ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Робоча зустріч зі стейкхолдерами

Важливе значення для формування прикладних фахових компетентностей має співпраця із роботодавцями.

14 вересня 2021 року відбулася зустріч завідувача кафедри обліку і оподаткування Світлани Скрипник, гарантів освітніх  програм "Облік і оподаткування" та здобувачів ОС "Молодший бакалавр", "Бакалавр" і "Магістр" зі стейкхолдерами: Наталією Тарасовою - керуючою головним відділенням ПУМБ, та Людмилою Левченко – керуючою відділенням ПУМБ м. Херсона.

 

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів щодо перегляду й оновлення освітніх програм, змісту освітніх компонентів: "Облік в банках", "Міжнародне оподаткування", "Організація бухгалтерського обліку" та " Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами".

 

Учасники активно та плідно попрацювали над їх удосконаленням, обговорили зміни до змістового  наповнення згідно з новими освітніми реаліями та регіональними потребами.

 

Зібрана інформація під час обговорення (відгуки, пропозиції від учасників) слугуватимуть основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Облік і оподаткування".

Автор: д.е.н., доцент Скрипник С.В. (14.09.2021)