ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Історична довідка

Херсонський державний аграрно-економічний університет - це сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, в якому навчається понад 3 тисячі здобувачів вищої освіти денної, заочної та вечірньої форм навчання, на 5 факультетах, за 27 спеціальностями, за ступенями «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», «Доктор наук». В університеті діють інноваційні системи навчання: дуальна освіта, агроінтернатура, подвійні дипломи. Університет є активним учасником із реалізації наукових вітчизняних і міжнародних проєктів та грантів. На базі ХДАЕУ успішно функціонують інноваційні освітні проєкти: Школа аграрного лідера, бізнес школа «Smart Junior», Cyber school, школа Економіки, школа кулінарної майстерності, біологічна школа, школа майбутнього інженера.

Історична довідка

У складі університету 5 факультетів, 27 спеціальностей, більше ніж 3 тисячі здобувачів вищої освіти. Освітній процес забезпечують 250 викладачів, серед них – 30 докторів наук, професорів, 180 – кандидатів наук, доцентів. Науковий розвиток університету забезпечують вчені 12 наукових шкіл. ХДАЕУ є активним учасником із реалізації наукових вітчизняних і міжнародних проєктів та грантів.

Спеціальності:

- агрономія (зрошуване землеробство, технологія переробки та зберігання продукції рослинництва, рисівництво, лікарські рослини, плодоовочівництво і виноградарство);

- захист і карантин рослин (фахівці отримують знання з прогнозування розвитку й поширення шкідливих організмів у сучасних агроекосистемах, з екологічно безпечних методів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів. Місцем роботи майбутніх фахівців можуть бути сільськогосподарські підприємства різних форм власності, а також інспекції Держпродспоживслужби, фітосанітарні лабораторії, сучасні фірми, що спеціалізуються на забезпеченні засобами захисту рослин, науково-дослідні інститути);

- садівництво та виноградарство (фахівець із спеціальності здатний виконувати професійну роботу, пов’язану з вирощуванням, зберіганням і первинною переробкою плодів, овочів та винограду. Він обізнаний із технологіями вирощування садивного матеріалу плодових, ягідних культур і винограду, новими типами насаджень, системами утримання ґрунту в них, удобрення, формування; технологіями вирощування овочевих культур відкритого і закритого ґрунту, інтегрованого захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів. Перевагами фахівця є висока заробітна плата і стабільний попит на ринку праці);

- екологія (надзвичайно актуальними є аспекти взаємодії людини і природи, що вивчаються спеціалістами екологами. Оскільки людство опинилося перед загрозою екологічної катастрофи і потребує фахівців для попередження та кваліфікованого розв’язання екологічних проблем);

- технології захисту навколишнього середовища (одне з найважливіших завдань сучасного суспільства – створити необхідні умови для гармонійного співіснування людини з природою, забезпечити вирішення усіх потреб людства з найменшими втратами для довкілля. Ось чому найголовнішого завдання набуває сфера охорони та захисту навколишнього середовища);

- лісове господарство (підготовка фахівців лісової галузі – майстрів лісу, які будуть вирощувати ліс, оберігати його від пожеж, шкідників, хвороб, незаконної вирубки, слідкувати за ростом і розвитком лісових насаджень. Студенти вивчають сучасні технології вирощування лісів, догляд за лісом, раціональне та комплексне використання деревини і не деревних ресурсів лісу);

- садово-паркове господарство (інженер садово-паркового господарства – це не просто кваліфікований садівник та інженер, але й художник, дизайнер, архітектор. Це людина із загостреним почуттям прекрасного, здатна знаходити нові, оригінальні ідеї та успішно втілювати їх у життя);

- водні біоресурси та аквакультура (Херсонщина – своєрідний край, у якому органічно поєднуються неозорі простори степів з унікальними ґрунтовими комплексами. Уже зараз у рибоводних господарствах усього світу вирощують стільки біопродукції, скільки виловлюють у всьому Світовому океані. Ця спеціальність набуває все більшої популярності);

- економіка (економіст – це той, хто формує конкурентну стратегію розвитку підприємства, розробляє та реалізує інноваційні проекти, займається оцінкою бізнесу та управляє ризиками. Наші випускники можуть працювати на таких посадах: економіст, економіст з планування виробництва, економіст з управління виробництвом, аналітик, консультант з економічних питань, економічний радник);

- облік і оподаткування (бухгалтер – спеціальність, яка має великий попит на ринку праці, це той, хто керує операційними робітниками, контролює законність і правильність здійснення операцій. Посади, які може обіймати: фінансовий директор, головний бухгалтер, аудитор, ревізор, фахівець податкової та фінансової інспекції, фахівець з фінансового консалтингу);

- менеджмент (менеджер – це той, хто створює інноваційну модель сучасного бізнесу, управляє ресурсами, розподіляє ризики та контролює інвестиційні потоки. Це той, хто управляє командою і мотивує до дій досягненні економічного зростання. Ми стимулюємо ординарних людей до неординарних результатів!);

- підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціальність формує найширший перелік фахових компетенцій майбутнього спеціаліста. Розробка конкурентних стратегій, гра на біржі, перемоги в торгівельних війнах, відкриття майнінгових ферм, завоювання нових ринків – все це вміють наші випускники. Ми готуємо фахівців з організації і моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, інтернет-трейдингу, електронної комерції, практиків для роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж);

- туризм (індустрія туризму – це вміння організувати відпочинок, відкрити власний бізнес та побачити увесь світ. Фахівець з туризму – це спеціаліст із подорожей, маркетолог, менеджер, івент-організатор, історик і екскурсовод в одній особі. Фахівці розвивають різні напрями туристичного бізнесу: «зелений» і спортивний, гастрономічний і пригодницький, екстремальний і аматорський. Ця робота є викликом і можливістю одночасно, передбачає гарні комунікативні та організаторські здібності, перфектне знання унікальної географії та історії територій, володіння іноземними мовами. Ми готуємо найзатребуваніших фахівців у сфері розваг і відпочинку. Наші випускники стають професіоналами, які створюють позитивні враження та емоції, незабутні спогади і досвід!);

- готельно-ресторанна справа (найпопулярніша спеціальність серед вступників. У світовій економіці одна із високорентабельних галузей. Готельно-ресторанне господарство належить до сфери гостинності й відіграє провідну роль у презентації туристичного продукту на світовому ринку послуг. Наші випускники працюють на посадах директор готелю, адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, головний адміністратор та метрдотель у ресторані, ресторатор);

- публічне управління та адміністрування (навчання включає вивчення спеціальних наук у галузі державного управління, права, економіки, фінансів, психології та управління. Наші випускники мають право займати посади керівників підприємств, громадських організацій, міжнародних фондів, державних службовців органів державної влади, менеджерів вітчизняних та іноземних компаній і фірм у сфері досліджень та розробок.

- професійна освіта (економіка) (здійснюється підготовка викладачів-економістів для закладів професійної освіти, інтенсивно вивчаються два потужних блоки навчальних дисциплін – економічний і психолого-педагогічний, навчальна практика відбувається в усіх закладах освіти. Надається можливість отримати найважливіші професії майбутнього: викладач, фахівець у галузі економіки; педагог-дослідник, магістр у галузі економіки; педагог професійного навчання; викладач ліцею, коледжу, технікуму; майстер професійного/виробничого навчання; фахівець служби зайнятості населення; інспектор центру перепідготовки й підвищення кваліфікації; вчитель технології праці та підприємництва; керівник гуртка);

- геодезія та землеустрій (фахівець, підготовлений для пошукової, проектної, консультативної, організаційно-керівної діяльності з раціонального використання і охорони земель, формування землеволодінь і землекористувань, з державного контролю за використанням земель та інше);

- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електрика використовується в будь-яких сферах людської діяльності. Знання з питань генерації, постачання і використання традиційної та відновлювальної електричної енергії забезпечує випускникам спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» працевлаштування у різноманітних галузях промисловості, транспорту, зв’язку тощо);

- архітектура та містобудування (професія «Архітектор» вважається однією з найперспективніших спеціальностей в Україні. Основна мета архітектора: створення архітектурних форм та композицій, які оптимально поєднують оригінальні та унікальні дизайнерські ідеї. Професія архітектора творча, з відчуттям гармонії, смаку та стилю. Специфіка роботи архітектора поділяється за напрямами: архітектура будівель та споруд, районне розпланування, ландшафтна архітектура, реставрація громадських будівель і споруд);

- будівництво та цивільна інженерія (професія відома в усьому світі як «Civil engineering», шанована і високооплачувана. Універсальність професії дозволяє створити зовнішній вигляд та інтер’єр, самому розрахувати, запроектувати, реконструювати і побудувати будь-яку будівлю чи споруду: від присадибного будинку до хмарочоса, від аеродрому до унікального моста. Навчання включає вивчення архітектури, геодезії, планування, матеріалознавства. Випускник може творчо втілити свої мрії та образи в будівлях і спорудах, які будуть стояти і нагадувати про автора десятиліттями і сторіччями);

- науки про Землю (завданням спеціальності є вивчення геологічних і гідрогеологічних процесів, умов формування клімату та ландшафтів, впливу техногенного навантаження на геосистеми. Фахівець здатен здійснювати дослідження геосфери, вирішувати практичні та наукові завдання, надавати оцінку впливу на людське суспільство і можливості промислового використання);

- гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (фахівець з дипломом технолог із гідротехнічного будівництва та водної інженерії має бути підготовлений до роботи у проектних, будівельних та експлуатаційних організаціях. Орієнтовний перелік посад, які може займати фахівець: інженер у проектній організації, майстер у будівельній організації, інженер-гідротехнік сільськогосподарського підприємства, інженер управління водного господарства, інженер гідро-геологомеліоративної експедиції, інженер управління водопостачання та водовідведення);

- харчові технології (харчова промисловість України залишилася єдиною галуззю, яка в умовах економічної кризи не лише не знизила обсягів виробництва, але й продовжує їх активно нарощувати. Модернізація вітчизняних підприємств переробної та харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою);

- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (фахівець за освітньо-професійною програмою спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», яка є топ-спеціальністю вступних кампаній України, здатний виконувати професійну роботу генетика-селекціонера, біотехнолога, техніка-технолога із виробництва і переробки тваринницької продукції);

- ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза (освітньо-професійна програма підготовки лікарів ветеринарної медицини з гігієни та санітарії надає можливість майбутнім здобувачам вищої освіти стати фахівцем-експертом із дослідження якості та безпечності харчових продуктів, державним інспектором з контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я і благополуччя тварин).

Наукові здобутки ХДАЕУ забезпечують вчені 12 наукових шкіл, що працюють за такими напрямами як зрошуване землеробство, селекція і генетика в рослинництві, агроекологічне обґрунтування адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур при різних системах зрошення в умовах зміни клімату Півдня України, селекція і генетика в тваринництві, розробка та удосконалення типів годівлі сільськогосподарських тварин в умовах Півдня України, цілеспрямоване формування іхтіоценозів малих водосховищ і штучне відтворення цінних промислових видів риб, фінансова політика розвитку аграрного сектора, гідроекологія, конкурентоспроможний розвиток підприємств та галузей аграрного виробництва й інфраструктури сільських територій.

В університеті працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: сільськогосподарські меліорації і рослинництво; розведення та селекція тварин і технологія виробництва продуктів тваринництва.

Університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та організаціями Європи і світу. У межах міжнародного партнерства Херсонський державний аграрно-економічний університет співпрацює з Канадою, Чеською республікою, Грецією, Польщею, США, Великобританією, Німеччина, Францією, Грузією, Ізраїлем, Словенією, Сербією, Азербайджаном, Болгарією, Швецією, Австрією, США, та іншими країнами. Університет сприяє академічній мобільності студентів.