ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Міжнародна співпраця ХДАЕУ: нові можливості та перспективи

Міжнародна діяльність університету є незамінною складовою сучасної вищої освіти. Неможливо забезпечити якісну підготовку майбутніх фахівців без впровадження досягнень світової наукової думки і досягнень провідних університетів. У ХДАЕУ 15.09.21 року відбулася робоча зустріч щодо реалізації співробітництва між Херсонським державним аграрно-економічним університетом та University of Business in Wroclaw (Poland). Заплановані заходи створюють нові можливості щодо академічної мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти, сприяють поширенню світового досвіду освітньої і наукової діяльності партнерів, Професійні контакти із зарубіжними колегами для викладачів університету є основою впровадження у навчальний процес інноваційних методів та сучасних технологій проведення аудиторних занять та практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

 

Серед учасників були присутні:

- Олександр АВЕРЧЕВ – проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Херсонського державного аграрно-економічного університету;

- Тетяна МАЦІЄВИЧ – помічник декана з виховної роботи факультету архітектури та будівництва Херсонського державного аграрно-економічного університету;

- Halina Węgrzyn – drinż., Dean of Economic and Managerial Department,  University of  Businessin Wroclaw;

- Julia Vakula – Head of Recruitment Office, University of Business in Wroclaw;

- Robert Wolski – Dean's Plenipotentiary,  University of Business in Wroclaw.

 

Під час діалогу учасники заходу мали можливість обговорили питання щодо:

- права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу;

- механізму перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-транферної системи;

- участі у Програми ЄС Еразмус+  та можливості, які дає програма українським студентам;

- організації off-lineзустрічі, як позитивний старт для подальшої співпраці.

 

Формування єдиного світового науково-освітнього простору відбувається через зближення підходів різних країн та університетів до організації освіти. Тому міжнародна співпраця є значущою нормою співробітництва освітян, адже виступає каталізатором процесів модернізації системи освіти. Висловлюємо подяку учасникам заходу та сподіваємось на продовження плідної співпраці.

Автор: Тетяна МАЦІЄВИЧ (20.09.2021)