – Київ, 2018. – С. 46 – 49.
 11. Несін Ю. М. Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для бухгалтерського обліку». Збірник наукових праць / Ю. М. Несін // Педагогічні науки. Випуск LXXXVI. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2019. – С. 303 – 306.
 12. Несін Ю. М.  Аналіз англомовного підручника «Англійська мова для логістики». Збірник наукових праць / Ю. М.  Несін // Педагогічні науки. Випуск LXXXVIІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2019. – С. 204 – 208.
 13. Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М., Волошин М.М. Зрошення в Херсонській області: сучасний стан та проблеми розвитку Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2019. № 3-1 (52) С.94-100. URL: http://business-navigator.ks.ua/2019/52-2019
 14. Морозов А.В., Морозов В.В.,  Морозова Е.С. Теоретико-методологические основы системной концепции мелиорации орошаемых галогенних почв //«Сборник научных трудов» Азейбарджанского Научно-Производственного Обьединения Гидротехники и Мелиорации за 2019 год, ХХХІХ том – баку с.50-61. URL: Elmi__s_rl_r_toplusu_XXIX-07_ (1)
 15. Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М. Економічний потенціал АПК розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2019. № 2 (51) С.88-92 URL: http://business-navigator.ks.ua/2019/51-2019
 16. Морозов Р.В., Морозов О.В., Морозова О.Г., Морозова О.С. Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком рисівництва в Україні Бізнес – навігатор: науково – виробничий журнал. – 2018. № 2-1 (45) С.62-65 URL: http://business-navigator.ks.ua/2018/45-2018
 17. Кацемір Я.В. Формирование позитивного имиджа Украины как туристического государства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – №23. С.109-112
 18. Кацемір Я.В. Дослідження зовнішніх факторів розвитку туристичної галузі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 34/2019, С.60-64
 19. Кацемір Я.В. Визначення напрямів підвищення споживчої привабливості туристично-рекреаційного комплексу Херсонської області. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво 2019 р., № 3 (108), с.111-115
 20. Кацемір Я.В. Формування та забезпечення корисності туристичного продукту через використання оцінки задоволеності споживача. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”) № 3 (65), 2019, с.144-151
 21. Сидякина Е.В., Иванив Н.А., Чеканович В.Г., Кононенко В.Г. WEED INFESTATION OF WHITE CLOVER CROPS ON SALINE SOILS IN THE SOUTH OF UKRAINE DEPENDING ON THE COVER CROP AND SEEDING RATES - Таврійсьий науковий вісник, випуск 104, Херсон, 2018
 22. Бойко В.О. Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2018. № 1. С. 26-33.
 23. Boiko V., Boiko L. Featuresoffarmfunctioningunderconditionsof a competitiveenvironment. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2018. № 3.  С. 56-62. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/03/ eapk_2018_03_p_56_62.pdf.
 24.  Бойко В.О., Бойко Л.О., Стрельченко О.В. Теоретичні та практичні аспекти агрострахування як інструмент управління ризиками. «Evropskýčasopisekonomiky a management». 2018. Svazek 4. Vydani 3. Р.50-58. Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO Adresa: Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle http://eujem.cz.
 25. Boiko V., Rusnak А., Logistics as a competitive advantage in the development of the agricultural sector in Ukraine. «Evropský časopis ekonomiky a management». 2018. Svazek 4. Vydani 4. Р.55-61. Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO Adresa: Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle http://eujem.cz. URL: https://eujem.cz/ wp-content/uploads/2018/eujem_2018_4_4/07.pdf.
 26. Бойко В.О., Аверчева Н.О., Бойко Л.О. Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2019. № 3 С. 61-71. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903061. URL: http://eapk.org.ua/ ru/contents/2019/03/61.
 27.  Бойко В.О., Аверчева Н.О., Бойко Л.О. Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону.Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК».2019. №6. С.15-25.DOI:https: //doi.org/10.32317/2221-1055.201906015.
 28.  Бойко В.О., Бойко Л.О. Сучасні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність аграрних підприємств». Фінансовий простір. 2019.№3(35). С.23-31. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153.
 29. Бойко В.О.,  Аверчева Н.О., Бойко Л.О. Сімейні винарні як основа європейської інтеграції галузі виноробства України.Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК».2019. №12. С.61-69.
  DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201912061 
  URL: http://eapk.org.ua/ ru/contents/2019/03/61.