ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Відкрита лекція в форматі Zoom - конференції «Світовий ринок товарів і послуг»

19 лютого 2021 року доцентом кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов Оленою Морозовою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Економічного факультету, проведено відкриту лекцію в режимі он-лайн на тему:"Світовий ринок товарів і послуг» з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини".

 

Лектор у доступний спосіб донесла до студентської аудиторії сутність, характерні риси, середовище та історичну ретроспективу розвитку міжнародного ринку товарів та послуг, специфіку дії факторів, що впливають на розвиток міжнародного ринку товарів та послуг з точки зору теорій міжнародної торгівлі. Також розвивала пізнавальні інтереси у здобувачів, логічне мислення, аналіз стану сучасних світових товарних ринків та ринків послуг, виявляла тенденції і закономірності їх розвитку для участі України на світових ринках товарів та послуг.

 

Здобувачі були добре організовані, активно відповідали на поставлені запитання та застосовували матеріали попередніх лекцій, що дозволило лектору надати повний об’єм необхідної інформації і зберегти стійку увагу студентів протягом всього заняття.

Автор:Фесенко Г.О., Морозова О.С. (20.02.2021)