ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Вітаємо випускників освітнього рівня «Магістр» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» з врученням дипломів!

31 березня 2015 року в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» відбувся випуск фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства».

З 18 по 20 березня 2015 року на кафедрі економіки підприємства працювала Екзаменаційна комісія з атестації фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» освітнього рівня «магістр» денної та заочної форми навчання. 

   
Захист дипломних робіт магістрів денної форми навчання

Захист дипломних робіт магістрів заочної форми навчання

Згідно наказу ректора ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» № 22/4 від 09.02.2015 р. було призначено Екзаменаційну комісію у складі:
Голова комісії: Шарко М.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету.
Члени комісії:
1. Галат Л.М. – к.е.н., доцент, зав. кафедри економіки підприємства;
2. Аверчев О.В. – д.с.-г.н., професор кафедри економіки підприємства, директор ІПОД ХДАУ;
3. Петрова О.О. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства;
4. Грановська В.Г. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства;
Секретар: Бойко В.О. - к.е.н., асистент кафедри економіки підприємства. 
Всього було захищено 29 магістерських робіт («відмінно» - 31%, з оцінкою «добре» – 69%).
Відзначено, що теми представлених дипломних робіт актуальні та досить різноманітні, всі вони мають дослідницький характер і базуються на реальних даних. Висновки і рекомендації, що містяться в магістерських роботах, мають як теоретичне, так і практичне значення.

Щиро вітаємо випускників з отриманням дипломів та бажаємо впевнено і рішуче крокувати до нових звершень, легко долати усі перешкоди на шляху до мети та стати успішними спеціалістами!