ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Засідання Вченої ради ХДАЕУ

27 червня 2024 року відбулося засідання Вченої ради Херсонського державного аграрно-економічного університету. На початку засідання ректор Юрій КИРИЛОВ доповів про організацію освітнього процесу та функціонування університету в умовах правового режиму воєнного стану в Україні у 2023-2024 навчальному році.

Серед основних пунктів порядку денного — затвердження Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників, звітів голів ЕК про роботу екзаменаційних комісій на початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти у червні 2023-2024 навчального року, звітів науково-педагогічних працівників кафедр за 2023-2024 навчальний рік, змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році у Херсонському державному аграрно-економічному університеті, результатів міжнародного стажування (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних працівників університету.

Затверджені кандидатури студентів на отримання іменних стипендій: Арсену ЄФРЕМОВУ, Вікторії ПЕТРОВІЙ та Катерині САВАЄВІЙ – стипендії Президента України; Олені МОТУЗНІЙ - стипендії Кабінету Міністрів України; Георгію ПРОЦЕНКУ - стипендії Верховної Ради України.

Крім цього, у ході засідання було розглянуто низку поточних та організаційних питань роботи університету, зокрема затверджено ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю, рекомендовані до друку колективна монографія «Соціально-економічні трансформації та пріоритети інноваційного розвитку в умовах цифровізації та глобалізації» та нові випуски фахових збірників наукових праць.

Автор: учений секретар Олеся РЕВТЬО, 27.06.2024